งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สวัสดีค่ะ ท่านประธาน และผู้เข้าร่วม ประชุม ดิชั้น อุรวี ลิมปวิทยากุล เจ้าหน้าที่ ธุรการ กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนา พฤติกรรมสุขภาพ จะมาบอกวิธีในการสแกน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สวัสดีค่ะ ท่านประธาน และผู้เข้าร่วม ประชุม ดิชั้น อุรวี ลิมปวิทยากุล เจ้าหน้าที่ ธุรการ กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนา พฤติกรรมสุขภาพ จะมาบอกวิธีในการสแกน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สวัสดีค่ะ ท่านประธาน และผู้เข้าร่วม ประชุม ดิชั้น อุรวี ลิมปวิทยากุล เจ้าหน้าที่ ธุรการ กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนา พฤติกรรมสุขภาพ จะมาบอกวิธีในการสแกน เอกสาร การโพสต์เอกสารในเวปไซต์ของกลุ่ม สื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรม สุขภาพ การแจ้งเตือนผ่านทางอีเมลล์ของกลุ่ม สื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรม สุขภาพ

2 ขั้นตอนการ SCAN เอกสาร 1. เปิดเครื่องแล้วคลิก START ที่ Taskbar 2. เปิด my computer คลิกที่ DESKTOP สร้าง FOLDER ชื่อ หลักเกณฑ์และกรอบอัตรา ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน กรมควบคุมโรค พ. ศ.2556

3 3. เลือกโปรแกรม เครื่อง SCAN (HP Officejet 6500 E710a-f Scan )

4 หน้าจอ computer จะปรากฏ ภาพ

5 4. วางเอกสารในเครื่อง SCAN (HP Officejet 6500 E710a-f Scan ) แล้ว คลิก Scan

6 4.1 กำลัง SCAN จอ computer จะปรากฏ ดังรูปภาพ

7 5. ดูตัวอย่างเอกสารที่ SCAN ว่า ถูกต้อง ชัดเจน หรือไม่ 5.1 ถ้าไม่ ให้ไปที่ด้านซ้ายมือของรูปภาพ แก้ไข เอกสารตามที่ต้องการ แล้ว คลิก SAVE 5.2 ถ้าเอกสาร ถูกต้อง ชัดแจน แล้ว คลิก SAVE

8 6.SAVE ใน FOLDER ที่สร้างไว้ 7. เครื่องจะ SCAN อีกรอบ ดูตัวอย่างเอกสารที่ SCAN ว่า ถูกต้อง ชัดเจน หรือไม่ 7.1 ถ้าไม่ ให้ไปที่ด้านซ้ายมือของ รูปภาพ แก้ไขเอกสารตามที่ต้องการ แล้ว คลิก SAVE 7.2 ถ้าเอกสาร ถูกต้อง ชัดแจน แล้ว คลิก SAVE

9

10

11 8. ถ้า เครื่อง บันทึกเอกสารที่ SCAN เรียบร้อยแล้ว จอ COMPUTER จะปรากฏภาพ ดัง ข้างล่างนี้

12 9. เปิดดูใน Folder เพื่อตรวจดูว่า มี file เอกสารที่ SCAN หรือไม่

13 10. เริ่ม Scan เอกสารแผ่นต่อไป ขั้นตอนการรวม File ที่ SCAN ไว้แล้ว 1. คลิก START ที่ TASKBAR 2. คลิกที่โปรแกรม Adobe Acrobat 8 Professional

14

15 3. คลิกที่ combine files

16 3.1 หน้าจอ Computer จะปรากฏ ดังภาพ ข้างล่าง 3.2 คลิกที่ add files

17 4. คลิก file ทั้งหมด ที่ SCAN ไว้ ไม่เกิน 3 file หรือ ไม่เกิน สองพัน KB ต่อการรวม 1 ครั้ง 5. คลิก add files หน้าจอ Computer จะปรากฏ ภาพ ดังข้างล่าง

18

19

20 6. คลิก next

21 7. คลิก Create

22 8. โปรแกรมดำเนินการรวม files เมื่อ รวมครบแล้ว ให้ คลิก save

23 9. คลิก ที่ Folder หลักเกณฑ์และกรอบ อัตราค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน กรม ควบคุมโรค พ. ศ.2556

