งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอ นามัย ด้านการปฐมพยาบาล เรื่อง การเข้าเฝือกชั่วคราวกรณี กระดูกหักและเคลื่อน จัดทำโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอ นามัย ด้านการปฐมพยาบาล เรื่อง การเข้าเฝือกชั่วคราวกรณี กระดูกหักและเคลื่อน จัดทำโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอ นามัย ด้านการปฐมพยาบาล เรื่อง การเข้าเฝือกชั่วคราวกรณี กระดูกหักและเคลื่อน จัดทำโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน สนับสนุนโดย สำนักงานประกันสังคม

2 2 วัตถุประสง ค์ 1. อธิบายความหมาย ประโยชน์ ประเภทและ หลักในการเข้าเฝือกชั่วคราวได้ 2. อธิบายวิธีเข้าเฝือกชั่วคราวกรณีกระดูกต้น แขนหักได้ 3. อธิบายวิธีเข้าเฝือกชั่วคราวกรณีกระดูกปลาย แขนหักได้ 4. อธิบายวิธีเข้าเฝือกชั่วคราวกรณีกระดูกต้นขา หักได้ 5. อธิบายวิธีเข้าเฝือกชั่วคราวกรณีกระดูกปลาย ขาหักได้ 6. อธิบายวิธีเข้าเฝือกชั่วคราวกรณีกระดูก ซี่โครงหักได้ 7. อธิบายวิธีเข้าเฝือกชั่วคราวกรณีกระดูกสัน หลังหักได้ 8. อธิบายวิธีเข้าเฝือกชั่วคราวกรณีกระดูก หัวไหล่เคลื่อนหลุดจากเบ้าได้ ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านการปฐมพยาบาล

3 3 การทดสอบความรู้ก่อนเรียน ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านการปฐมพยาบาล

4 4 การเข้าเฝือกชั่วคราว หมายถึง การนำวัสดุเท่าที่จะ หาได้ในบริเวณที่เกิดเหตุที่มี ลักษณะแข็งพอที่จะพยุงหรือ รับน้ำหนักส่วนของร่างกายที่ ได้รับบาดเจ็บนำมาดัดแปลง ผูกเข้ากับบริเวณที่มี กระดูกหัก เพื่อช่วยเหลือ ผู้ป่วยและให้อวัยวะที่หักอยู่ กับที่ระหว่างการเคลื่อนย้าย ส่งโรงพยาบาล ความหมายของการเข้าเฝือก ชั่วคราว ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านการปฐมพยาบาล

5 5 ประโยชน์ของการ เข้าเฝือกชั่วคราว 1. ช่วยให้อวัยวะที่หักอยู่กับที่ 2. ลดความเจ็บปวด 3. ป้องกันภาวะแทรกซ้อน 4. เพื่อความสะดวกในการ เคลื่อนย้ายผู้ป่วย ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านการปฐมพยาบาล

6 6 ประเภทของ เฝือกชั่วคราว 1. เฝือกธรรมชาติ 2. เฝือกที่ทำจากวัสดุ ต่างๆ ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านการปฐมพยาบาล

7 7 วัสดุที่สามารถนำมาทำเฝือก ชั่วคราวได้ ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านการปฐมพยาบาล

8 8 1. วัสดุที่ใช้ดามต้องยาวกว่าอวัยวะส่วนที่หัก 2. ไม่วางเฝือกลงบนกระดูกที่หักโดยตรง 3. ไม่รัดเฝือกจนแน่นเกินไป 4. ใส่เฝือกชั่วคราวให้อวัยวะอยู่นิ่งโดยใช้หลัก “ เหนือ หนึ่งข้อต่อ ต่ำหนึ่งข้อต่อ ” 5. กรณีที่กระดูกเคลื่อนอย่าดึงให้เข้าที่ถ้ามีกระดูกโผล่ 6. ออกมานอกเนื้อ ต้องห้ามเลือดและปิดแผลก่อนที่จะ ดาม 7. ตรวจชีพจร สีของผิวหนัง อาการปวด และการ ตอบสนองความรู้สึกในบริเวณ ที่บาดเจ็บก่อนและหลังใส่เฝือกชั่วคราว ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านการปฐมพยาบาล หลักการเข้าเฝือกชั่วคราว

9 9 ขั้นตอนการเข้าเฝือกชั่วคราวกรณี กระดูกต้นแขนหัก ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านการปฐมพยาบาล

10 10 ขั้นตอนการเข้าเฝือกชั่วคราว กรณีกระดูกปลายแขนหัก ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านการปฐมพยาบาล

11 11 ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านการปฐมพยาบาล ขั้นตอนการเข้าเฝือกชั่วคราว กรณีกระดูกปลายแขนหัก

12 12 ขั้นตอนการเข้าเฝือกชั่วคราว กรณีกระดูกต้นขาหัก ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านการปฐมพยาบาล

13 13 ขั้นตอนการเข้าเฝือกชั่วคราว กรณีกระดูกต้นขาหัก ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านการปฐมพยาบาล

14 14 ขั้นตอนการเข้าเฝือกชั่วคราวกรณี กระดูกปลายขาหัก ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านการปฐมพยาบาล

15 15 ขั้นตอนการเข้าเฝือกชั่วคราว กรณีกระดูกซี่โครงหัก ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านการปฐมพยาบาล

16 16 ขั้นตอนการเข้าเฝือกชั่วคราวกรณี กระดูกซี่โครงหัก ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านการปฐมพยาบาล

17 17 ขั้นตอนการเข้าเฝือกชั่วคราว กรณีกระดูกสันหลังหัก ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านการปฐมพยาบาล

18 18 ขั้นตอนการเข้าเฝือกชั่วคราว กรณี กระดูกหัวไหล่หลุดเคลื่อนออก จากเบ้า ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านการปฐมพยาบาล

19 19 ขั้นตอนการเข้าเฝือกชั่วคราว กรณี กระดูกหัวไหล่เคลื่อนหลุดจาก เบ้า ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านการปฐมพยาบาล

20 20 การทดสอบความรู้หลัง เรียน ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านการปฐมพยาบาล


ดาวน์โหลด ppt 1 ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอ นามัย ด้านการปฐมพยาบาล เรื่อง การเข้าเฝือกชั่วคราวกรณี กระดูกหักและเคลื่อน จัดทำโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google