งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติส่วนตัว ชื่อ – สกุล นายศุภเลิศ โพธิชัย ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/8 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ชื่อเล่น เจมส์ วันเกิด วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2544 ที่อยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติส่วนตัว ชื่อ – สกุล นายศุภเลิศ โพธิชัย ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/8 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ชื่อเล่น เจมส์ วันเกิด วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2544 ที่อยู่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประวัติส่วนตัว ชื่อ – สกุล นายศุภเลิศ โพธิชัย ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/8 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ชื่อเล่น เจมส์ วันเกิด วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2544 ที่อยู่ 8/2 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี เบอร์โทร ข้อดี ร้องเพลงได้เล่นดนตรีได้ ข้อเสีย เบื่อง่าย อารมณ์ร้อน อาชีพที่สนใจ 1. นักดนตรีกลางคืน 2. ครูบรรจุ

2 โปรแกรม MS powerpoint คือ…?
โปรแกรม Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรมหนึ่งในตระกูล Microsoft Office เหมาะสำหรับการจัดสร้างงาน นำเสนอข้อมูล (Presentation) สำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในงานได้หลายประเภท เช่น การนำเสนอข้อมูลสินค้าและบริการ การจัดทำ Slide Show การออกแบบแผ่นพับ เป็นต้น หลักการทำงานของ PowerPoint สำหรับ หลักการทำงานของ Presentation ที่สร้างจาก PowerPoint จะสร้างออกเป็น slide ย่อยๆ แต่ละ slide สามารถ ใส่ข้อมูล รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว หรือเสียง เพื่อสร้างความน่าสนใจเพิ่มขึ้น นอกจากนี้เรายังสามารถกำหนดให้ Presentation ของเรา นำเสนอออกมาแบบในรูปแบบอัตโนมัติได้โดยไม่จำเป็นต้องมีการกดเลือกให้แสดงทีละ slide ก่อนเริ่มต้นสร้าง Presentation ควรกำหนดรูปแบบของ Presentation ของเราก่อนว่า ต้องการให้แสดงออกในรูปแบบใด เช่น ต้องการให้ส่วนด้านบน แสดงเป็นชื่อหัวข้อ ด้านล่างเป็นชื่อบริษัท และฉากหลังให้แสดงเป็นสีน้ำเงิน เป็นต้น แต่ถ้ายัง คิดไม่ออก สามารถเลือกรูปแบบจาก ตัวอย่าง Themes (เวอร์ชั่นเก่าเรียกว่า Template) ที่โปรแกรมมีไว้ให้ได้ เช่นเดียวกัน

3 ประโยชน์ MS powerpoint คือ…?
1. สามารถสร้างงานนำเสนอได้ แม้ว่าจะไม่เคยสร้างงานนำเสนอมาก่อน เนื่องจากจะมีระบบช่วยเหลือ(Office Assistant) ใน PowerPoint ซึ่งจะคอยแนะนำหลักการในการสร้างงานนำเสนออย่างเป็นขั้นตอน การเลือกสีมาใช้กับสไลด์ และจัดองค์ประกอบทางศิลป์ได้โดยอัตโนมัติ 2. ในส่วนการนำเสนอภาพนิ่ง สามารถที่จะนำองค์ประกอบมัลติมีเดีย เช่น การนำเอฟเฟค เสียง ดนตรีและวีดีโอ มาใช้ประกอบร่วมได้ 3. นอกจากสิ่งที่ได้เตรียมมานำเสนอแล้ว ยังสามารถใช้ PowerPoint เตรียมเอกสารประกอบคำบรรยายและในขณะที่มีการนำเสนองาน ก็สามารถใช้เมาส์วาดเส้นบนสไลด์ที่แสดงอยู่ในขณะนั้นเพื่อเน้นประเด็นสำคัญได้ 4. สามารถที่จะดัดแปลงงานนำเสนอที่เป็นไฟล์ PowerPoint เป็นสไลด์ 35 มม. เพื่อใช้นำเสนอผ่านเครื่อข่ายอินเทอร์เน็ต หรือเครือข่าย อินทราเน็ตภายในองค์กรได้

4 ส่วนประกอบของ MS powerpoint มีอะไรบ้าง...

