งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หนังสือคู่มือของบริษัท เพิ่มสัญลักษณ์ของบริษัทที่นี่ เพื่อที่จะแทรกสัญลักษณ์ ของบริษัท ลงบน ภาพนิ่งนี้ จากเมนู ‘ แทรก ’ ให้เลือก ‘ รูปภาพ ’ ระบุตำแหน่งแฟ้ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หนังสือคู่มือของบริษัท เพิ่มสัญลักษณ์ของบริษัทที่นี่ เพื่อที่จะแทรกสัญลักษณ์ ของบริษัท ลงบน ภาพนิ่งนี้ จากเมนู ‘ แทรก ’ ให้เลือก ‘ รูปภาพ ’ ระบุตำแหน่งแฟ้ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หนังสือคู่มือของบริษัท เพิ่มสัญลักษณ์ของบริษัทที่นี่ เพื่อที่จะแทรกสัญลักษณ์ ของบริษัท ลงบน ภาพนิ่งนี้ จากเมนู ‘ แทรก ’ ให้เลือก ‘ รูปภาพ ’ ระบุตำแหน่งแฟ้ม สัญลักษณ์ของคุณ คลิก ‘ ตกลง ’ เพื่อที่จะเปลี่ยนขนาดของ สัญลักษณ์ คลิกที่สัญลักษณ์ กล่อง ที่ล้อมรอบสัญลักษณ์คือ ‘ จุดจับปรับขนาด ’ ใช้จุดจับเหล่านี้ในการ ปรับขนาดวัตถุ ถ้าคุณกดแป้น shift ค้างไว้ก่อนที่จะใช้จุดจับ ปรับขนาด จะเป็นการ รักษาสัดส่วนของวัตถุใน ขณะที่คุณปรับขนาด

2 การฝึกอบรม หลักสูตร คำอธิบายและตารางเวลา – ชั้นเรียนและตารางเวลา ชื่อที่ติดต่อ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ – การพัฒนาการทำงานเป็นทีม ชื่อที่ติดต่อ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ – การฝึกอบรมการบริหาร ชื่อที่ติดต่อ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ – การฝึกอบรมทักษะต่างๆ ชื่อที่ติดต่อ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์

3 การประเมินผลประสิทธิภาพการ ทำงาน ฟอร์ม ตารางเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติ – พนักงานทั่วไปและพนักงานจากภายนอก ชื่อที่ติดต่อ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ – ผู้จัดการและพนักงานฝึกงาน ชื่อที่ติดต่อ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ – การตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ชื่อที่ติดต่อ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ – นโยบายและข้อมูลทั่วไป ชื่อที่ติดต่อ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์

4 การพัฒนาประสิทธิภาพการ ทำงาน – นโยบายและขั้นตอนการทำงาน ชื่อที่ติดต่อ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ – ฟอร์มต่างๆ ชื่อที่ติดต่อ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ – การช่วยจัดหางานให้กับพนักงานที่พ้นสภาพการ จ้างงาน ชื่อที่ติดต่อ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ – ค่าตอบแทน ชื่อที่ติดต่อ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์

5 การคัดเลือกและการจ้างงาน – การคัดเลือกจากสถานศึกษา ชื่อที่ติดต่อ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ – การคัดเลือกจากพนักงาน ชื่อที่ติดต่อ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ – การคัดเลือกจากพนักงานฝึกงาน ชื่อที่ติดต่อ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ – การคัดเลือกจากผู้เชี่ยวชาญ ชื่อที่ติดต่อ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ – แบบฟอร์มและรายละเอียดของตำแหน่งงาน ชื่อที่ติดต่อ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์

6 การโยกย้ายงาน – ขั้นตอนการโยกย้ายงานของพนักงาน ชื่อที่ติดต่อ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ – แบบฟอร์มคำร้องขอการโยกย้ายงาน ชื่อที่ติดต่อ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ – การเปลี่ยนสถานที่ทำงานของพนักงาน ชื่อที่ติดต่อ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ – แบบฟอร์มการเปลี่ยนสถานที่ทำงาน ชื่อที่ติดต่อ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์

7 การสิ้นสุดการจ้างงาน – ผลตอบแทนชดเชย ชื่อที่ติดต่อ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ – นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการสิ้นสุดการจ้าง งาน ชื่อที่ติดต่อ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ – แบบฟอร์มการสิ้นสุดการจ้างงาน ชื่อที่ติดต่อ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ – แบบฟอร์มยืนยันการลาออก ชื่อที่ติดต่อ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์

8 รายการตำแหน่งงานภายใน – การค้นหาตำแหน่งงานภายใน ชื่อที่ติดต่อ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ – รายการตำแหน่งงาน ชื่อที่ติดต่อ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ – แบบฟอร์มการประกาศหางาน ชื่อที่ติดต่อ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์

9 การลาพักและความทุพพลภาพ – การลาคลอดบุตร ชื่อที่ติดต่อ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ – ความทุพพลภาพในระยะสั้นและระยะยาว ชื่อที่ติดต่อ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ – การลาพักงาน ชื่อที่ติดต่อ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์

10 ผลตอบแทนชดเชย – ระดับและนโยบาย ชื่อที่ติดต่อ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ – โบนัสและการคำนวณค่าตอบแทน ชื่อที่ติดต่อ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ – ข้อมูลและสิทธิ์ในการซื้อหุ้น ชื่อที่ติดต่อ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ – ผลประโยชน์ในค่ารักษาพยาบาล ชื่อที่ติดต่อ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ – การเกษียณ ชื่อที่ติดต่อ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์


ดาวน์โหลด ppt หนังสือคู่มือของบริษัท เพิ่มสัญลักษณ์ของบริษัทที่นี่ เพื่อที่จะแทรกสัญลักษณ์ ของบริษัท ลงบน ภาพนิ่งนี้ จากเมนู ‘ แทรก ’ ให้เลือก ‘ รูปภาพ ’ ระบุตำแหน่งแฟ้ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google