งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมที่ 12 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตัวกลางในการสื่อสารข้อมูลกิจกรรม ที่ 12 1. บอกองค์ประกอบของการสื่อสาร ข้อมูล จุดประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมที่ 12 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตัวกลางในการสื่อสารข้อมูลกิจกรรม ที่ 12 1. บอกองค์ประกอบของการสื่อสาร ข้อมูล จุดประสงค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมที่ 12 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตัวกลางในการสื่อสารข้อมูลกิจกรรม ที่ 12 1. บอกองค์ประกอบของการสื่อสาร ข้อมูล จุดประสงค์

2 กิจกรรมที่ 12 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตัวกลางในการสื่อสารข้อมูล (media)  ตัวกลางประเภทมีสาย  ตัวกลางประเภทไร้สาย

3 กิจกรรมที่ 12 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สื่อกลางประเภทมี สาย (Cable) 1. สายคู่บิดเกลียว (Twisted Pair : TP) สายคู่บิดเกลียวประกอบด้วย เส้นลวดทองแดงหุ้มด้วยฉนวน พลาสติกอย่างน้อย 2 เส้นพันบิดเป็น เกลียว ส่งข้อมูลในระยะทางไม่เกิน 100 เมตร

4 กิจกรรมที่ 12 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1.1 สายคู่บิตเกลียวแบบป้องกัน สัญญาณรบกวนหรือสายเอสทีพี (Shielded Twisted Pair : STP) ป้องกันการรบกวนคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้าได้ดียิ่งขึ้น สื่อกลางประเภทมี สาย ( ต่อ )

5 กิจกรรมที่ 12 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สื่อกลางประเภทมี สาย ( ต่อ ) 1.2 สายตีเกลียวคู่แบบไม่ป้องกัน สัญญาณรบกวนหรือสายยูทีพี (Unshielded twisted pair : UTP) มีราคาต่ำกว่าแบบ STP แต่ป้องกัน การรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ได้น้อยกว่า

6 กิจกรรมที่ 12 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สื่อกลางประเภทมี สาย ( ต่อ ) 2. สายโคแอกซ์หรือสายแกน ร่วม (Coaxial cable) สายโคแอกซ์เป็นสายสัญญาณที่มีสายทองแดง เดี่ยวเป็นแกนกลางหุ้มด้วยฉนวน เพื่อป้องกันไฟ รั่วจากนั้นหุ้มด้วยฉนานพลาสติก ลักษณะของสาย เป็นแบบกลมและใช้สำหรับสัญญาณความถี่สูง ใช้ ในระบบโทรทัศน์

7 กิจกรรมที่ 12 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สื่อกลางประเภทมี สาย ( ต่อ ) 3. สายไฟเบอร์ออปติก หรือเคเบิล เส้นใยนำแสง (Fiber optic cable) เคเบิลเส้นใยนำแสงทำจากแก้วหรือ พลาสติกที่มีความบริสุทธิ์สูง เป็น ตัวกลางที่สำคัญในการส่งข้อมูลดิจิทัล ได้ในปริมาณมากในระยะทางไกลหลาย กิโลเมตร และมีข้อผิดพลาดในการส่ง ข้อมูลต่ำ

8 กิจกรรมที่ 12 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เส้นใยนำแสงหรือไฟเบอร์ออปติก (Fiber optic cable)

9 กิจกรรมที่ 12 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สื่อกลางประเภทไร้ สาย (Wireless) เป็นการสื่อสารข้อมูลโดยอาศัยการ ส่งสัญญาณไปกับคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งทำหน้าที่เป็น ตัวกลางนำสัญญาณ

10 กิจกรรมที่ 12 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สื่อกลางประเภทไร้ สาย (Wireless) 1. คลื่นวิทยุ (Radio wave) คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่ อยู่ในช่วง 10 KHz ถึง 1 GHz

11 กิจกรรมที่ 12 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สื่อกลางประเภทไร้ สาย ( ต่อ ) 2. คลื่นไมโครเวฟ (Microwave) เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มี ความถี่สูงกว่าคลื่นวิทยุ มีการใช้ งานทั้งในแบบการสื่อสารระหว่าง สถานีบนพื้นโลกด้วยกัน หรือ สถานนีบนพื้นโลกกับดาวเทียม โดยจะต้องติดตั้งจุดรับส่งสัญญาณ เป็นระยะๆ

12 กิจกรรมที่ 12 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สื่อกลางประเภทไร้ สาย ( ต่อ ) 3. อินฟราเรด (Infrared) เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่อยู่ ในย่านความถี่สูงกวาไมโครเวฟแต่ ต่ำกว่าความถี่ของแสงที่ตามนุษย์ มองเห็นได้ ใช้กับการสื่อสารข้อมูล ที่ไม่มีสิ่งกีดขวางระหว่างผู้ส่งและ ผู้รับ

13 กิจกรรมที่ 12 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สื่อกลาง (Media) แบบมีสาย สายคู่บิดเกลียว STP ( หุ้มฉนวน ) UTP ( ไม่หุ้มฉนวน ) สายโคแอกซ์ สายไฟเบอร์ออปติก แบบไร้สาย คลื่นวิทยุ คลื่นไมโครเวฟ อินฟราเรด ตัวอย่างสื่อกลางที่ใช้ในเครือข่าย คอมพิวเตอร์

14 กิจกรรมที่ 12 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เปรียบเทียบคุณสมบัติของตัวกลางชนิดต่าง ๆ ตัวกลางระยะทางที่ใช้งานได้ STP ไม่เกิน 100 เมตร UTP ไม่เกิน 100 เมตร Coaxial ไม่เกิน 500 เมตร Fiber optic สูงกว่า 2 กิโลเมตร Radio wave 100 เมตรภายในอาคาร 500 เมตรภายนอกอาคาร Microwave พื้นโลก 80 กิโลเมตร โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง ดาวเทียมจะได้ระยะไกลมาก โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง Infrared ประมาณ 10 เมตร โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมที่ 12 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตัวกลางในการสื่อสารข้อมูลกิจกรรม ที่ 12 1. บอกองค์ประกอบของการสื่อสาร ข้อมูล จุดประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google