งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

: Computer Graphics (คอมพิวเตอร์กราฟิกส์)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ": Computer Graphics (คอมพิวเตอร์กราฟิกส์)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 8311304 : Computer Graphics (คอมพิวเตอร์กราฟิกส์)
Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND

2 บทที่ 2 การติดตั้งและทดสอบความพร้อมของเครื่องมือ : ภาษาจาวา
บทที่ 2 การติดตั้งและทดสอบความพร้อมของเครื่องมือ : ภาษาจาวา Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND

3 วิธีการติดตั้งเครื่องมือ
ให้ น.ศ. ติดตั้งโปรแกรมตามลำดับต่อไปนี้ ตัวแปลภาษาจาวา (Java SE Development Kit 6 Update 25) เอกสารประกอบ (Java SE Development Kit Documentation 6) เอดิเตอร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม (JCreator LE)

4 ติดตั้งตัวแปลภาษาจาวา (Java SE Development Kit 6 Update 25)

5 Download ตัวแปลภาษาจาวา

6 Download Java SE

7 Java SE Development Kit

8 เริ่มต้นติดตั้งตัวแปลภาษาจาวา

9 กำหนด Features ที่ต้องการติดตั้ง

10 โปรแกรมจะเริ่มดำเนินการติดตั้งตัวแปลภาษาจาวา

11 กำหนด Folder ที่ต้องการติดตั้ง

12 โปรแกรมดำเนินการติดตั้งตัวแปลภาษาจาวา

13 การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

14 Java Folders

15 ติดตั้งเอกสารประกอบ (Java SE Development Kit Documentation 6)

16 Download เอกสารประกอบ

17 Java SE Development Kit Documentation

18 เริ่มทำการติดตั้ง Documentation

19 Java SE Documentation Folders

20 ติดตั้งเอดิเตอร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม (JCreator LE)

21 Download Editor

22 Jcreator LE 5.0

23 เริ่มต้นติดตั้ง Editor

24 ยอมรับ License

25 กำหนด Folder ที่ต้องการติดตั้ง Editor

26 Create Folder สำหรับติดตั้ง Editor

27 Create Editor’s Shortcut

28 Create Editor’s Icon on Desktop

29 พร้อมที่จะทำการติดตั้ง Editor

30 การติดตั้ง Editor เสร็จสมบูรณ์

31 Setting Editor

32 Setting Editor (File)

33 Setting Editor (JDK Home Directory)

34 Setting Editor (JDK Documentation Directory)

35 Run Editor

36 ทดสอบเครื่องมือ โดยเขียนโปรแกรมเล็ก ๆ เพื่อทดสอบสภาพของเครื่องมือที่ได้ติดตั้งไว้ ทำการคอมไพล์ และรันโปรแกรม

37 Questions and Answers


ดาวน์โหลด ppt : Computer Graphics (คอมพิวเตอร์กราฟิกส์)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google