งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งาน TURBO C++ 4.5 ที่เมนู Start - All Programs - TURBO C++ V4.5 และ TURBO C++

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งาน TURBO C++ 4.5 ที่เมนู Start - All Programs - TURBO C++ V4.5 และ TURBO C++"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งาน TURBO C++ 4.5 ที่เมนู Start - All Programs - TURBO C++ V4.5 และ TURBO C++

2 การใช้งาน TURBO C++ 4.5 เข้าสู่หน้าต่างของ TURBO C++ คลิก OK ข้ามการ แนะนำ

3 การใช้งาน TURBO C++ 4.5 เข้าสู่หน้าต่างของ TURBO C++ ที่พร้อมจะใช้งาน

4 การใช้งาน TURBO C++ 4.5 เริ่มใช้งานโดยคลิกที่ File เพื่อเรียกเมนูรายการ File

5 การใช้งาน TURBO C++ 4.5 กรณีสร้างแฟ้มใหม่ ให้เลือกคลิกที่ New เกิด หน้าต่างแฟ้มชื่อ noname000.cpp

6 การใช้งาน TURBO C++ 4.5 ที่หน้าต่างแฟ้มชื่อ noname000.cpp ให้พิมพ์ข้อมูล ของชุดคำสั่งตามรูปแบบ

7 การใช้งาน TURBO C++ 4.5 เสร็จแล้ว เรียกเมนู File-Save as เพื่อบันทึกข้อมูลใน รูปแบบ xxxxxxxx.cpp

8 การใช้งาน TURBO C++ 4.5 เสร็จแล้ว เรียกเมนู File-Save as เพื่อบันทึกข้อมูลใน รูปแบบ xxxxxxxx.cpp

9 การใช้งาน TURBO C++ 4.5 เกิดหน้าต่าง Save File as ใส่ชื่อแฟ้มแบบ xxxxxxxx.cpp- เลือกที่เก็บ และ OK

10 การใช้งาน TURBO C++ 4.5 หลังจากเก็บแฟ้ม เลือกเมนู Project-Compile เพื่อ แปลงภาษาข้อมูลที่สร้าง

11 การใช้งาน TURBO C++ 4.5 เกิดหน้าต่างแจ้งผลการแปลงภาษา หากไม่มี ข้อขัดข้องให้คลิก OK

12 การใช้งาน TURBO C++ 4.5 หลังการแปลงภาษา ให้เลือกเมนู Debug-Run เพื่อดู ผลการทำงานของชุดคำสั่ง

13 การใช้งาน TURBO C++ 4.5 หากการทำงานของชุดคำสั่งไม่มีปัญหา จะเกิด หน้าต่างแสดงผลการทำงาน

14 การใช้งาน TURBO C++ 4.5 ปิดหน้าต่างแสดงผลการทำงาน เพื่อกลับมาสู่ ชุดคำสั่งหลังการทำงานไม่มีปัญหา

15 การใช้งาน TURBO C++ 4.5 เมื่อต้องการออกจาก TURBO C++ V4.5 เลือกเมนู File-Exit


ดาวน์โหลด ppt การใช้งาน TURBO C++ 4.5 ที่เมนู Start - All Programs - TURBO C++ V4.5 และ TURBO C++

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google