งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO streaming VLC ( streaming VLC ( VLC media player)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO streaming VLC ( streaming VLC ( VLC media player)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO streaming VLC ( streaming VLC ( VLC media player)

2 ความสามารถในด้าน Streaming ของ VLC

3 ขั้นตอนการ stream ด้วยโปรแกรม VLC media player ขั้นตอนการแรกเราต้องโหลดโปรแกรม VLC มา ก่อน vlc-1.1.2-win32 vlc-1.1.2-win32

4 ขั้นตอนการลงโปรแกรม VLC media player ขั้นตอนที่แรก : เมื่อโหลดโปรแกรม vlc-1.1.2-win32 มา เสร็จแล้วเริ่มคลิกที่ Run ดังรูปที่แสดง

5 ขั้นตอนที่สอง : กดปุ่ม Next ดังรูปที่แสดง

6 ขั้นตอนที่สาม : กดปุ่ม Next ดังรูปที่แสดง

7 ขั้นตอนที่สี่ : กดปุ่ม Next อีกครั้ง ดังรูปที่แสดง

8 ขั้นตอนที่ห้า : กดปุ่ม Install

9 ขั้นตอนที่หก : รอการ Run การทำงานจนเสร็จ

10 ขั้นตอนที่เจ็ด กดปุ่ม Finish เพื่อจบการลงโปรแกรม VLC Player

11 ลักษณะของโปรแกรม VLC Player โปรแกรมดูหนัง VLC media player ดู หนังได้ทุกสกุลทั้ง MPEG,.mp4,.mp3,.ogg,.flv,.mov, 3GP,.….. และอื่นๆ อีก เยอะแยะ

12 ขั้นตอนการ streaming VLC ในระบบ เครือข่าย LAN ขั้นตอนแรกไปที่เมนู Media เลือกที่ streaming....Ctrt+S และต่อไปก็ Add File แล้วกดปุ่ม stream

13 ขั้นตอนที่สอง กดปุ่ม ถัดไป ดัง รูปที่แสดงต่อไปนี้

14 ขั้นตอนที่สาม เลือก HTTP และกด ปุ่ม เพิ่ม แล้วมาเลือกด้านล่าง เลือก Video –WMV+WMA (ASF) แล้วกด ปุ่ม ถัดไป

15 ขั้นตอนต่อไป กดปุ่ม stream ดังรูปที่แสดง ด้านล่าง

16 หน้าจอ streaming media VLC เมื่อทำการ stream ด้วยโปรแกรม VLC จะขึ้นหน้าจอดัง รูปที่แสดงต่อไปนี้

17 การทดสอบเมื่อมีการแชร์ streaming โดยใช้ VLC เมื่อมีการ stream ในวง LAN เครื่อง คอมพิวเตอร์อื่น สามารถดูได้พร้อมกัน โดยผู้ใช้ในการดูหนัง หรือ วีดีโอ ต้องรู้ IP ของเครื่องที่ stream ให้ ผู้ใช้ในวง LAN ขั้นตอนแรกคลิกที่เมนู Media เลือกเครือข่าย หรือลักษณะรูป คอมพิวเตอร์เครือข่าย แล้วพิมพ์ IP Input แล้วกดปุ่ม Play ดังรูป ที่แสดงต่อไปนี้

18 ผลที่ได้จากการ streaming ในระบบเครือข่าย LAN ผลที่ได้แสดงดังรูปต่อไปนี้

19 ผู้ใช้สามารถเปิดดูไปหลายๆคนพร้อมกันได้และเปิดได้หลาย หน้าจอและดูพร้อมกันได้

20 โปรแกรม VLC มีปุ่มให้สามารถจับภาพ หน้าจอด้วย

21 LOGO


ดาวน์โหลด ppt LOGO streaming VLC ( streaming VLC ( VLC media player)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google