งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MEE 231 Computer Programming สัปดาห์ที่ 7 ทดลองใช้คำสั่งภาษา C โปรแกรม Code::Blocks.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MEE 231 Computer Programming สัปดาห์ที่ 7 ทดลองใช้คำสั่งภาษา C โปรแกรม Code::Blocks."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MEE 231 Computer Programming สัปดาห์ที่ 7 ทดลองใช้คำสั่งภาษา C โปรแกรม Code::Blocks

2 Download จาก http://www.codeblocks.org/ หรือ http://webstaff.kmutt.ac.th/~ianniset/MEE231/indexMEE231.html run setup file

3 การใช้โปรแกรม Code::Blocks 1 เลือก Create a new project 2 เลือก Console application กดปุ่ม Go 3 กดปุ่ม Next ไปจนถึง ขั้นตอนเลือกภาษา เลือก ภาษา C แล้วกดปุ่ม Next

4 การใช้โปรแกรม Code::Blocks 4 ตั้งชื่อ project และเลือก folder สำหรับเก็บไฟล์ 5 กดปุ่ม Next ไปจนถึงหน้าจอที่ Finish 6 เลือก Sources >> main.c

5 โปรแกรม main.c บริเวณที่ใช้เขียนโปรแกรม ปุ่ม Build and run สำหรับทดลอง run โปรแกรมที่เขียน หน้าจอผลการ run โปรแกรม


ดาวน์โหลด ppt MEE 231 Computer Programming สัปดาห์ที่ 7 ทดลองใช้คำสั่งภาษา C โปรแกรม Code::Blocks.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google