งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประดิษฐ์ตัวอักษร (ตอนที่ 2.1)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประดิษฐ์ตัวอักษร (ตอนที่ 2.1)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประดิษฐ์ตัวอักษร (ตอนที่ 2.1)
การกำหนดลายเส้นแบบต่างๆ คำสั่ง Element - Stroke เลือกรูปแบบ การทำข้อความสีขาวบนพื้นหลังสีดำ พิมพ์ข้อความ สร้างเส้นกรอบ ไฮไลต์ข้อความเป็นสีดำ แล้วกดปุ่ม R เพื่อกลับเป็นสีขาว (จะมองไม่เห็น) ทำกรอบให้ Active แล้วใช้คำสั่ง Element - Fill - Solid เพื่อให้กรอบเป็นดำ -ขณะที่กรอบ Active ใช้คำสั่ง Element - Arrange เลือกSend to Back เพื่อส่งให้กรอบดำไปอยู่หลังข้อความขาว

2 การประดิษฐ์ตัวอักษร (ตอนที่ 2.2)
การสร้างข้อความ เงา และฉากหลัง พิมพ์ข้อความ คัดลอกและเพิ่มข้อความเดิม ด้วยวิธี กดปุ่ม Ctrl Insert แล้วกดปุ่ม Shift Insert ใช้ปุ่ม T ระบายสีดำทับข้อความใหม่ กดปุ่ม R เพื่อปรับข้อความใหม่เป็นสีขาว สร้างกรอบรอบข้อความทั้งสอง ใส่สีกรอบเป็นพื้นหลังด้วยสีดำ ให้มีเปอร์เซนต์ของสี 10 % (ตอนนี้สีพื้นจะบังข้อความ) ใช้เมาส์คลิกสี่เหลี่ยมให้ Active เลือกคำสั่ง Element - Arrange - Send to Back

3 ตัวอย่างการประดิษฐ์อักษร


ดาวน์โหลด ppt การประดิษฐ์ตัวอักษร (ตอนที่ 2.1)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google