งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประดิษฐ์ตัวอักษร ( ตอนที่ 2.1) การกำหนดลายเส้นแบบต่างๆ คำสั่ง Element - Stroke เลือกรูปแบบ การทำข้อความสีขาว บนพื้นหลังสีดำ - พิมพ์ข้อความ - สร้างเส้นกรอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประดิษฐ์ตัวอักษร ( ตอนที่ 2.1) การกำหนดลายเส้นแบบต่างๆ คำสั่ง Element - Stroke เลือกรูปแบบ การทำข้อความสีขาว บนพื้นหลังสีดำ - พิมพ์ข้อความ - สร้างเส้นกรอบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประดิษฐ์ตัวอักษร ( ตอนที่ 2.1) การกำหนดลายเส้นแบบต่างๆ คำสั่ง Element - Stroke เลือกรูปแบบ การทำข้อความสีขาว บนพื้นหลังสีดำ - พิมพ์ข้อความ - สร้างเส้นกรอบ - ไฮไลต์ข้อความเป็นสีดำ แล้วกดปุ่ม R เพื่อกลับเป็นสีขาว ( จะมอง ไม่เห็น ) - ทำกรอบให้ Active แล้วใช้ คำสั่ง Element - Fill - Solid เพื่อให้กรอบเป็นดำ - ขณะที่กรอบ Active ใช้ คำสั่ง Element - Arrange เลือก Send to Back เพื่อส่ง ให้กรอบดำไปอยู่หลัง ข้อความขาว

2 การประดิษฐ์ตัวอักษร ( ตอนที่ 2.2) การสร้างข้อความ เงา และฉากหลัง 1. พิมพ์ข้อความ คัดลอกและเพิ่ม ข้อความเดิม ด้วยวิธี กดปุ่ม Ctrl + Insert แล้วกดปุ่ม Shift + Insert 2. ใช้ปุ่ม T ระบายสีดำทับข้อความใหม่ 3. กดปุ่ม R เพื่อปรับข้อความใหม่เป็นสี ขาว 4. สร้างกรอบ รอบข้อความทั้งสอง ใส่สีกรอบเป็นพื้น หลังด้วยสีดำ ให้มีเปอร์เซนต์ของสี 10 % ( ตอนนี้สีพื้นจะบังข้อความ ) 5. ใช้ เมาส์คลิกสี่เหลี่ยมให้ Active เลือกคำสั่ง Element - Arrange - Send to Back

3 ตัวอย่างการประดิษฐ์อักษร


ดาวน์โหลด ppt การประดิษฐ์ตัวอักษร ( ตอนที่ 2.1) การกำหนดลายเส้นแบบต่างๆ คำสั่ง Element - Stroke เลือกรูปแบบ การทำข้อความสีขาว บนพื้นหลังสีดำ - พิมพ์ข้อความ - สร้างเส้นกรอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google