งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Register. Serial In - Serial Out Shift Registers เข้าอนุกรม ออกอนุกรม จะเลื่อนข้อมูลตามสัญญาณ clock.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Register. Serial In - Serial Out Shift Registers เข้าอนุกรม ออกอนุกรม จะเลื่อนข้อมูลตามสัญญาณ clock."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Register

2 Serial In - Serial Out Shift Registers เข้าอนุกรม ออกอนุกรม จะเลื่อนข้อมูลตามสัญญาณ clock

3 ปัญหาข้อมูลโดนทำลาย เกิดจากการเลื่อนข้อมูล ตัวรับอาจจะรับข้อมูลไม่ทัน เมื่อเราเคลียร์ ข้อมูลด้วย 0000

4 การแก้ปัญหา สามารถเลือก Read, Write ได้ 0-> ป้อนกลับ, 1-> รับอินพุท

5 Serial In - Parallel Out Shift Registers เข้าอนุกรม ออกขนาน

6 Parallel In - Serial Out Shift Registers เข้าขนาน ออกอนุกรม

7 Parallel In - Parallel Out Shift Registers เข้าขนาน ออกขนาน

8 Bidirectional Shift Registers สองทาง

9 Shift Register Counters ตัวนับ Ring Counter RESTART

10 Shift Register Counters ตัวนับ Johnson Counter

11 ROM & RAM

12 ROM Read Only Memory หน่วยตวามจำที่อ่านได้เพียงอย่างเดียว เขียนทับไม่ได้ ถูกกำหนดข้อมูลมาจากผู้ผลิตแล้ว ROM ที่เขียนทับได้ EPROM สามารถลบข้อมูลได้ด้วยรังสี UV EEPROM สามารถลบข้อมูลได้ด้วย ไฟฟ้า Flash สามารถลบข้อมูลได้ด้วยไฟฟ้า เขียนได้หลายครั้ง

13 ROM ใน PC (8088) ROM A 0 -A 10 O 0 -O 10 CE OE Address bus Data bus Control bus CE = chip enable OE = output enable = Trigger ที่ขอบขาลง

14 ROM ใน PC (8088) 8088/8086 Address bus Control bus Data bus CS MEMR A 0 -A 10 D 0 -D 10 O 0 -O 10 A 0 -A 10 CE OE Memory Interface ROM Chip

15 IC EPROM EPROMDensityCapacity 271616K 2K  8 273232K 4K  8 27C6464K 8K  8 27C128128K 16K  8 27C256256K 32K  8 27C512512K 64K  8 27C0101M 128K  8

16 Time Diagram ของ EPROM กับ CPU Address CE OE Output High-Z

17 RAM ใน 8088 สมมติว่า มี 4 Bank Bank ละ 8K, 1 แอดเดรส = 8 บิท ( 8K  8) 8 K 8 บิท...... 2 13 = 8192 = 8K เราสามารถใช้เทคนิคให้เข้าถึง RAM ได้ถึง 16K จำนวน 2 Bank รวมเป็น 32K โดยใช้ 14 บิท (A 0 - A 13 ) และเพิ่ม 1 – 2 Decoder มา 1 ตัว

18 CPU & SRAM ใน 8088 A 0 A 1.. A 12 MEMW CS 0 MEMR Address Decoder CS 0 CS 1 A 13 A 0 -A 10 WE OE CE A 0 -A 12 WE OE CE A 0 -A 12 WE OE CE A 0 -A 12 WE OE CE CS 1 D 0 D 1.. D 15 SRAM 4 Bank Bank ละ 8K  8 Low Byte Bank 0 High Byte Bank 0 Low Byte Bank 1 High Byte Bank 1 13 16 0 -> CS 0 = 0, CS 1 = 1 1 -> CS 1 = 0, CS 0 = 1

19 สมมติว่าจะ READ ข้อมูลที่ Bank 0 A 0 - A 12 A 13 MEMR D 0 - D 12

20 สมมติว่าจะ READ ข้อมูลที่ Bank 1 A 0 - A 12 A 13 MEMR D 0 - D 12

21 สมมติว่าจะ WRITE ข้อมูลที่ Bank 0 A 0 - A 12 A 13 MEMW D 0 - D 12


ดาวน์โหลด ppt Register. Serial In - Serial Out Shift Registers เข้าอนุกรม ออกอนุกรม จะเลื่อนข้อมูลตามสัญญาณ clock.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google