งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO การใช้งานโปรแกรม สำเร็จรูป Name: Teacher / Contact บทที่ 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO การใช้งานโปรแกรม สำเร็จรูป Name: Teacher / Contact บทที่ 4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO การใช้งานโปรแกรม สำเร็จรูป Name: Teacher / Contact บทที่ 4

2  การใช้งานโปรแกรมด้านการ จัดการเอกสาร  Microsoft Word  การใช้งานโปรแกรมด้านจัดตาราง การคำนวณ  Microsoft Excel  การใช้งานโปรแกรมด้านการ นำเสนอข้อมูล  Microsoft PowerPoint

3 Microsoft Word การเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม  คลิกปุ่ม Start บนแถบ Task bar  เลือก All Programs  Microsoft Office  เลือก Microsoft Office Word 2007 จะเปิดให้ใช้งานได้ทันที

4 Microsoft Word รู้จักส่วนประกอบของหน้าจอ โปรแกรม

5 Microsoft Word การใช้งานแถบ Ribbon

6 Microsoft Word การพิมพ์ข้อความ และการ ตกแต่งข้อความ

7 Microsoft Word การบันทึกเอกสารลงใน disk

8

9  ปิดแฟ้มงาน  Office Button เลือก คำสั่ง Close  เปิดแฟ้มงานใหม่  Office Button เลือกคำสั่ง New Microsoft Word การปิด การเปิดแฟ้มงานใหม่ การเปิด แฟ้มงานใน disk

10  เปิดแฟ้มงานใน disk  Office Button เลือกคำสั่ง Open Microsoft Word การปิด การเปิดแฟ้มงานใหม่ การเปิด แฟ้มงานใน disk

11  วิธีที่ 1 จัดรูปแบบโดยกำหนดจากเส้น ไม้บรรทัด (Ruler) Microsoft Word การจัดย่อหน้าเอกสาร (Paragraph)

12  วิธีที่ 2 จัดรูปแบบโดยการใช้เมนูคำสั่ง Microsoft Word การจัดย่อหน้าเอกสาร (Paragraph)

13  Left Tab แท็บชิดซ้าย  Center Tab แท็บกึ่งกลาง  Right Tab แท็บชิดขวา  Decimal Tab แท็บทศนิยม Microsoft Word การใส่สัญลักษณ์หัวข้อย่อยและลำดับ เลข

14  Increase Indent เลื่อนข้อมูล เข้าไป ทำเป็นหัวข้อย่อย  Decrease Indent เลื่อนข้อมูล ออก ทำเป็นหัวข้อใหญ่  Bullets กำหนด สัญลักษณ์นำหน้าหัวข้อ  Numbering กำหนดเลข ลำดับนำหน้าหัวข้อ  Multilevel List กำหนด สัญลักษณ์หรือเลขลำดับแบบ หลายระดับ Microsoft Word การใส่สัญลักษณ์หัวข้อย่อยและลำดับ เลข

15 Microsoft Word การสร้างงานพิมพ์แบบคอลัมน์

16  การแทรกรูปภาพจากแฟ้มงานอื่น Microsoft Word การแทรกรูปภาพ และ Object ต่าง ๆ

17  การแทรกรูปภาพจาก ClipArt Microsoft Word การแทรกรูปภาพ และ Object ต่าง ๆ

18  การแทรกรูปภาพจาก ClipArt Microsoft Word การวาดรูปเองโดยใช้ปุ่มเครื่องมือต่างๆ

19 Microsoft Word การจัดการกับรูปภาพ

20 Microsoft Word การสร้างไดอะแกรมและแผนผัง โครงสร้างองค์กร

21 Microsoft Word การสร้างกราฟ (Chart)

22 Microsoft Word การสร้างตาราง

23 LOGO


ดาวน์โหลด ppt LOGO การใช้งานโปรแกรม สำเร็จรูป Name: Teacher / Contact บทที่ 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google