งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.gfmis.go.th Pack Excel เป็นโปรแกรมสำหรับการ Encrypt แบบฟอร์ม Excel Loader ซึ่ง ผู้ใช้งานจะต้องทำการ Encrypt แบบฟอร์ม Excel ก่อนที่จะทำการนำส่งแบบฟอร์ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.gfmis.go.th Pack Excel เป็นโปรแกรมสำหรับการ Encrypt แบบฟอร์ม Excel Loader ซึ่ง ผู้ใช้งานจะต้องทำการ Encrypt แบบฟอร์ม Excel ก่อนที่จะทำการนำส่งแบบฟอร์ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Pack Excel เป็นโปรแกรมสำหรับการ Encrypt แบบฟอร์ม Excel Loader ซึ่ง ผู้ใช้งานจะต้องทำการ Encrypt แบบฟอร์ม Excel ก่อนที่จะทำการนำส่งแบบฟอร์ม (Upload) สามารถ Download โปรแกรม Pack Excel ได้ที่ หรือ บน เครื่อง GFMIS Terminal โดยใช้ User ID และ Password ตามที่แจกhttp://gfmisloader

2 การ Download โปรแกรม Pack Excel Downloads

3 กดปุ่ม เพื่อดำเนินการ Download โปรแกรม 5. เลือกแฟ้มเอกสาร (Folder) สำหรับการ เก็บโปรแกรมที่ Download 6. กดปุ่ม เพื่อดำเนินการบันทึก

4 7. เมื่อดำเนินการบันทึกเรียบร้อย ระบบจะแสดงจอภาพดังรูป กดปุ่ม

5 การติดตั้ง โปรแกรม Pack Excel Install

6 1. เลือก Pack Excel ที่ทำการ Download ในหัวข้อการ Download โปรแกรม Pack Excel Click mouse ด้านขวา และเลือก Open With  Compressed (zipped) Folders

7 3. Double click ที่ setup ดังรูปภาพ 3

8 4. Click เพื่อเข้าสู่โปรแกรมการติดตั้ง Pack Excel 4

9 5. Click เพื่อทำการติดตั้ง 5

10 6. ระบบจะทำการติดตั้งโปรแกรม เมื่อการติดตั้งสมบูรณ์ระบบจะแสดงสถานะ การติดตั้งดังรูปภาพ 6


ดาวน์โหลด ppt Www.gfmis.go.th Pack Excel เป็นโปรแกรมสำหรับการ Encrypt แบบฟอร์ม Excel Loader ซึ่ง ผู้ใช้งานจะต้องทำการ Encrypt แบบฟอร์ม Excel ก่อนที่จะทำการนำส่งแบบฟอร์ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google