งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 การเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Office Word 2003

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 การเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Office Word 2003"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 การเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Office Word 2003
รหัสวิชา บทที่ 2 การเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Office Word 2003

2 1. ลักษณะเด่นของโปรแกรม MS-Office Word 2003
สามารถใช้ประโยชน์ของสมาร์ทแท็ก (Smart Tag) ได้อย่างเต็มความสามารถ คือข้อมูลที่ถูกจดจำและติดป้ายว่าเป็นชนิดพิเศษ 2. เพิ่มมุมมอง (Reading Layout View) ที่ช่วย ให้อ่านเอกสารง่ายเหมือนการอ่านจากหนังสือ 3. มีเครื่องมือในการตรวจสอบ ติดตาม เปรียบเทียบเอกสารได้ 4. มีระบบสนับสนุนการทำงานเอกสารร่วมกันในทีม 5. มีระบบการรักษาความปลอดภัยให้กับเอกสาร Microsoft Office Word 2003 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

3 2. การเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Office Word 2003
คลิกที่ปุ่ม 2. เลื่อนเมาส์ไปที่ All Programs หรือ Programs 3. เลื่อนเมาส์ไปคลิกที่โปรแกรม Microsoft Office 4. เลื่อนเมาส์ไปคลิกที่โปรแกรม Microsoft Office Word 2003 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

4 3. ส่วนประกอบต่าง ๆ บนโปรแกรม MS-Office Word 2003
1 2 3 4 5 6 7 14 8 9 13 15 10 11 16 12 หน้าต่างโปรแกรม Microsoft Office Word 2003 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

5 3. ส่วนประกอบต่าง ๆ บนโปรแกรม MS-Office Word 2003 (ต่อ)
1. ไตเติ้ลบาร์ (Title Bar) แสดงชื่อโปรแกรมที่เปิดใช้งานอยู่ และชื่อไฟล์เอกสาร 2. ปุ่ม Minimize ปุ่มย่อหน้าต่างโปรแกรมให้มาอยู่ที่ Taskbar 3. ปุ่ม Maximize ปุ่มขยายหน้าต่างโปรแกรมให้เต็มจอภาพ ปุ่ม Restore ปรับขนาดของหน้าต่างให้มีขนาดเท่าเดิม ก่อนจะขยายหน้าต่าง 4. ปุ่ม Close ปุ่มปิดหน้าต่างของโปรแกรม 5. เมนูบาร์ (Menu Bar) แสดงรายการคำสั่งต่าง ๆ ของโปรแกรม MS-Office Word 2003 6. แถบเครื่องมือมาตรฐาน (Standard Toolbar) ใช้สำหรับการจัดการเรื่องทั่วไป 7. แถบเครื่องมือจัดรูปแบบ (Formatting Toolbar) ใช้จัดรูปแบบต่าง ๆ แถบไม้บรรทัด (Ruler bar) ใช้สำหรับแสดงระยะต่าง ๆ ของเอกสาร เครื่องหมายเคอร์เซอร์ (Cursor) จุดนี้เป็นจุดสำคัญ 10. มุมมองเอกสาร (View Button) แสดงมุมมองของเอกสาร 11. แถบเครื่องมือรูปวาด (Drawing Toolbar) แถบเครื่องมือใช้สำหรับวาดรูปทรง 12. แถบแสดงสถานะ (Status bar) ใช้สำหรับแสดงสถานะของการทำงาน การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

6 3. ส่วนประกอบต่าง ๆ บนโปรแกรม MS-Office Word 2003 (ต่อ)
13. แถบเลื่อนแนวนอน (Horizontal Bar ) ใช้เลื่อนด้านซ้ายหรือด้านขวาดู เอกสารบนจอภาพ 14. แถบเลื่อนแนวตั้ง (Vertical Bar ) ใช้เลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงในกรณีที่พิมพ์ เอกสารหลาย ๆ หน้า 15. ปุ่มเลื่อนจอภาพ ใช้เลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงครั้งละ 1 หน้าจอภาพ 16. ทาสก์เพน (Task Pane) ใช้รวบรวมคำสั่งที่สำคัญ ๆ ไว้เพื่อให้สามารถทำงาน ต่าง ๆ ได้จากที่เดียวในเอกสาร แสดงแถบทาสก์เพน (Task Pane) การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

