งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 8 การติดตั้งโปรแกรม Multimedia สาระการเรียนรู้ 1. การติดตั้ง Winamp โปรแกรมเล่น เพลง MP3 2. การติดตั้ง Power DVD โปรแกรม สำหรับดูภาพยนตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 8 การติดตั้งโปรแกรม Multimedia สาระการเรียนรู้ 1. การติดตั้ง Winamp โปรแกรมเล่น เพลง MP3 2. การติดตั้ง Power DVD โปรแกรม สำหรับดูภาพยนตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หน่วยที่ 8 การติดตั้งโปรแกรม Multimedia

3 สาระการเรียนรู้ 1. การติดตั้ง Winamp โปรแกรมเล่น เพลง MP3 2. การติดตั้ง Power DVD โปรแกรม สำหรับดูภาพยนตร์

4 การติดตั้ง Winamp โปรแกรม เล่นเพลง MP3 Winamp โปรแกรมเล่นเพลงแบบ MP3 และสามารถเล่นเพลงในรูปแบบ อื่น ๆ ได้ด้วย มีหน้ากากหรือ Skin สำหรับเปลี่ยนแปลงหน้าตาได้ Download ได้จาก http://www.winamp.com วิธีการติดตั้ง เริ่มจากทำการ Download มาเก็บไว้ก่อน แล้วเริ่มต้นการติดตั้ง http://www.winamp.com

5 รูปที่ 8.1 แสดงการเริ่มติดตั้งโปรแกรม Winamp การติดตั้ง Winamp โปรแกรม เล่นเพลง MP3 กด Next เพื่อทำการ ติดตั้งต่อไป

6 รูปที่ 8.2 แสดงการเลือกไฟล์ที่จะทำงานร่วมกับ Winamp การติดตั้ง Winamp โปรแกรม เล่นเพลง MP3 กด Next เพื่อทำการ ติดตั้งต่อไป

7 รูปที่ 8.3 แสดงการเลือกไดเร็กทอรี่ที่ติดตั้งโปรแกรม การติดตั้ง Winamp โปรแกรม เล่นเพลง MP3 กด Next เพื่อทำการ ติดตั้งต่อไป

8 รูปที่ 8.4 แสดงการเริ่มติดตั้งโปรแกรม การติดตั้ง Winamp โปรแกรม เล่นเพลง MP3

9 รูปที่ 8.5 แสดงการเลือกการเชื่อมต่อกับ Internet หรือไม่ การติดตั้ง Winamp โปรแกรม เล่นเพลง MP3 กด Next เพื่อทำการ ติดตั้งต่อไป ตรงนี้จะให้เลือกชนิด ของการ connect to the Internet ว่าท่าน ใช้แบบ LAN, Dial- Up หรือไม่มี Internet หรือถ้าหากจะใช้ Winamp เพื่อฟังเพลง จากเครื่องเราอย่าง เดียวก็เลือก No Internet connection available

10 รูปที่ 8.6 แสดงการสิ้นสุดการติดตั้งโปรแกรม Winamp การติดตั้ง Winamp โปรแกรม เล่นเพลง MP3

11 รูปที่ 8.7 แสดงลักษณะของโปรแกรม Winamp การติดตั้ง Winamp โปรแกรม เล่นเพลง MP3

12 เป็น Software จาก http://www.cyberlink.com.tw ใช้สำหรับดูหนังจาก VCD หรือ DVD ก็ได้ http://www.cyberlink.com.tw เริ่มจากหา Download มาก่อน หลังจากที่ได้ Download มาแล้วให้ ทำการ Unzip เก็บไว้ใน Folder ใหม่ และเริ่มต้น setup โดยกดดับเบิลคลิก ที่ไฟล์ setup การติดตั้ง Power DVD โปรแกรม สำหรับดูภาพยนตร์

13 รูปที่ 8.8 แสดงการเริ่มต้นติดตั้งโปรแกรม Power DVD การติดตั้ง Power DVD โปรแกรม สำหรับดูภาพยนตร์ กด Next เพื่อทำการ ติดตั้งต่อไป

14 รูปที่ 8.9 แสดงหน้าต่างลิขสิทธิ์ของโปรแกรม Power DVD การติดตั้ง Power DVD โปรแกรม สำหรับดูภาพยนตร์ กด Yes เพื่อเป็นการ ยอมรับ

15 รูปที่ 8.10 แสดงการเตือนการลงโปรแกรม Power DVD การติดตั้ง Power DVD โปรแกรม สำหรับดูภาพยนตร์ กด Next เพื่อทำการ ติดตั้งต่อไป

16 รูปที่ 8.11 แสดงการใส่ CD-Key ของโปรแกรม การติดตั้ง Power DVD โปรแกรม สำหรับดูภาพยนตร์ กด Next เพื่อทำการ ติดตั้งต่อไป

17 รูปที่ 8.12 แสดงไดเร็กทอรี่ของโปรแกรม การติดตั้ง Power DVD โปรแกรม สำหรับดูภาพยนตร์ กด Next เพื่อทำการ ติดตั้งต่อไป

18 รูปที่ 8.13 แสดงโฟลเดอร์ที่เก็บโปรแกรม การติดตั้ง Power DVD โปรแกรม สำหรับดูภาพยนตร์ กด Next เพื่อทำการ ติดตั้งต่อไป

19 รูปที่ 8.14 แสดงการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ การติดตั้ง Power DVD โปรแกรม สำหรับดูภาพยนตร์ กด Finish

20 รูปที่ 8.15 แสดงการเลือกไดร์ฟที่ใช้กับโปรแกรม การติดตั้ง Power DVD โปรแกรม สำหรับดูภาพยนตร์ กด Yes

21 รูปที่ 8.16 แสดงการเลือกไดร์ฟ CD-ROM ที่จะใช้กับโปรแกรม การติดตั้ง Power DVD โปรแกรม สำหรับดูภาพยนตร์ กด OK เป็นการ เสร็จสิ้นขั้นตอน การติดตั้งทุกอย่าง

22 การติดตั้งโปรแกรม Multimedia จบหน่วยที่ 8


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 8 การติดตั้งโปรแกรม Multimedia สาระการเรียนรู้ 1. การติดตั้ง Winamp โปรแกรมเล่น เพลง MP3 2. การติดตั้ง Power DVD โปรแกรม สำหรับดูภาพยนตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google