งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป
บทที่ 4 การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป Name: Teacher / Contact

2 การใช้งานโปรแกรมด้านการจัดการเอกสาร
หัวข้อในการศึกษา การใช้งานโปรแกรมด้านการจัดการเอกสาร Microsoft Word การใช้งานโปรแกรมด้านจัดตารางการคำนวณ Microsoft Excel การใช้งานโปรแกรมด้านการนำเสนอข้อมูล Microsoft PowerPoint

3 Microsoft PowerPoint การเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม
คลิกปุ่ม Start บนแถบ Task bar เลือก All Programs  Microsoft Office เลือก Microsoft Office PowerPoint 2007 จะเปิดให้ใช้งานได้ทันที

4 Microsoft PowerPoint ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม

5 Microsoft PowerPoint การสร้างงานนำเสนอใหม่
การสร้างงานนำเสนอใหม่จาก Template

6 Microsoft PowerPoint การสร้างงานนำเสนอใหม่
การสร้างงานนำเสนอใหม่จาก Blank Presentation

7 Microsoft PowerPoint การบันทึกเอกสาร

8 Microsoft PowerPoint การสร้างข้อความโดยการใช้ Text box

9 Microsoft PowerPoint การสร้างข้อความโดยการใช้ WordArt

10 Microsoft PowerPoint การตกแต่งข้อความใน WordArt

11 Microsoft PowerPoint การสร้าง AutoShape

12 Microsoft PowerPoint การสร้างรูปภาพ (Picture/ClipArt)

13 Microsoft PowerPoint การกำหนด Effect ให้แต่ละสไลด์

14 Microsoft PowerPoint กำหนดเสียงและความเร็วในขณะเปลี่ยนสไลด์

15 Microsoft PowerPoint ตั้งเวลาการเปลี่ยนสไลด์
เปลี่ยนสไลด์เมื่อใช้เมาส์คลิก ตั้งเวลาอัตโนมัติทุกกี่วินาที จากตัวอย่างนี้ กำหนดเป็น 1 วินาที

16 Microsoft PowerPoint การกำหนด Animation แบบอัตโนมัติให้กับข้อความ และวัตถุ

17 Microsoft PowerPoint การกำหนด Animation แบบกำหนดเองให้กับแต่ละข้อความและวัตถุ

18 Microsoft PowerPoint การสร้าง Chart

19 Microsoft PowerPoint การสร้าง Chart

20 Microsoft PowerPoint การสร้าง Chart

21 Microsoft PowerPoint การตกแต่ง Chart ให้น่าสนใจมากขึ้น

22 Microsoft PowerPoint กำหนดลักษณะของการนำเสนอ

23 Microsoft PowerPoint กำหนดตัวเลือกสำหรับการนำเสนอ

24 Microsoft PowerPoint กำหนดจำนวนสไลด์ที่ต้องการนำเสนอ

25 FAQs?


ดาวน์โหลด ppt การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google