งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ก่อนในการที่จะนำ Drive USB มาใช้งานต้อง ทำการกด Shift ค้างไว้ ในขณะที่เสียบ Drive USB ( กดค้างไว้ ประมาณ 10 วินาที )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ก่อนในการที่จะนำ Drive USB มาใช้งานต้อง ทำการกด Shift ค้างไว้ ในขณะที่เสียบ Drive USB ( กดค้างไว้ ประมาณ 10 วินาที )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ก่อนในการที่จะนำ Drive USB มาใช้งานต้อง ทำการกด Shift ค้างไว้ ในขณะที่เสียบ Drive USB ( กดค้างไว้ ประมาณ 10 วินาที )

3 หลังจากนั้นมาเปิดที่ My computer

4 โดยคลิ้กขวาที่ Drive USB ที่เสียบไว้ ถ้าขึ้นคำว่า Open อยู่บนสุดแสดง Drive USB ไม่มีไวรัส

5 หลังจากนั้นมาเปิดที่ My computer โดยคลิ้กขวาที่ Drive USB ที่เสียบไว้ ถ้าขึ้นคำว่า Auto หรือ AutoPlay อยู่ บนสุดแสดงว่า Drive USB มีไวรัสอยู่

6 หรือดับเบิ้ลคลิก แล้วหน้าจอขึ้นแบบนี้แสดงว่ามี ไวรัสอยู่

7

8 1. เลือก Tools 2. เลือก Folder Options

9 3. เลือก View

10 4. เลือกติ้ก Show hidden files and folders 5. เลือกติ้กออก Hide extensions for known file types 6. เลือกติ้กออก Hide protected oper ting system files แล้วกด OK

11 7. จะเห็นตัว Foder ที่เป็นเงา ปรากฎขึ้นมา 8. ทำการเลือกทั้งหมดที่เป็นไฟล์แปลกปลอม 9. กด Shift Delete เพื่อฆ่าไวรัส รายชื่อไวรัส 1.AdobeR.exe 2.Msvcr 71.dll 3.Ms32dll.dll.vbs 4.Aotorun.inf 5.Wscript.exe

12 4. เลือกติ้ก Do not Show hidden files and folders 5. เลือกติ้ก Hide extensions for known file types 6. เลือกติ้ก Hide protected oper ting system files แล้วกด OK

13 แล้วถอด Drive USB ออก แล้วลองเปิดดู ใหม่ว่าหายหรือไม่


ดาวน์โหลด ppt ก่อนในการที่จะนำ Drive USB มาใช้งานต้อง ทำการกด Shift ค้างไว้ ในขณะที่เสียบ Drive USB ( กดค้างไว้ ประมาณ 10 วินาที )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google