งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 7 ทักษะการกล้าแสดงออก อย่างเหมาะสม เข้าสุ่บทที่ 4 0 1 3 0 1 - Part 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 7 ทักษะการกล้าแสดงออก อย่างเหมาะสม เข้าสุ่บทที่ 4 0 1 3 0 1 - Part 7."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 7 ทักษะการกล้าแสดงออก อย่างเหมาะสม เข้าสุ่บทที่ 4 0 1 3 0 1 - Part 7

2 คำอธิบายก่อน เรียน 1. ในบทเรียนแต่ละ บท ก่อนเรียน ขอให้นักศึกษาทำ แบบประเมิน ตนเองให้เสร็จสิ้น เสียก่อน คำอธิบาย ก่อนเรียน 2. ลองทำ โดย พิจารณาคำตอบ ด้วยตนเอง ก่อนที่ จะทำแบบทดสอบ อื่นๆ ต่อไป

3 สารบัญ สารบัญสารบัญ ประเมินก่อนเรียน Click ประเมินก่อนเรียน Click Click ประเมินก่อนเรียน Click ประเมินก่อนเรียน Click Click เนื้อหาหลัก Click เนื้อหาหลัก Click Click เนื้อหาหลัก Click เนื้อหาหลัก Click Click เนื้อหาพิเศษ Click เนื้อหาพิเศษ Click Click เนื้อหาพิเศษ Click เนื้อหาพิเศษ Click Click ประเมินหลังเรียน Click ประเมินหลังเรียน Click Click ประเมินหลังเรียน Click ประเมินหลังเรียน Click Click

4 สิ้นสุดสาระการเรียนรู้ 06/11/51 ขอบคุณ ค่ะ สิ้นสุดสาระการเรียนรู้สิ้นสุดสาระการเรียนรู้ กลับสู่หน้า หลัก Click Click


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 7 ทักษะการกล้าแสดงออก อย่างเหมาะสม เข้าสุ่บทที่ 4 0 1 3 0 1 - Part 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google