งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนประกอบ ของ Window 05/04/60

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนประกอบ ของ Window 05/04/60"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่วนประกอบ ของ Window 05/04/60
D:\data_d\Teaching Plan\lessonplan_website\MS_Powerpoint_PowerPoint02

2 05/04/60 D:\data_d\Teaching Plan\lessonplan_website\MS_Powerpoint_PowerPoint02

3 ส่วนประกอบของ Window Title Bar : แสดงชื่อ Program
Menu Bar : รายการแสดงคำสั่ง ToolBar : แสดงแถบเครื่องมือ

4 Title Bar : แสดงชื่อ Program
Menu Bar : รายการแสดงคำสั่ง Tool Bar : แสดงแถบเครื่องมือ

5 Maximize : การขยาย Window Minimize : การย่อ Window
Close : ปิดการทำงาน

6 Minimize : การย่อ Window
Maximize : การขยาย Window Close : การปิดการทำงาน

7 View : การเปลี่ยนมุมมองสไลด์
ส่วนประกอบของ Window View : การเปลี่ยนมุมมองสไลด์ มุมมองแบบสไลด์ Slide View มุมมองแบบโครงร่าง Outline View มุมมองแบบจัดเรียงสไลด์ Slide Sorter View มุมมองแบบหน้าบันทึก Notes Page View มุมมองแบบแสดงสไลด์ Slide Show

8 มุมมองแบบสไลด์ Slide View
มุมมองแบบหน้าบันทึก Note Page View มุมมองแบบแสดงสไลด์หรือการนำเสนอภาพนิ่ง Slide Show มุมมองแบบโครงร่าง Outline View มุมมองแบบจัดเรียงสไลด์หรือเรียงลำดับภาพนิ่ง Slide Sorter View

9 เมื่อใช้โปรแกรม Windows XP
มุมมองปกติ Slide View มุมมองตัวเรียงลำดับภาพนิ่ง Slide Sorter View มุมมองการนำเสนอภาพนิ่ง Slide Show

10 Turn to Index


ดาวน์โหลด ppt ส่วนประกอบ ของ Window 05/04/60

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google