5 ส่วนประกอบของ MS powerpoint มีอะไรบ้าง...
1. เช่น ปุ่ม Office button เป็นปุ๋มรวบรวมคำสั่งที่ใช้งานกับไฟล์งานทั้งหมดเช่นสร้าง(New) เปิดopen 2. แถบเครื่องมือด่วน/แถบเครื่องมือลัด(Quick Access toolbar) แถบสำหรับเก็บเครื่องมือที่ใช้งานบ่อยๆ ทดลองเลื่อนเมาท์ชี้ปุ๋มจะมีคำอธิบายแต่ละปุ่ม เรียกแถบคำอธิบายว่า " ทูลทิป"(Tooltip) 3. ปุ่ม กำหนดแถบเครื่องมือด่วนทดลองคลิกที่ปุ่มนี้ดูคำสั่งภายใน เลือกรายการย่อ Ribbonให้เล็กสุด (ซ้ำ)จะปรากฎแถบ Ribbon ตามเดิม หรือกดคีย์บนแป้นพิมพ์ Ctrl+f1 เพื่อแสดง/ซ่อนแถบเครื่องมือ ริบบอน/คลิกขวาที่แท็บแทรก (Insert) จะปรากฎเมนู ลัดเลือกรายการย่อ Ribbon ให้เล็กสุด 4. ไตเติ้ลบาร์ (Titie Bar) แสดงชื่อโปรแกรมและชื่อ"ไฟล์เอกสารที่เปิดใช้งานอยู่ในดับเบิลคลิก ที่ไตเติ้ลบาร์ เพื่อ ย่อ/ขยายหน้าต่างโปรแกรม 5. คอนโทรลเมนู(Control Menu) ปุ่มควบคุ้มการทำงานของหน้าต่างโปรแกรมให้ทดลองคลิกที่ปุ่ม (Minimize) ย่อหน้าต่างไว้ที่ Taskbar ปุ่ม (Minimize) ขยายเต็มหน้าจอปรากฎเครื่องหมาย(Restore) และปุ่ม (close) ปิดที่หน้าต่างโปรแกรม

6 ส่วนประกอบของ MS powerpoint มีอะไรบ้าง...
6. ปุ่ม Help แสดงคำแนะนำการใช้PowerPoint ให้ทดลองคลิกปุ่มจะปรากฎหน้าต่าง PowerPoint Help สามารถคลิกแต่ละหัวคอเพื่อดูวิธีการใช้ การ 7. เมนูบาร์( Menu bar ) แสดงรายการคำสั่งต่างๆของโปรแกรม PowerPoint 2007ให้ทดลองคลิกเมนูหน้าแรก (Home)เมนูแทรก(Insert) เมนู ออกแบบ(Design) เมนูภาพเคลื่อนไหว(Animation)เมนูการนำเสนอภาพนิ่ง(Slid show) เมนูตรวจทาน (Reviser)และเมนูมุมมอง(View) จะเปลี่ยน ตามแต่ละเมนู 8. แถบริบบอนหรือทูลบาร์(Ribbon/Toolbar) เป็นแถบเครื่องมือเก็บคำสั่งที่ใช้งาน ซึ้งช่วยให้การ ใช้งานPowerPoint ง่ายขึ้นกว่าเดิมด้วยริบบอนนำ คำสั่งต่างๆ ที่นิยมใช้มมากที่สุดไว้ในส่วนหน้าสุดทดลองคลิกแท็บ หน้าแรก(Home)แสดงคำสั่งการสร้างภาพนิ่งและการจัดสไลด์ แบ่งเป็นกลุ่มคำสั่ง ภาพนิง(Slides)กลุ่มคำสั่งแบบอักษร(Font) กลุ่มคำสั่ง ย่อหน้า (Paragraph) กลุ่มคำสั่ง รูปวาด(Drawing) และกลุ่มคำสั่งแก้ไข (Editing) เป็น เครื่องมือค้นหา และแทนที่ข้อความ 9. แท็บสลับมุมมองภาพนิ่ง/ เค้าร่าง( Slides/ Outline ) คลิกสลับการแสดงตัวอย่างสไลด์แบบภาพนิ่งหรือแบบเค้าร่างในสไลด์แต่ละแผ่น 10. พื้นที่สไลด์สำหรับออกแบบและแสดงข้อความ รูปภาพ ตัวเลข ตาราง กราฟ ไดอะแกรมเสี่ยงหรือ วีดีโอเป็นตน 11. หน้าต่างบันทึกย่อ ให้ทดลองพิมพ์บันทึกย่อเกี่ยวกับภาพนิ่งปัจจุบัน หรือแจกจ่ายบันทึกย่อให้กับผู้ฟังหรืออ่านบันทึกย่อมุมมองผู้นำเสนอขณะ ที่กำลังนำเสนอ

7 ส่วนประกอบของ MS powerpoint มีอะไรบ้าง...
12. แถบสถานะ(Status Bar) แสดงการทำงานต่างๆ เช่นภาพนิ่งปัจจุบัน หรือ จำนวนสไลด์ทั้งหมดแสดงภาษาของแป้นพิมพ์ มุมมองสไลด์การย่อ ขยายเอกสาร 13. มุมมองสไลด์การเปลี่ยนมุมมองสไลด์การเปลี่ยนมุมมองสไลด์แบบต่างๆ 14. ย่อขยายเอกสาร คลิกบวก + เพื่อขยายเอกสาร คลิกลบ -ย่อเอกสารหรือคลิก เลื่อนทางซ้ายย่อเอกสารและเลื่อนทางขวาขยาย เอกสาร 15. เครื่องหมายเคอร์เซอร (Curser) เส้นตรงกะพริบๆจุดนี้เป็นจุดสำคัญบอกตำแหน่งการพิมพ์


ดาวน์โหลด ppt ประวัติส่วนตัว ชื่อ – สกุล นายศุภเลิศ โพธิชัย ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/8 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ชื่อเล่น เจมส์ วันเกิด วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2544 ที่อยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google