งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้โปรแกรม WinZip จัดทำโดย นที มีผิว เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการ ประชาสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้โปรแกรม WinZip จัดทำโดย นที มีผิว เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการ ประชาสัมพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้โปรแกรม WinZip จัดทำโดย นที มีผิว เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการ ประชาสัมพันธ์

2 การติดตั้ง Winzip  Winzip เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการบีบ อัดข้อมูลทำให้ข้อมูลมีขนาดที่เล็กลง และ เป็นการรวมไฟล์หลาย ๆ ไฟล์เข้า ด้วยกัน เพื่อประโยชน์ในการเก็บข้อมูล แถมยังทำให้ไฟล์เมื่อนำมารวมกันแล้ว มีขนาดเล็กลงอีกด้วย  การติดตั้งโปรแกรม winzip ต้องมีตัว โปรแกรมในการใช้งานเสียก่อนโดย การ download จาก http://www.winzip.com/ http://www.winzip.com/

3 การติดตั้ง Winzip  หลังจาก Double Click ไฟล์ที่เราโหลดเข้ามา จะพบหน้าจอ "Winzip x.x Setup" ให้ คลิก Setup  ถัดมาโปรแกรมจะให้เราเลือกที่สำหรับเก็บ โปรแกรม ถ้าหากต้องการเปลี่ยนให้คลิก Browse... แต่ถ้าไม่เปลี่ยน กด OK ได้เลย  โปรแกรมจะทำการลงข้อมูลสักครู่

4 การติดตั้ง Winzip  หลังจากที่โปรแกรม Install เสร็จ หน้าต่างถัดไป จะมีข้อความ "Thank you for installing Winzip!" คลิก Next >  หน้าต่างเรื่องของลิขสิทธ์จะปรากฏขึ้นมาให้กด Yes  ที่ "Winzip Quick Start" ให้คลิก Next >  ที่ "Select "Wizard" or "Classic",then click "Next" ให้เราเลือกว่าเราจะเลือกแบบไหนแล้ว กด Next > เราสามารถเปลี่ยนใหม่ได้ใน ภายหลัง  เป็นอันเสร็จการติดตั้งโปรแกรม winzip สังเกตจาก icon จะมีเมนู winzip winzip สังเกตจาก icon จะมีเมนู winzip

5 การบีบอัดไฟล์  ใช้เมาส์คลิกขวาไปที่ไฟล์ที่เราต้องการจะ Zip แต่ถ้าต้องการ Zip ไฟล์มากกว่า 1 ไฟล์ให้ใช้ เมาส์เลือกไฟล์ที่ต้องการจะ Zip คลิกขวา บนไฟล์ใดไฟล์หนึ่งที่เราเลือกไว้ ให้ เลือกไปที่ Winzip การ Zip จะมีอยู่ 3 วิธี คือ Add to Zip file... Add to Zip file... Add to Zip file... Add to Zip file... Add to Zip" ชื่อไฟล์ " Add to Zip" ชื่อไฟล์ " Add to Zip" ชื่อไฟล์ " Add to Zip" ชื่อไฟล์ " Add to recently user Zip file Add to recently user Zip file Add to recently user Zip file Add to recently user Zip file

6 การบีบอัดไฟล์ Add to Zip file...  Zip ไฟล์ให้เก็บไว้ตามที่เราเลือก ( Add to Zip file...) คลิก I Agree จะพบหน้าต่างให้ Add ไฟล์ ที่เราต้องการ Zip ให้เรา เลือกไฟล์ต่าง ๆ ที่เราต้องการ Zip คลิก Add อาจจะยุ่งยากนิดหน่อย คลิก I Agree จะพบหน้าต่างให้ Add ไฟล์ ที่เราต้องการ Zip ให้เรา เลือกไฟล์ต่าง ๆ ที่เราต้องการ Zip คลิก Add อาจจะยุ่งยากนิดหน่อย

7 การบีบอัดไฟล์ Add to Zip" ชื่อ ไฟล์ "  Zip ไฟล์ไว้ที่เดียวกับไฟล์ที่เราต้องการ Zip (Add to Zip" ชื่อไฟล์ ") คลิก I Agree แล้ว ไฟล์ที่ Zip ก็จะอยู่ที่หน้าเดียวกับ ไฟล์ที่เรา เลือก

