งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา
Microsoft Word I กนกวรรธน์ เซี่ยงเจ็น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา

2 Introduction to Windows XP
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา

3 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา
เนื้อหา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Microsoft Word 2003 การจัดการแฟ้มเอกสาร (*.doc) การจัดหน้าเอกสาร การพิมพ์ และการแก้ไขเอกสาร เครื่องมือพื้นฐานของ Microsoft Word สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา

4 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา
Word 2003 Title Bar Toolbars Menu Bar Ruler Bar Task Pane View Button Status Bar สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา

5 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา
การจัดการแฟ้มเอกสาร การสร้างเอกสารใหม่ (New) การเก็บบันทึกเอกสาร (Save) การเปิดเอกสาร (Open) การปิดเอกสาร (Close) การแทรกข้อความ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา

6 แถบเครื่องมือ (Toolbars)
View Button Outline View Normal View Reading View Web Layout View Print Layout View สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา

7 การเลื่อนไปส่วนต่าง ๆ ของเอกสาร (Hot Key)
ปุ่ม หน้าที่ เลื่อน Cursor ไปยังอักษรตัวถัดไป เลื่อนไปคำที่อยู่ถัดไป เลื่อน Cursor ไปยังอักษรตัวก่อนหน้า เลื่อนไปคำที่อยู่ก่อนหน้า เลื่อน Cursor ไปยังบรรทัดก่อนหน้า เลื่อนไปตำแหน่งเริ่มต้นของย่อหน้าหรือของย่อหน้าก่อนหน้านี้ เลื่อน Cursor ไปยังบรรทัดถัดไป เลื่อนไปตำแหน่งเริ่มต้นย่อหน้าถัดไป เลื่อน Cursor ไปยังต้นบรรทัด เลื่อนไปยังหน้าที่อยู่ก่อนหน้า เลื่อน Cursor ไปยังท้ายบรรทัด เลื่อนไปยังหน้าที่อยู่ถัดไป เลื่อน Cursor ขึ้นไป 1 จอภาพ เลื่อนไปตำแหน่งเริ่มต้นของเอกสาร เลื่อน Cursor ลงไป 1 จอภาพ เลื่อนไปตำแหน่งท้ายสุดของเอกสาร Ctrl + Ctrl + Ctrl + Ctrl + Home PgUp Ctrl + End Ctrl + PgDn สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา Home Ctrl + PgUp PgDn Ctrl + End

8 วิธีเลือกข้อความ (Hot Key)
ปุ่ม หน้าที่ เลือกข้อความเป็นช่วงไม่ติดกัน copy เลือกข้อความเป็นช่วงติดกัน cut เลือกข้อความในแนวตั้ง paste เลือกข้อความทั้งเอกสาร undo Ctrl + Ctrl + C Shift + Ctrl + X Alt + Ctrl + V Ctrl + A Ctrl + Z สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา

9 ตั้งค่าหน้ากระดาษ (Page Setup)
จัดขอบกระดาษ ขนาดของกระดาษ แนวกระดาษ ประยุกต์ใช้กับ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา

10 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา
Page Setup (Cont.) โครงร่างเอกสาร ขอบกระดาษ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา

11 การเปลี่ยนสีข้อความและพื้นหลัง
สีพื้นหลัง ลักษณะเส้น สีเส้น สีตัวอักษร สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา

12 ตัวอย่างก่อนพิมพ์ (Print Preview)
ไม้บรรทัด แสดง หลายหน้า เต็มหน้าจอ ขยาย ส่วนช่วยเหลือ พิมพ์ แสดง 1 หน้า Zoom พอดีหน้าจอ ปิด สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา


ดาวน์โหลด ppt สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google