งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนอวัยวะ ต่าง ๆ ของร่างกาย แบบทดสอบ ก่อนเรียน แบบทดสอบ หลังเรียน อวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย ได้แก่ ตา หู จมูก เท้า หัว ขา แขน ผม ปาก ฟัน มือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คอมพิวเตอร์ช่วยสอนอวัยวะ ต่าง ๆ ของร่างกาย แบบทดสอบ ก่อนเรียน แบบทดสอบ หลังเรียน อวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย ได้แก่ ตา หู จมูก เท้า หัว ขา แขน ผม ปาก ฟัน มือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนอวัยวะ ต่าง ๆ ของร่างกาย แบบทดสอบ ก่อนเรียน แบบทดสอบ หลังเรียน อวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย ได้แก่ ตา หู จมูก เท้า หัว ขา แขน ผม ปาก ฟัน มือ หลัง ท้อง แก้ม เข่า เล็บ ลิ้น เอว ไหล่ และ สะโพก


ดาวน์โหลด ppt คอมพิวเตอร์ช่วยสอนอวัยวะ ต่าง ๆ ของร่างกาย แบบทดสอบ ก่อนเรียน แบบทดสอบ หลังเรียน อวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย ได้แก่ ตา หู จมูก เท้า หัว ขา แขน ผม ปาก ฟัน มือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google