8 การบีบอัดไฟล์ Add to recently user Zip file  Zip ไฟล์ไว้ในไฟล์ที่เราเคย Zip ไว้แล้ว (Add to recently user Zip file) ถ้าหากเราเคย Zip ไฟล์ไว้แล้วเราก็สามารถ ที่ จะนำไฟล์ที่เรายังไม่ได้ Zip เข้าไปเก็บไว้ ด้วยกันได้ คือเลือกไปที่ที่เคย Zip ไว้แล้ว จากนั้น ไฟล์ที่เราต้องการก็จะเข้าไปอยู่รวม กับไฟล์ที่เรา Zip ไว้แล้ว ถ้าหากเราเคย Zip ไฟล์ไว้แล้วเราก็สามารถ ที่ จะนำไฟล์ที่เรายังไม่ได้ Zip เข้าไปเก็บไว้ ด้วยกันได้ คือเลือกไปที่ที่เคย Zip ไว้แล้ว จากนั้น ไฟล์ที่เราต้องการก็จะเข้าไปอยู่รวม กับไฟล์ที่เรา Zip ไว้แล้ว

9 การขยายอัดไฟล์  การขยายไฟล์ Zip คลิกเมาส์เลือกไฟล์ที่เรา ต้องการจะขยาย จากนั้น คลิกขวาลงไปที่ไฟล์ใด ไฟล์หนึ่งที่เราเลือกไว้ ไปที่ Winzip จะมีคำสั่งให้ เลือกขยายอยู่ 3 อย่าง คือ Extract to... Extract to... Extract to... Extract to... Extract to here Extract to here Extract to here Extract to here Extract to folder Extract to folder Extract to folder Extract to folder

10 การขยายไฟล์ Extract to... ขยายเข้าตามที่เราสั่ง (Extract to...) คำสั่งนี้เรา สามารถที่จะเลือกว่าต้องการที่จะขยายไฟล์ไว้ที่ ใดก็ได้ตามใจเรา เมื่อคลิกเมาส์เลือกแล้วจะพบ หน้าต่าง ให้คลิก I Agree จากนั้นก็เลือกที่อยู่ ให้ไฟล์ที่เราจะขยาย แล้วกด Extract Zip ไฟล์ ไว้ในไฟล์ที่เราเคย ขยายเข้าตามที่เราสั่ง (Extract to...) คำสั่งนี้เรา สามารถที่จะเลือกว่าต้องการที่จะขยายไฟล์ไว้ที่ ใดก็ได้ตามใจเรา เมื่อคลิกเมาส์เลือกแล้วจะพบ หน้าต่าง ให้คลิก I Agree จากนั้นก็เลือกที่อยู่ ให้ไฟล์ที่เราจะขยาย แล้วกด Extract Zip ไฟล์ ไว้ในไฟล์ที่เราเคย

11 การขยายไฟล์ Extract to here ขยายเข้าที่เดียวกับที่ขยายไฟล์ ( Extract to here) ขยายเข้าที่เดียวกับที่ขยายไฟล์ ( Extract to here) คำสั่งนี้เวลาขยายไฟล์จะขยายอยู่ที่เดียวกับ ไฟล์ที่เราเลือก ข้อเสียของมันคือถ้าไฟล์ที่ ท่านจะขยาย อยู่ในที่ ๆ มีไฟล์ที่ไม่รู้จัก เยอะ ๆ เวลามันขยายออกมาแล้ว อาจทำให้ท่าน เกิดความสับสนได้ คำสั่งนี้เวลาขยายไฟล์จะขยายอยู่ที่เดียวกับ ไฟล์ที่เราเลือก ข้อเสียของมันคือถ้าไฟล์ที่ ท่านจะขยาย อยู่ในที่ ๆ มีไฟล์ที่ไม่รู้จัก เยอะ ๆ เวลามันขยายออกมาแล้ว อาจทำให้ท่าน เกิดความสับสนได้

12 การขยายไฟล์ Extract to folder ขยายเข้า Folder (Extract to folder) ขยายเข้า Folder (Extract to folder) คำสั่งนี้เวลาเราขยายไฟล์มันจะเปิด Folder ให้แล้วนำไฟล์ที่ขยายใส่เข้าไปใน Folder นั้นให้เราเลย สะดวกและหางานด้วย

13 แหล่งอ้างอิง เว็บไซด์ http://www.bcoms.net/indes.asp การใช้โปรแกรม WinZip


ดาวน์โหลด ppt การใช้โปรแกรม WinZip จัดทำโดย นที มีผิว เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการ ประชาสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google