งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนประก อบ ของ Window. ส่วนประกอบของ Window  Title Bar : แสดงชื่อ Program  Menu Bar : รายการแสดง คำสั่ง  ToolBar : แสดงแถบ เครื่องมือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนประก อบ ของ Window. ส่วนประกอบของ Window  Title Bar : แสดงชื่อ Program  Menu Bar : รายการแสดง คำสั่ง  ToolBar : แสดงแถบ เครื่องมือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่วนประก อบ ของ Window

2

3 ส่วนประกอบของ Window  Title Bar : แสดงชื่อ Program  Menu Bar : รายการแสดง คำสั่ง  ToolBar : แสดงแถบ เครื่องมือ

4 Title Bar : แสดงชื่อ Program Menu Bar : รายการแสดง คำสั่ง Tool Bar : แสดงแถบ เครื่องมือ

5  Maximize : การ ขยาย Window ส่วนประกอบของ Window  Minimize : การย่อ Window  Close : ปิดการ ทำงาน

6 Maximize : การขยาย Window Minimize : การย่อ Window Close : การปิดการทำงาน

7 ส่วนประกอบของ Window  View : การเปลี่ยน มุมมองสไลด์  มุมมองแบบสไลด์ Slide View  มุมมองแบบโครงร่าง Outline View  มุมมองแบบจัดเรียงสไลด์ Slide Sorter View  มุมมองแบบแสดงสไลด์ Slide Show  มุมมองแบบหน้าบันทึก Notes Page View

8 มุมมองแบบสไลด์ Slide View มุมมองแบบหน้าบันทึก Note Page View มุมมองแบบแสดงสไลด์หรือการนำเสนอภาพนิ่ง Slide Show มุมมองแบบโครงร่าง Outline View มุมมองแบบจัดเรียงสไลด์หรือเรียงลำดับภาพนิ่ง Slide Sorter View

9 เมื่อใช้โปรแกรม Windows XP มุมมองปกติ Slide View มุมมองตัวเรียงลำดับภาพนิ่ง Slide Sorter View มุมมองการนำเสนอภาพนิ่ง Slide Show

10 Turn to Index


ดาวน์โหลด ppt ส่วนประก อบ ของ Window. ส่วนประกอบของ Window  Title Bar : แสดงชื่อ Program  Menu Bar : รายการแสดง คำสั่ง  ToolBar : แสดงแถบ เครื่องมือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google