งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อิเล็กทรอนิกส์กับสื่อการสอนและ วิทยาการก้าวหน้าในวงการ อิเล็กทรอนิกส์ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อิเล็กทรอนิกส์กับสื่อการสอนและ วิทยาการก้าวหน้าในวงการ อิเล็กทรอนิกส์ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อิเล็กทรอนิกส์กับสื่อการสอนและ วิทยาการก้าวหน้าในวงการ อิเล็กทรอนิกส์ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข prachyanunn@kmutnb.ac.th http://www.prachyanun.com

2 ประเด็นการสนทนา อิเล็กทรอนิกส์ในฐานะสื่อการสอน – Electronic Media สื่ออิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่ – e-Education วิทยาการก้าวหน้าทาง อิเล็กทรอนิกส์

3 อิเล็กทรอนิกส์กับ สื่อการสอน เคยได้ยิน เคยเห็นไหม –Film Strip –Film 8 mm. –Micro film –Telegraph –Pack linked

4 อิเล็กทรอนิกส์กับสื่อการสอน สื่อภาพ – โทรทัศน์, วีดิทัศน์, เครื่องฉายภาพทึบแสง, เครื่องฉาย ภาพข้ามศีรษะ, เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ฯลฯ สื่อเสียง – เครื่องเสียง, เครื่องบันทึกเสียง, เครื่องเล่นแผ่นเสียง, เครื่องอัดเสียง ฯลฯ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ –CAI / WBI /WBT / e-Learning / m-Learning / u- Learning, iPod, Video Conference ฯลฯ

5 วิทยุ

6 โทรทัศน์ Liquid Crystal Display technology (LCD) Organic Light Emitting Diode (OLED)

7 Cable TV / Master antenna television / CATV

8 วีดิทัศน์ Beta Max VHS VTR

9 เครื่องเสียง Tube Transistor Integrate Circuit HiFi –Amplifier –Toner –Tuner –Laser Disc/CD/DVD/ Sound Lab

10 Studio

11 Sound Studio

12 Recording Studio

13 ดาวเทียมเพื่อการศึกษา THAICOM THAIPAT

14 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ Offline –CAI / CBT / CBS / e-Book ฯลฯ Online –WBI / WBT / e-Learning ฯลฯ Electronic Media –iPod, Video Projector, Digital Camera, Video Conference ฯลฯ

15 Visualizer

16 Video Conference

17 Web conference

18 e-Book

19 e-Learning

20 e-Training

21 m-Learning

22 u-Learning

23 Virtual Learning Environment : VLE Second Life IMVU

24 Podcast

25 Webcast

26 Webquest

27 Video on Demand

28 วิทยาการก้าวหน้าทาง อิเล็กทรอนิกส์ Image Sensing Telecommunication VLSI Embeded System AI VR Simulation

29 Hologram

30 RFID Radio Frequency Identification RFID มีลักษณะเป็นป้ายอิเล็กทรอนิกส์ (RFID Tag) ที่สามารถอ่านค่าได้โดยผ่านคลื่นวิทยุจาก ระยะห่าง เพื่อตรวจ ติดตามและบันทึกข้อมูลที่ ติดอยู่กับป้าย ซึ่งนำไปฝังไว้ในหรือติดอยู่กับ วัตถุต่างๆ

31 GIS Geographic Information System Image Sensing Google Earth Settallite

32 Chula

33 QR code Bar Code : QR Code ก็คือรหัสชนิดหนึ่ง หรือ ที่เรียกกันว่า two-dimensional bar code หรือ ใครจะเรียกว่า 2D bar code ถูกคิดค้นขึ้นในปี 1994 โดยบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น ที่ชื่อ Denso- Wave มักจะเรียกว่า 2D Bar Code QR Code นั้น ได้ถูกนิยามความหมายว่าเป็น Quick Response หรือการตอบสนองที่รวดเร็ว

34 WiMAX ADSL HiFi Wireless Wireless Hifi WIMAX

35 3G : Third Generation 3G หรือ Third Generation เป็นเทคโนโลยี การสื่อสารในยุคที่ 3 อุปกรณ์การสื่อสารยุคที่ 3 เป็นอุปกรณ์ที่ผสมผสาน การนำเสนอข้อมูล และ เทคโนโลยีในปัจจุบันเข้าด้วยกัน เช่น PDA โทรศัพท์มือถือ Walkman, กล้องถ่ายรูป และ อินเทอร์เน็ต Palmtop, Personal Digital Assistant (PDA), Laptop และ PC

36 Fiber Optic

37 Touch Screen

38 Microprocessor

39 Microcontroller

40 Control System Interface Microprocessor Microcontroller

41 Micro Chip

42 Artificial Intelligence AZIMO Rescue Robot ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ เอ ไอ (AI) หมายถึงความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับ สิ่งที่ไม่มีชีวิต ปัญญาประดิษฐ์เป็นสาขาหนึ่งในด้าน วิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมเป็นหลัก แต่ ยังรวมถึงศาตร์ในด้านอื่นๆอย่างจิตวิทยา ปรัชญา หรือชีววิทยา

43 Rescue Robot : World Championship

44 Embeded System ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ สำหรับงานควบคุมรวมถึงการ แสดงผลการทำงานต่าง ๆ โดยที่ระบบเหล่านี้ถูกใช้เป็น ส่วนหนึ่งของระบบและ อุปกรณ์ควบคุม เครื่องมือ เครื่องจักรต่าง ๆ การที่ใช้คำ ว่า “ ระบบแบบฝังตัว ” สมองกลฝั่งตัว Smart Chip ID Card Toy Mobile Infrared Sensor Security

45 Virtual Reality

46 Simulation

47 ของฝาก "Imagination is more importance than Knowledge" “ จินตนาการ สำคัญกว่าความรู้ ” - อัลเบิร์ต ไอสไตน์

48 หรือเราจะ “ อี ” มากไป

49 วิทยากร


ดาวน์โหลด ppt อิเล็กทรอนิกส์กับสื่อการสอนและ วิทยาการก้าวหน้าในวงการ อิเล็กทรอนิกส์ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google