งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รหัสวิชา 4124408 ชื่อวิชา การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รหัสวิชา 4124408 ชื่อวิชา การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย คอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รหัสวิชา 4124408 ชื่อวิชา การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย คอมพิวเตอร์

2 พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย องค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล ประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

3 ระบบเครือข่าย เครือข่ายคอมพิวเตอร์คืออะไร (Computer Network) ระบบที่มีคอมพิวเตอร์อย่างน้อยสองเครื่องเชื่อมต่อกันโดยสื่อกลาง และ สามารถสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4 ระบบเครือข่าย

5 ทำไมต้องสร้างเครือข่าย การแลกเปลี่ยนข้อมูล การแชร์ทรัพยากร เช่น Printer, CD ROM E-mail Video Conference Software

6 องค์ประกอบพื้นฐานของการ สื่อสารข้อมูล คอมพิวเตอร์ เน็คเวิร์คการ์ด NIC [ Network Interface Card] สื่อกลางและอุปกรณ์สำหรับการรับส่งข้อมูล โปรโตคอล [Protocol] ระบบปฏิบัติการเครือข่าย NOS [ Network operating System ]

7 องค์ประกอบพื้นฐานของการ สื่อสารข้อมูล PROTOCOLS NOS NIC

8 องค์ประกอบพื้นฐานของการ สื่อสารข้อมูล Computer and NIC

9 องค์ประกอบพื้นฐานของการ สื่อสารข้อมูล สื่อกลางและอุปกรณ์สำหรับการรับส่งข้อมูล สายคู่เกลียวบิด (Twisted Pairs) สายโคแอ็กเชียล (Coaxial Cable) สายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic)

10 สายคู่เกลียวบิด (Twisted Pairs) สายสัญญาณมาตราฐาน UTP สายทองแดง 4 คู่ ส่วน หัวเชื่อมต่อจะเรียกว่า หัว RJ- 54 STP สายทองแดง 2 คู่ ส่วน หัวเชื่อมต่อจะเรียกว่า หัว RJ- 11

11 สายโคแอ็กเชียล (Coaxial Cable) สายสัญญานมีลักษณะคล้ายกับสายเคเบิลทีวี ไม่เป็นที่นิยม ใช้

12 สายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) สายสัญญาณที่ใช้แสงเป็นสัญญาณ โดยมีแก้วหรือ พลาสติกใสเป็นสื่อนำสัญญาณ

13 องค์ประกอบพื้นฐานของการ สื่อสารข้อมูล สื่อกลางและอุปกรณ์สำหรับการรับส่งข้อมูล ฮับ (HUB) สวิทซ์ (SWITCH) เราเตอร์ (ROUTER)

14 องค์ประกอบพื้นฐานของการ สื่อสารข้อมูล โปรโตคอล (Protocol)

15 องค์ประกอบพื้นฐานของการ สื่อสารข้อมูล โปรโตคอล (Protocol) TCP/IP (Transmitsion Control Protocol/Internet Protocol)

16 องค์ประกอบพื้นฐานของการ สื่อสารข้อมูล ระบบปฏิบัติการเครือข่าย NOS LINUX WINDOWS

17 ประเภทของเครือข่าย คอมพิวเตอร์ ใช้ขนาดทางกายภาพของเครือข่ายเป็นเกณฑ์ LAN (Local Area Network) เครือข่ายท้องถิ่น MAN (Metroprolitan Area Network) WAN (Wide Area Network) เครือข่ายบริเวณกว้าง ใช้ลักษณะหน้าที่การทำงานของคอมพิวเตอร์ใน เครือข่ายเป็นเกณฑ์ Peer to Peer Network เครือข่ายแบบเท่าเทียม Client Server Network เครือข่ายแบบผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ ใช้ขอบเขตความเป็นเจ้าของเป็นเกณฑ์ Intranet Internet Extranet

18 ประเภทของเครือข่าย คอมพิวเตอร์ LAN (Local Area Network) เครือข่าย LAN เป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันในพื้นที่ใกล้เคียง กัน เช่นอยู่ในอาคารเดียวกัน

19 ประเภทของเครือข่าย คอมพิวเตอร์ WAN (Wide Area Network) เครือข่าย WAN เป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกันในระยะทางที่ ห่างไกล หลาย ๆ กิโลเมตร

20 ประเภทของเครือข่าย คอมพิวเตอร์ ใช้ลักษณะหน้าที่การทำงานของคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย เป็นเกณฑ์ Peer to Peer เครือข่ายแบบเท่าเทียม Client Server มี server เป็นแม่ข่าย

21 ประเภทของเครือข่าย คอมพิวเตอร์ ใช้ขอบเขตความเป็นเจ้าของเป็นเกณฑ์ Intranet เครือข่ายส่วนบุคคล หรือใช้ในระดับภายในองค์กร Internet เครือข่ายสาธารณะ Extranet เครือข่ายร่วม ใช้ระดับที่อยู่ต่างเมืองหรือท้องถิ่น

22 ประเภทของเครือข่าย คอมพิวเตอร์ Internet เครือข่ายสาธารณะ

23 ประเภทของเครือข่าย คอมพิวเตอร์ Intranet เครือข่ายส่วนบุคคล หรือใช้ในระดับภายในองค์กร

24 ประเภทของเครือข่าย คอมพิวเตอร์ Extranet เครือข่ายร่วม ใช้ระดับที่อยู่ต่างเมืองหรือท้องถิ่น

25 คำถาม ระบบเครือข่าย ความหมาย และ ประโยชน์ องค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล อุปกรณ์ต่างๆ และ Protocol ประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบ่งตามขนาด 3 ขนาด


ดาวน์โหลด ppt รหัสวิชา 4124408 ชื่อวิชา การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google