งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 4 โพลาไรเซชันของ แสง. 2 โพลาไรเซชันเชิงเส้น x y z.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 4 โพลาไรเซชันของ แสง. 2 โพลาไรเซชันเชิงเส้น x y z."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 4 โพลาไรเซชันของ แสง

2 2 โพลาไรเซชันเชิงเส้น x y z

3 3 โพลาไรเซชันวงกลม x y z

4 4 x y z CW CCW Left Right

5 5 โพลาไรเซชันวงรี  = ±  & E oy =E ox  = 0, 

6 6 EyEy ExEx  วงรีหมุนแกน  =      =0  =   =   =   = 3 

7 7 Polarizer Linear polarizer Circular polarizer Elliptical polarizer Dichroism birefringence reflection scattering techniques types

8 8 Dichroism IxIx IyIy z z k x >k y Selective absorption

9 9 Wire grid polarizer Transmission axis

10 10 plastic polaroid Transmission axis

11 11 ผลึกไดโครอิค Dichroic crystal Tourmaline mineral

12 12 กฎของมาลุส polarized I 1 < I o /2 Unpolarized I o polarized  polarizer analyzer

13 13 birefringence + x z y nznz  1 nxnx  1 nyny  1

14 14 Birefringent crystal :calcite Optic axis

15 15 ตารางดัชนีหักเหที่ Na =589.3 nm

16 16 การหักเหสอง แนว Ordinary ray Extraordinary ray Optic axis

17 17 k k OA surface E v || v | E s E// PS (E-ray) PS –Principle section ระนาบที่มี optic axis วางอยู่

18 18 k k OA surface E E s E | PS (o-ray)

19 19 Birefringent polarizer Nicol prism O- ray E- ray n e { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/8/2066984/slides/slide_19.jpg", "name": "19 Birefringent polarizer Nicol prism O- ray E- ray n e

20 20 Birefringent polarizer Glan-Foucault Glan Thompson O- ray E- ray 38.5 o OA

21 21 Birefringent polarizer Wollaston prism O- ray E- ray OA1 OA2

22 22 OA แผ่นหน่วงคลื่น : Retarder

23 23 OA Quarter wave plate  =  /2 Half wave plate  =  OA d n||n|| n |

24 24 แผ่นครึ่งคลื่น Half wave plate   /2 fast slow OA

25 25 แผ่นเสี้ยวคลื่น quarter wave plate fast slow OA 45 o /4 CW

26 26 45 o /4 CW /4 45 o /4+ /4= /2 fast slow

27 27 /4 45 o /4 CW /4 45 o fast slow =?

28 28 สมการเฟ รสเนล E | PI E || PI

29 29 E | PI interface Plane of incidence ErEr EiEi EtEt rr ii BiBi BrBr BtBt tt

30 30 E || PI interface ErEr EiEi BtBt rr ii EtEt BiBi BrBr tt

31 31 (H) interface ErEr EiEi BtBt rr ii EtEt BiBi BrBr tt

32 32 สมการเฟรสเนล + กฏ ของสเนล E | PI E || PI

33 33

34 34 แสงโพลาไรซ์ จากการ สะท้อน  i +  t =90 o  i -->Polarizing angle-->  p (Brewster angle)

35 35 56 o 33 o n=1.5

36 36 56 o 33 o 56 o Brewster window Pile of plate polarizer

37 37 การเปลี่ยนเฟสจาก การสะท้อน n i > n t  i <  t สะท้อนภายใน n i < n t  i >  t สะท้อนภายนอก กลับเฟส ไม่กลับเฟส

38 38  i  p’ สะท้อนภายใน สะท้อนภายนอก  i <  p ไม่กลับเฟส กลับเฟส  i >  p กลับเฟส  i >  p’ ไม่กลับเฟส

39 39 Phase shift 0  90 o 30 o 60 o External Phase shift 0  90 o 30 o 60 o internal Phase shift 0  90 o 30 o 60 o External Phase shift 0  90 o 30 o 60 o internal pp  p' cc 42 o 56 o 33 o

40 40 ค่าการสะท้อนและค่าการ ทะลุผ่าน ii rr tt A Acos  i Acos  r Acos  t

41 41  i =0 ( แสงตกตั้งฉาก )

42 42

43 43 แสงโพลาไรซ์จากการ กระเจิง


ดาวน์โหลด ppt 1 4 โพลาไรเซชันของ แสง. 2 โพลาไรเซชันเชิงเส้น x y z.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google