7 4. เริ่มต้นใช้งาน MS-Office Word 2003
4.1 ขั้นตอนการเรียกใช้และปรับมุมมอง 1. คลิกเมนู มุมมอง 2. เลือกมุมมองที่ต้องการ เช่น เค้าโครงเหมือนพิมพ์ 3. หรือ คลิกที่แถบเครื่องมือมุมมอง 1 3 2 4.2 การแสดง/ซ่อนสัญลักษณ์พิเศษ 1. คลิกปุ่ม 2. บนจอภาพจะแสดงเครื่องหมายพาย เป็นการขึ้นย่อหน้าใหม่ 3. หากกดแป้น Enter จะพบว่ามีเครื่องหมายพาย ทุกบรรทัดที่ขึ้นบรรทัดใหม่ การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

8 4. เริ่มต้นใช้งาน MS-Office Word 2003 (ต่อ)
4.3 การย่อขยาย/ขยายเอกสาร (Zoom) 1 1. คลิกที่ลูกศรข้างปุ่มย่อ-ขยาย 2. เลือกค่าในรายการ - ค่าตัวเลข แสดงเปอร์เซ็นการย่อ/ขยายเอกสาร 2 4.4 การปรับหน่วยของแถบไม้บรรทัด 1 1. คลิกที่เมนู เครื่องมือ 2. คลิกที่รายการ ตัวเลือก... คลิกที่แท็บ ทั่วไป 4. คลิกที่ลูกศร เลือกหน่วยของไม้บรรทัด 5. คลิกที่ปุ่ม ตกลง 3 4 2 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

9 4. เริ่มต้นใช้งาน MS-Office Word 2003 (ต่อ)
4.5 การแสดงหรือซ่อนแถบเครื่องมือต่าง ๆ 1. คลิกเมนู มุมมอง 2. เลือกที่ แถบเครื่องมือ 3. คลิกเลือกแถบเครื่องมือที่ต้องการ แสดงหรือซ่อน เช่น แถบเครื่องมือมาตรฐาน คลิกเมนู มุมมอง คลิกที่รายการ ไม้บรรทัด แถบเครื่องมือไม้บรรทัด จะถูกซ่อนไว้ 3 1 2 4 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

10 5. การปรับฟอนต์เริ่มต้นให้เหมาะกับการทำงาน
1 3 2 4 5 1. คลิกที่เมนู รูปแบบ 2. คลิกที่คำสั่ง แบบอักษร 3. กำหนดแบบอักษรข้อความละตินเป็น Angsana New 4. กำหนดแบบอักษรแบบเอเซีย เป็น Arial Unicode MS สำหรับฟอนต์ภาษาอังกฤษ 5. กำหนดภาษาไทยและภาษาอื่น เป็น AngsanaUPC ขนาด 16 6. คลิกที่ปุ่ม ค่าเริ่มต้น 7. คลิกที่ปุ่ม ตกลง 6 7 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

11 6. การแสดงหรือซ่อนผู้ช่วย Office
1 1. คลิกที่เมนู วิธีใช้ 2. คลิกที่คำสั่ง ซ่อนผู้ช่วย Office 3. ผู้ช่วย Office จะถูกซ่อน 2 3 4. คลิกที่เมนู วิธีใช้ 5. คลิกที่คำสั่ง แสดงผู้ช่วย Office 6. จะแสดงผู้ช่วย Office 7. คลิกเมาส์ขวาที่ ผู้ช่วย Office จะปรากฎเมนูลัด 8. คลิกที่รายการ เลือกผู้ช่วย หรือ 9. คลิกที่รายการ ภาพเคลื่อนไหว เพื่อดูมุมมอง ต่าง ๆ ของผู้ช่วย Office คลิกขวาที่ผู้ช่วย Office 7 8 9 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

12 7. การออกจากโปรแกรม MS-Office Word 2003
วิธีที่ 1. ดับเบิ้ลคลิกที่ปุ่ม คอนโทรล บนแถบไตเติ้ลบาร์ วิธีที่ 2. หรือคลิกที่ปุ่ม (Close) มุมบนด้านขวาของหน้าต่าง โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด วิธีที่ 3. คลิกที่เมนู แฟ้ม คลิกที่รายการ ปิด วิธีที่ 4. ใช้แป้นพิมพ์ ด้วยการใช้ปุ่ม Alt + F4 1 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

13 การเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Office Word 2003
รหัสวิชา จบบทที่ 2 การเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Office Word 2003


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 การเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Office Word 2003

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google