งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป
บทที่ 4 การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป Name: Teacher / Contact

2 การใช้งานโปรแกรมด้านการจัดการเอกสาร
หัวข้อในการศึกษา การใช้งานโปรแกรมด้านการจัดการเอกสาร Microsoft Word การใช้งานโปรแกรมด้านจัดตารางการคำนวณ Microsoft Excel การใช้งานโปรแกรมด้านการนำเสนอข้อมูล Microsoft PowerPoint

3 Microsoft Word การเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม
คลิกปุ่ม Start บนแถบ Task bar เลือก All Programs  Microsoft Office เลือก Microsoft Office Word 2007 จะเปิดให้ใช้งานได้ทันที

4 Microsoft Word รู้จักส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม

5 Microsoft Word การใช้งานแถบ Ribbon

6 Microsoft Word การพิมพ์ข้อความ และการตกแต่งข้อความ

7 Microsoft Word การบันทึกเอกสารลงใน disk

8 Microsoft Word การบันทึกเอกสารลงใน disk

9 Microsoft Word การปิด การเปิดแฟ้มงานใหม่ การเปิดแฟ้มงานใน disk
ปิดแฟ้มงาน Office Button เลือกคำสั่ง Close เปิดแฟ้มงานใหม่  Office Button เลือกคำสั่ง New

10 Microsoft Word การปิด การเปิดแฟ้มงานใหม่ การเปิดแฟ้มงานใน disk
เปิดแฟ้มงานใน disk Office Button เลือกคำสั่ง Open

11 Microsoft Word การจัดย่อหน้าเอกสาร (Paragraph)
วิธีที่ 1 จัดรูปแบบโดยกำหนดจากเส้นไม้บรรทัด (Ruler)

12 Microsoft Word การจัดย่อหน้าเอกสาร (Paragraph)
วิธีที่ 2 จัดรูปแบบโดยการใช้เมนูคำสั่ง

13 Microsoft Word การใส่สัญลักษณ์หัวข้อย่อยและลำดับเลข
Left Tab แท็บชิดซ้าย Center Tab แท็บกึ่งกลาง Right Tab แท็บชิดขวา Decimal Tab แท็บทศนิยม

14 Microsoft Word การใส่สัญลักษณ์หัวข้อย่อยและลำดับเลข
Increase Indent เลื่อนข้อมูลเข้าไป ทำเป็นหัวข้อย่อย Decrease Indent เลื่อนข้อมูลออก ทำเป็นหัวข้อใหญ่ Bullets กำหนดสัญลักษณ์นำหน้าหัวข้อ Numbering กำหนดเลขลำดับนำหน้าหัวข้อ Multilevel List กำหนดสัญลักษณ์หรือเลขลำดับแบบหลายระดับ

15 Microsoft Word การสร้างงานพิมพ์แบบคอลัมน์

16 Microsoft Word การแทรกรูปภาพ และ Object ต่าง ๆ
การแทรกรูปภาพจากแฟ้มงานอื่น

17 Microsoft Word การแทรกรูปภาพ และ Object ต่าง ๆ
การแทรกรูปภาพจาก ClipArt

18 Microsoft Word การวาดรูปเองโดยใช้ปุ่มเครื่องมือต่างๆ
การแทรกรูปภาพจาก ClipArt

19 Microsoft Word การจัดการกับรูปภาพ

20 Microsoft Word การสร้างไดอะแกรมและแผนผังโครงสร้างองค์กร

21 Microsoft Word การสร้างกราฟ (Chart)

22 Microsoft Word การสร้างตาราง

23 FAQs?


ดาวน์โหลด ppt การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google