งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CS344-321 Assembly Language Programming Period 21.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CS344-321 Assembly Language Programming Period 21."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CS344-321 Assembly Language Programming Period 21

2 Logical operator {register/memory}, {register/memory,immediate} operator {register/memory}, {register/memory,immediate} and and 0 1 and 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1or or 0 1 or 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1

3 xor xor 0 1 xor 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0not not 0 1 not 0 1 1 0 1 0 หมายเหตุ ทำ one complement สำหรับ neg ทำ two complement test เหมือน and แต่ผลลัพธ์ไม่เปลี่ยน เปลี่ยนเฉพาะ flag ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เหมือน and แต่ผลลัพธ์ไม่เปลี่ยน เปลี่ยนเฉพาะ flag ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

4 Shift operator {register,memory},{CL/1} operator {register,memory},{CL/1} Arithmetic and Logical shift SAL/SHLCF SARCF SHR CF SHR CF 0 0

5 Rotate operator {register,memory},{CL/1} operator {register,memory},{CL/1} ROL CF ROL CF ROR CF RCL CF RCR CF


ดาวน์โหลด ppt CS344-321 Assembly Language Programming Period 21.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google