งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Java for Android Mobile Application Developers

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Java for Android Mobile Application Developers"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Java for Android Mobile Application Developers

2 เลือก File New Android Application Project สร้างโปรแกรมใหม่

3 ที่หน้าต่าง New Android Application ให้กรอกรายละเอียดดังนี้
Application Name ตั้งชื่อ Application ใช้ชื่อเดียวกับ Project แต่สามารถเว้นวรรคได้(เป็นชื่อแสดงเมื่อติดตั้งแล้ว) Project Name ใส่ชื่อโปรเจ็ค Package Name ตั้งชื่อ Package ขึ้นด้วย com. ตามด้วยชื่อที่ตั้งเองแทนผู้สร้างโปรเจ็ค และตามด้วยชื่อโปรเจ็ค Minimum Required SDK กำหนดให้สามารถเริ่มต้นทำงานกับ Android Version Target SDK เลือก Android Version ที่โปรแกรมที่สร้างจะรองรับ Compile With เลือก Android Version ที่ใช้สร้างโปรแกรม Theme เลือกรูปแบบการแสดงผล

4 ส่วนประกอบหน้าจอ

5 Package Explorer เป็นส่วนที่แสดงไฟล์ และโฟล์เดอร์ทั้งหมดของโปรเจ็ค

6 Layout เป็นส่วนที่ใช้ในการเขียน source code ของโปรแกรม

7 Palette เป็นส่วนที่เก็บ Object ไปจัดหน้าจอ

8 Outline เป็นส่วนที่แสดงรายชื่อ Layout ที่นำใช้ ช่วยในการเลือก เพิ่ม จัดเรียง Layout

9 Prorerties เป็นส่วนที่กำหนดคุณสมบัติต่างๆให้กับ Object


ดาวน์โหลด ppt Java for Android Mobile Application Developers

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google