งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ บทที่ 7 Local Area Network ห้องปฏิบัติการกลางคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ บทที่ 7 Local Area Network ห้องปฏิบัติการกลางคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ บทที่ 7 Local Area Network ห้องปฏิบัติการกลางคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

2 LAN แต่ละแบบจะมีความ แตกต่างทั้งในด้าน Topology เทคนิคการส่ง สัญญาณ การควบคุมการ เข้าถึงสื่อ IEEE แบ่งมาตรฐาน LAN เป็น 3 ชนิด - Ethernet -Token Ring - ARCnet มาตรฐาน LAN

3 Ethernet เป็นเครือข่ายที่ใช้ Protocol แบบ CSMA/CD ตามมาตรฐาน IEEE 802.3 โดย ทำงานที่ความเร็ว 10 Mbps การเชื่อมต่อเครือข่ายแบ่ง ได้เป็น -10Base5 -10Base2 -10BaseT

4 มาตรฐาน 10BaseX กำหนดโดย IEEE เพื่อ ระบุสายสัญญาณที่ ใช้กับเครือข่ายตามมาตรฐาน IEEE 802.3 -10 สายสัญญาณ ทำงานด้วยความเร็ว 10 Mbps -Base ใช้กับเครือข่าย แบบ Baseband -X ความยาวสาย สูงสุดของสัญญาณ

5 10Base5 เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Thick Ethernet ใช้สาย Coaxial ชนิดหนา เชื่อมต่อ เครือข่ายได้ประมาณ 500 เมตร ต่อ Segment นิยม ใช้ต่อเป็นแกนกลาง ของสายสัญญาณ (Backbone) ในระบบ เครือข่ายที่ มีขนาดใหญ่ ข้อดีคือ มี ความไวน้อยต่อสัญญาณ รบกวนจากสนามแม่เหล็ก ไฟฟ้า

6 10Base5 Server Transceiver Terminator AUI Cable Thick coaxial Workstation

7 10Base2 เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Thin Ethernet ใช้สาย Coaxial ชนิดบาง ซึ่งมีความ อ่อนตัวกว่าแบบหนา ทำให้สามารถดัดโค้งไปตามมุม ต่าง ๆ ได้ดี สามารถ เชื่อมต่อเครือข่ายได้ประมาณ 185-200 เมตร ต่อ 1 Segment และเชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์ได้ประมาณ 30 เครื่อง ต่อ Segment

8 10Base2 Server Thin coaxial Workstation Thin coaxial T-connector Terminator

9 10BaseT เชื่อมต่อเครือข่ายโดยใช้ สายแบบ Unshielded Twisted Pair (UTP) และ ต้องใช้ Topology แบบ Star ต่อผ่าน HUB หรือ Concentrator ความยาว สายสูงสุดระหว่าง HUB และ คอมพิวเตอร์ ต้องไม่ เกิน 100 เมตร Connector ที่ ใช้ต่อระหว่าง HUB และคอมพิวเตอร์จะเป็น Connector แบบ RJ-45

10 10BaseT Server Workstation HUB UTP

11 Token Ring ใช้ได้กับเครือข่ายแบบ LAN และ WAN ทำงาน โดยอาศัยหลักการแบบ Token Passing รับ - ส่งข้อมูล ความเร็ว 16 Mbps ตาม มาตรฐาน IEEE 802.5 ใช้กับ สายสัญญาณแบบ Coaxial, Twisted pair, Fiber optic สื่อสารได้ทั้งสัญญาณแบบ Baseband และ Broadband การเชื่อมต่อเครือข่ายใช้ Ring Topology เป็นเครือข่าย ที่ IBM เลือกใช้กับระบบ LAN ของ IBM

12 Token Ring Server Workstation Token Ring wiring HUB หรือ Multistation Access Unit : MAU

13 Token Ring Server Workstation เชื่อมต่อแบบ Physical Star Logical Ring

14 Station A.Station B.Station C. MAU Token Ring

15 Station A.Station B.Station C. MAU Token Ring

16 Station A.Station B.Station C. MAU Token Ring

17 Station A.Station B.Station C. MAU Token Ring

18 Station A.Station B.Station C. MAU Token Ring

19 ARCnet Attached Resource Computing : ARC เป็น สถาปัตยกรรมของบริษัท Datapoint ซึ่งไม่ได้อิง ตามมาตรฐานของ IEEE 802.X ใด ๆ ARCnet ทำงานที่ความเร็ว 2.5 Mbps เชื่อมต่อได้ 2 แบบ -Low impedance ARCnet -High impedance ARCnet

20 Server Workstation Passive HUB Active HUB -Coaxial -UTP -Fiber optic Low impedance ARCnet Star Topology

21 ไม่เกิน 8 Workstations Active HUB High impedance ARCnet BUS Topology

22 NetWare คือ ระบบปฏิบัติการ เครือข่ายแบบ Dedicated file server ที่มีผู้นิยมใช้งาน ในระบบ LAN มาก NetWare พัฒนาโดยบริษัท Novell จัดเป็นระบบ - ปฏิบัติการเครือข่ายที่ทำงาน ภายใต้ MS-DOS การ สื่อสารภายในระบบเครือข่าย จะใช้ Protocol แบบ IPX

23 IPX Protocol Internetwork Packet Exchange : IPX เป็น Protocol ที่จัดอยู่ใน Network Layer ทำหน้าที่ กำหนดที่อยู่ เลือกเส้นทาง สับเปลี่ยนเส้นทาง เพื่อ ส่งข้อมูลไปยังปลายทาง โดย ข่าวสารข้อมูลจะถูกส่ง จากต้นทางไปยังปลายทางได้ อย่างถูกต้อง แต่จะไม่ มีการยืนยันว่าปลายทางได้รับ ข้อมูลหรือไม่

24 SPX Protocol Sequenced Packet Exchange : SPX เป็น Protocol ที่ทำงานใน Transport Layer โดยจะ มี คุณลักษณะบางประการของ Session Layer ด้วย SPX ใช้เพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับ การจัดการเครือข่าย โดยทำงานอยู่บน IPX การ รับ - ส่งข้อมูลจะมีการ ยืนยันเมื่อได้รับแล้ว มักใช้ใน ระบบที่ซับซ้อน

25 NetBIOS Protocol Network Basic Input/Output System : NetBIOS เป็น Protocol สำหรับการสื่อสารบน เครือข่ายแบบ LAN ของบริษัท IBM ทำงานในชั้น Transport Layer ใช้สำหรับ ติดต่อสื่อสารระหว่าง Workstation ในเครือข่าย (*IB M เคยเสนอ NetBIOS ในรูป ของ NETBEUI.COM )


ดาวน์โหลด ppt ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ บทที่ 7 Local Area Network ห้องปฏิบัติการกลางคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google