งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเชื่อมต่อเครือข่ายขนาดเล็ก ผศ. พิเชษฐ์ ศิรรัตนไพศาลกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเชื่อมต่อเครือข่ายขนาดเล็ก ผศ. พิเชษฐ์ ศิรรัตนไพศาลกุล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเชื่อมต่อเครือข่ายขนาดเล็ก ผศ. พิเชษฐ์ ศิรรัตนไพศาลกุล

2 การเชื่อมต่อเครือข่ายขนาดเล็กด้วย โมเด็ม  เราต้องกำหนด  ค่า Workgroup  IP Address  ของเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องให้อยู่ใน กลุ่มเดียวกัน  การเชื่อมต่อแบบนี้เหมาะสำหรับองค์กรที่มี แผนกเดียว

3 ฝึกปฏิบัติการเชื่อมต่อเครือข่าย  คลิกขวาที่ My Computer แล้วเลือก Properties ผศ. พิเชษฐ์ ศิรรัตนไพศาลกุล

4 ฝึกปฏิบัติการเชื่อมต่อเครือข่าย  กำหนด Workgroup ทุกเครื่องให้เหมือนกัน  ( อยู่ใน workgroup เดียวกัน ) ผศ. พิเชษฐ์ ศิรรัตนไพศาลกุล

5 ฝึกปฏิบัติการเชื่อมต่อเครือข่าย  กดปุ่ม Start แล้วเลือก My Network Place ผศ. พิเชษฐ์ ศิรรัตนไพศาลกุล

6 ฝึกปฏิบัติการเชื่อมต่อเครือข่าย  เลือกคำสั่ง View network connections ที่ เมนู Network Tasks ด้านซ้ายมือ ผศ. พิเชษฐ์ ศิรรัตนไพศาลกุล

7 ฝึกปฏิบัติการเชื่อมต่อเครือข่าย  คลิกขวาที่ Local Area Connection เลือก Properties ผศ. พิเชษฐ์ ศิรรัตนไพศาลกุล

8 ฝึกปฏิบัติการเชื่อมต่อเครือข่าย  เลือก Internet Protocol (TCP/IP) ผศ. พิเชษฐ์ ศิรรัตนไพศาลกุล

9 ฝึกปฏิบัติการเชื่อมต่อเครือข่าย  กำหนด IP Address ให้อยู่ในคลาสเดียวกัน ผศ. พิเชษฐ์ ศิรรัตนไพศาลกุล

10 การสร้างสมาชิกในเครือข่ายขนาดเล็ก  คลิกเลือก Set up a home or small office network ผศ. พิเชษฐ์ ศิรรัตนไพศาลกุล

11 การสร้างสมาชิกในเครือข่ายขนาดเล็ก  จะปรากฏหน้าต่าง Network Setup Wizard ให้กด Next > ผศ. พิเชษฐ์ ศิรรัตนไพศาลกุล

12 การสร้างสมาชิกในเครือข่ายขนาดเล็ก  เลือก Option ที่สองตามภาพ ผศ. พิเชษฐ์ ศิรรัตนไพศาลกุล

13 การสร้างสมาชิกในเครือข่ายขนาดเล็ก  ตั้งชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะเป็นสมาชิกใน เครือข่าย ผศ. พิเชษฐ์ ศิรรัตนไพศาลกุล

14 การสร้างสมาชิกในเครือข่ายขนาดเล็ก  ตั้งชื่อกลุ่มที่เราต้องการใน Workgroup name ผศ. พิเชษฐ์ ศิรรัตนไพศาลกุล

15 การสร้างสมาชิกในเครือข่ายขนาดเล็ก  เลือก Turn of file and printer sharing เพื่อให้เราสามารถแชร์ไฟล์และพริ้นเตอร์ได้ ผศ. พิเชษฐ์ ศิรรัตนไพศาลกุล

16 การสร้างสมาชิกในเครือข่ายขนาดเล็ก  หน้าต่างนี้เป็นการแสดงรายละเอียดที่เราทำมา  กด Next > ผศ. พิเชษฐ์ ศิรรัตนไพศาลกุล

17 การสร้างสมาชิกในเครือข่ายขนาดเล็ก  เลือก Option ล่างสุด แล้วกด Next > ผศ. พิเชษฐ์ ศิรรัตนไพศาลกุล

18 การสร้างสมาชิกในเครือข่ายขนาดเล็ก  กดปุ่ม Finish เป็นอันเสร็จ ผศ. พิเชษฐ์ ศิรรัตนไพศาลกุล

19 การสร้างสมาชิกในเครือข่ายขนาดเล็ก  เมื่อกลับไปที่ My Network Places เลือกที่ View workgroup computers ผศ. พิเชษฐ์ ศิรรัตนไพศาลกุล

20 การสร้างสมาชิกในเครือข่ายขนาดเล็ก  จะเห็นภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราสร้างขึ้น (Pc1) ในเครือข่ายที่เราสร้างขึ้น (Group) ผศ. พิเชษฐ์ ศิรรัตนไพศาลกุล

21


ดาวน์โหลด ppt การเชื่อมต่อเครือข่ายขนาดเล็ก ผศ. พิเชษฐ์ ศิรรัตนไพศาลกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google