งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 โปรแกรม Smart Card สำนักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 โปรแกรม Smart Card สำนักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 โปรแกรม Smart Card สำนักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ

2 หัวข้อการอบรม การติดตั้งเครื่องอ่านบัตร Smart Card การใช้งานโปรแกรม Smart Card

3 3 System Requirement CPU Pentium 4 1 GB HD (Request disk space 20 mb) RAM 512 Mb. Internet Connection ความเร็วต่ำสุด 56k ระบบปฏิบัติการ windows xp หรือ windows vista 32 bit

4 การติดตั้งเครื่องอ่านบัตร Smart Card กับเครื่อง คอมพิวเตอร์

5 5 1. เสียบอุปกรณ์ต่อพ่วง (USB) เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ การติดตั้งเครื่องอ่านบัตร Smart Card กับเครื่อง คอมพิวเตอร์

6 6 2. เลือก No, not this time แล้วกด Next

7 7 3. เลือก Install from a list or specific location (Advanced) แล้วกด Next

8 8 4. การเลือกที่เก็บไฟล์เพื่อนำมาติดตั้ง Driver 4.1 เลือก Search for the best driver in these location 4.2 เลือก Include this location in the search แล้วกด Browse

9 9 5. เลือก file จาก Folder “setup smartcard” แล้วเลือก Folder “IRIS BCR100T DriverX” เลือก Folder “BCR 100T Driver winXP2K-v1.10.0.0 แล้วเลือก Folder “WinXP2k” กด OK

10 10 6. Windows จะทำการ Copy file IRIS ST-BIOCard (PC/SC) Reader เมื่อเสร็จแล้วกดปุ่ม Next

11 11 6.1 กด Continue Anyway เพื่อทำการ Installation Hardware

12 12 7. Install Hardware เสร็จเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม Finish

13 โดยทำการเลือกจาก folder “ setup smartcard “ เลือกชื่อ file IRIS_Firmware_Update- 2.0.24c.exe แล้ว Double Click การ Update firmware

14 14 กดปุ่ม Exit

15 15 1. เลือก file จาก folder “setup smartcard” เลือก file “jre-6u13-windows-i586-p.exe” แล้ว Double Click การ ติดตั้งโปรแกรม java

16 16 2. เลือก Run

17 17 3. กดปุ่ม Accept

18 18 4. โปรแกรมกำลังติดตั้ง

19 19 5. โปรแกรมติดตั้งเสร็จแล้วเลือกปุ่ม Finish

20 ติดตั้งโปรแกรม update ข้อมูลใน บัตร

21

22

23

24 การติดตั้งโปรแกรม NHSO UCSearch Client

25

26

27

28

29

30 การเกิด Error license หมดอายุ

31 การต่ออายุ license

32


ดาวน์โหลด ppt 1 โปรแกรม Smart Card สำนักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google