24 10. คลิก OPEN 11. กด save และรวม File เรียบร้อย แล้ว หน้าจอ Computer จะปรากฏ ภาพ ดัง ข้างล่าง

25 ขั้นตอนการ post เอกสาร ใน website กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและ พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 1. เข้าไปที่ WEB SITE ของ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

26

27 2. คลิกกลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและ พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 2.1. พิมพ์ username password คลิก log in

28 3. เข้าสู่ web site กลุ่มสื่อสาร ความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรม สุขภาพ

29 4. คลิก add content

30 5. คลิก Intranet หน้าจอ Computer จะปรากฏ ภาพ ดังข้างล่างIntranet

31

32 6. พิมพ์ หลักเกณฑ์และกรอบอัตรา ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน กรมควบคุม โรค พ. ศ.2556 ในช่อง ชื่อ แล้วลาก mouse แรเงา หลักเกณฑ์และกรอบ อัตราค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน กรม ควบคุมโรค พ. ศ.2556 คลิกขวา คลิก คัดลอก

33

34 7. วาง mouse ไว้ใน ช่อง เนื้อความ ให้ CERSER กระพริบ แล้วคลิก Ctrl ค้างไว้ กด v ช่องข้อความจะปรากฏชื่อ FOLDER

35

36 8. เลื่อน MOUSE ไปที่ intranet Select a value 8.1. คลิกที่เครื่องหมายสามเหลี่ยม 8.2. คลิก เลือกหนังสือเวียน

37

38 9. เลื่อน MOUSE มาที่ add a new file 9.1. คลิก Browse_

39 10. เลือก File ที่รวมแล้ว จาก Folder หลักเกณฑ์และกรอบอัตรา ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน กรม ควบคุมโรค พ. ศ.2556 กด Open ในจอ Computer จะปรากฏภาพ ดังภาพ

40

41 11. คลิกที่ upload

42 12. เสร็จสิ้นการ upload หน้าจอ Computer จะปรากฏ ภาพ ดัง ข้างล่าง

43 13. กด Save แล้ว หนังสือเวียนถูก post ใน web site ของกลุ่มสื่อสาร ความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สคร. 7 หน้าจอ Computer จะปรากฏ ภาพ ดังข้างล่าง

44 14. เปิด Email ของกลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและ พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเพื่อส่ง mail ถึง เจ้าหน้าที่ของกลุ่มฯ ว่า มีหนังสือเวียน จำนวน..... เรื่อง เป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการ POST เอกสารใน Web Site กลุ่มสื่อสารฯ การแจ้งเตือนในปฏิทิน ผ่านอีเมลล์ ของกลุ่ม 1. เข้าไปที่ Email กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและ พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี 2. คลิก Mouse ที่ ปฏิทิน หรือ calendar

45

46 3. คลิก เลือกเดือนที่ต้องการสร้าง กิจกรรม

47 4. คลิกที่วันที่ที่ต้องการสร้างกิจกรรม

48 5. พิมพ์ชื่อเจ้าหน้าที่ และกิจกรรม ลงใน ช่องเหตุการณ์ และคลิก ที่ แก้ไขกิจกรรม

49 6. พิมพ์รายละเอียดต่าง ในช่องที่ กำหนดไว้ คลิก บันทึก

50 7. คลิกที่ ส่ง

51 8. ปฏิทินกลุ่มสื่อสารฯ จะแจ้งเตือน ไปยัง Mail ของเจ้าหน้าที่ตามเวลา ที่กำหนดไว้ โดยอัตโนมัติ

52 9. สิ้นสุดขั้นตอนการพิมพ์ ข้อความแจ้งเตือนผ่านอีเมลล์ แล้ว สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt สวัสดีค่ะ ท่านประธาน และผู้เข้าร่วม ประชุม ดิชั้น อุรวี ลิมปวิทยากุล เจ้าหน้าที่ ธุรการ กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนา พฤติกรรมสุขภาพ จะมาบอกวิธีในการสแกน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google