งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO การใช้งานโปรแกรม สำเร็จรูป Name: Teacher / Contact บทที่ 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO การใช้งานโปรแกรม สำเร็จรูป Name: Teacher / Contact บทที่ 4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO การใช้งานโปรแกรม สำเร็จรูป Name: Teacher / Contact บทที่ 4

2  การใช้งานโปรแกรมด้านการ จัดการเอกสาร  Microsoft Word  การใช้งานโปรแกรมด้านจัดตาราง การคำนวณ  Microsoft Excel  การใช้งานโปรแกรมด้านการ นำเสนอข้อมูล  Microsoft PowerPoint

3 Microsoft PowerPoint การเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม  คลิกปุ่ม Start บนแถบ Task bar  เลือก All Programs  Microsoft Office  เลือก Microsoft Office PowerPoint 2007 จะเปิดให้ใช้งานได้ทันที

4 Microsoft PowerPoint ส่วนประกอบของหน้าจอ โปรแกรม

5 Microsoft PowerPoint การสร้างงานนำเสนอใหม่  การสร้างงานนำเสนอใหม่จาก Template

6 Microsoft PowerPoint การสร้างงานนำเสนอใหม่  การสร้างงานนำเสนอใหม่จาก Blank Presentation

7 Microsoft PowerPoint การบันทึกเอกสาร

8 Microsoft PowerPoint การสร้างข้อความโดยการใช้ Text box

9 Microsoft PowerPoint การสร้างข้อความโดยการใช้ WordArt

10 Microsoft PowerPoint การตกแต่งข้อความใน WordArt

11 Microsoft PowerPoint การสร้าง AutoShape

12 Microsoft PowerPoint การสร้างรูปภาพ (Picture/ClipArt)

13 Microsoft PowerPoint การกำหนด Effect ให้แต่ละ สไลด์

14 Microsoft PowerPoint กำหนดเสียงและความเร็วในขณะ เปลี่ยนสไลด์

15 Microsoft PowerPoint ตั้งเวลาการเปลี่ยนสไลด์ เปลี่ยนสไลด์เมื่อ ใช้เมาส์คลิก ตั้งเวลาอัตโนมัติ ทุกกี่วินาที จาก ตัวอย่างนี้ กำหนด เป็น 1 วินาที

16 Microsoft PowerPoint การกำหนด Animation แบบ อัตโนมัติให้กับข้อความ และวัตถุ

17 Microsoft PowerPoint การกำหนด Animation แบบกำหนดเอง ให้กับแต่ละข้อความและวัตถุ

18 Microsoft PowerPoint การสร้าง Chart

19

20

21 Microsoft PowerPoint การตกแต่ง Chart ให้น่าสนใจ มากขึ้น

22 Microsoft PowerPoint กำหนดลักษณะของการนำเสนอ

23 Microsoft PowerPoint กำหนดตัวเลือกสำหรับการ นำเสนอ

24 Microsoft PowerPoint กำหนดจำนวนสไลด์ที่ต้องการ นำเสนอ

25 LOGO


ดาวน์โหลด ppt LOGO การใช้งานโปรแกรม สำเร็จรูป Name: Teacher / Contact บทที่ 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google