งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Data Projector การใช้งานเมนู การแสดงหัวข้อต่างๆ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Data Projector การใช้งานเมนู การแสดงหัวข้อต่างๆ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Data Projector การใช้งานเมนู การแสดงหัวข้อต่างๆ
เครื่องโปรเจคเตอร์นี้มีระบบเมนูชนิดที่ปรากฏบนจอภาพ เพื่อให้ท่านสามารถปรับแต่งภาพ และปรับตั้งค่าต่างๆ ได้ อย่างหลากหลาย การ SETTING หัวข้อต่างๆ จะแสดงใน เมนู pop-up หรือในเมนูย่อย ถ้าท่านเลือกชื่อหัวข้อแล้ว ตามด้วยเครื่องหมาย (…) การตั้งค่าในหัวข้อเมนูย่อยจะ ปรากฏ นอกจากนั้นท่านยังสามารถเปลี่ยนลักษณะการ แสดงเมนู และการแสดงภาษาที่ปรากฏบนเมนูได้อีกด้วย การแสดงหัวข้อต่างๆ

2 สัญลักษณ์สัญญาณขาเข้า
จะปรากฏเมื่อได้มีการเลือกสัญญาณขาเข้า X จะ แสดงเมื่อมีสัญญาณขาเข้า ท่านสามารถซ่อนการแสดง สัญลักษณ์ได้ใช้ “Status” ในเมนู MENU SETTING สัญลักษณ์การตั้งค่าสัญญาณขาเข้า สำหรับสัญลักษณ์ Input A: จะปรากฏ Computer “Component” หรือ “Video GBR” สำหรับสัญญาณขาเข้า Video/S Video: จะปรากฏ “Auto” หรือ “Color System” ในเมนู SET SETTING 1.กดปุ่มเมนู เมนูปรากฏบนจอภาพ เมนูที่ถูกเลือกในขระนั้น จะปรากฏเป็นสัญลักษณ์สีเหลือง

3 เมนู Pop-up 2.กดปุ่ม หรือ เพื่อเลือกเมนู จากนั้นกด หรือ ปุ่ม ENTER
2.กดปุ่ม หรือ เพื่อเลือกเมนู จากนั้นกด หรือ ปุ่ม ENTER เมนูที่ถูกเลือกจะปรากฏขึ้น 3.เลือกหัวข้อที่ต้องการ กดปุ่ม หรือ เพื่อเลือกหัวข้อที่ต้องการ จากนั้นกด หรือปุ่ม ENTER การ setting หัวข้อต่างๆ จะแสดงในเมนู pop-up หรือ เมนูย่อย เมนู Pop-up

4 เมื่อต้องการให้จอเมนูหายไป
4.ทำการปรับตั้งตามต้องการ . การเปลี่ยนระดับการปรับตั้ง: เมื่อต้องการเพิ่มหมายเลขระดับปรับตั้งให้กดปุ่ม หรือ เมื่อต้องการลดหมายเลขระดับปรับตั้งให้กดปุ่ม หรือ . การเปลี่ยนค่าที่ตั้งได้: กดปุ่ม หรือ เพื่อเปลี่ยนค่าที่ตั้งไว้ ให้กด ENTER หรือ เพื่อกลับสู่จอภาพปกติ ………………………………………………………………… เมื่อต้องการให้จอเมนูหายไป กดปุ่ม MENU จอเมนูจะหายไปอย่างอัตโนมัติ ถ้าท่าน ไม่ได้กดปุ่มใดๆ ภายใน 1 นาที เมื่อต้องการยกเลิกค่าที่ได้ปรับตั้งไว้ และกลับมาใช้ค่า เดิมที่ตั้งจากโรงงาน กดปุ่ม RESET บนรีโมท “Complete”จะปรากฏขึ้นบนจอภาพ และการปรับตั้งต่างๆ บนจอภาพจะถูกปรับมาใช้ค่าเดิมที่ได้รับการปรับตั้งมาจากโรงงาน “Contrast”, “Brightness”, “Color”, “Hue”, “Sharpness” และ “RGB Enhancer” ในเมนู Adjust Picture . “Dot Phase”, “H Size” และ “Shift” ในเมนู Adjust Signal

5 เกี่ยวกับหน่วยความจำของการปรับตั้ง
การปรับตั้งจะถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำของเครื่อง โปรเจคเตอร์ไว้อย่างอัตโนมัติ ……………………………………………………………….. ถ้าไม่มีสัญญาณเข้าเครื่อง ถ้าไม่มีสัญญาณใดๆ เข้าเครื่อง “Cannot adjust this item” จะปรากฏบนจอภาพ เกี่ยวกับการแสดงค่าเมนู (menu display) ท่านสามารถกำหนดตำแหน่งการแสดงของเมนู เช่น ความ เข้มแสงของภาพ background และโทนสีของหัวข้อเมนู ตามที่ท่านชอบได้


ดาวน์โหลด ppt Data Projector การใช้งานเมนู การแสดงหัวข้อต่างๆ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google