งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.gfmis.go.th Pack Excel เป็นโปรแกรมสำหรับการ Encrypt แบบฟอร์ม Excel Loader ซึ่ง ผู้ใช้งานจะต้องทำการ Encrypt แบบฟอร์ม Excel ก่อนที่จะทำการนำส่งแบบฟอร์ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.gfmis.go.th Pack Excel เป็นโปรแกรมสำหรับการ Encrypt แบบฟอร์ม Excel Loader ซึ่ง ผู้ใช้งานจะต้องทำการ Encrypt แบบฟอร์ม Excel ก่อนที่จะทำการนำส่งแบบฟอร์ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.gfmis.go.th Pack Excel เป็นโปรแกรมสำหรับการ Encrypt แบบฟอร์ม Excel Loader ซึ่ง ผู้ใช้งานจะต้องทำการ Encrypt แบบฟอร์ม Excel ก่อนที่จะทำการนำส่งแบบฟอร์ม (Upload) สามารถ Download โปรแกรม Pack Excel ได้ที่ http://gfmisloader หรือ http://gfmisreport.mygfmis.com บน เครื่อง GFMIS Terminal โดยใช้ User ID และ Password ตามที่แจกhttp://gfmisloader http://gfmisreport.mygfmis.com

2 www.gfmis.go.th การ Download โปรแกรม Pack Excel Downloads

3 www.gfmis.go.th 4 5 6 4. กดปุ่ม เพื่อดำเนินการ Download โปรแกรม 5. เลือกแฟ้มเอกสาร (Folder) สำหรับการ เก็บโปรแกรมที่ Download 6. กดปุ่ม เพื่อดำเนินการบันทึก

4 www.gfmis.go.th 7. เมื่อดำเนินการบันทึกเรียบร้อย ระบบจะแสดงจอภาพดังรูป กดปุ่ม

5 www.gfmis.go.th การติดตั้ง โปรแกรม Pack Excel Install

6 www.gfmis.go.th 1. เลือก Pack Excel ที่ทำการ Download ในหัวข้อการ Download โปรแกรม Pack Excel 1 2 2. Click mouse ด้านขวา และเลือก Open With  Compressed (zipped) Folders

7 www.gfmis.go.th 3. Double click ที่ setup ดังรูปภาพ 3

8 www.gfmis.go.th 4. Click เพื่อเข้าสู่โปรแกรมการติดตั้ง Pack Excel 4

9 www.gfmis.go.th 5. Click เพื่อทำการติดตั้ง 5

10 www.gfmis.go.th 6. ระบบจะทำการติดตั้งโปรแกรม เมื่อการติดตั้งสมบูรณ์ระบบจะแสดงสถานะ การติดตั้งดังรูปภาพ 6


ดาวน์โหลด ppt Www.gfmis.go.th Pack Excel เป็นโปรแกรมสำหรับการ Encrypt แบบฟอร์ม Excel Loader ซึ่ง ผู้ใช้งานจะต้องทำการ Encrypt แบบฟอร์ม Excel ก่อนที่จะทำการนำส่งแบบฟอร์ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google