งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ปีการศึกษา 2556 สพป.เชียงราย เขต 1

2 ผลการทดสอบ ONET ป.6 ปีการศึกษา 2556
ระดับประเทศ

3 ผลการทดสอบ ONET ป.6 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

4 เปรียบเทียบผลการทดสอบ ONET ป.6
ปีการศึกษา ระดับเขตพื้นที่กับระดับประเทศ

5 เปรียบเทียบผลการทดสอบ ONET ป.6
ปีการศึกษา ระดับเขตพื้นที่กับระดับอื่น

6 เปรียบเทียบผลการทดสอบ ONET ป.6 ระดับเขตพื้นที่
ปีการศึกษา

7 เปรียบเทียบผลการทดสอบ ONET ป.6 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2555- 2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 2555 2556 พัฒนาการ ภาษาไทย 46.90 46.63 -0.27 คณิตศาสตร์ 37.33 44.91 7.58 วิทยาศาสตร์ 39.20 38.91 -0.29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 45.83 39.76 -6.07 ภาษาอังกฤษ 39.44 35.46 -3.98 สุขศึกษาและพลศึกษา 58.20 65.23 7.03 ศิลปะ 54.10 48.78 -5.32 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 57.50 55.26 -2.24

8 เปรียบเทียบผลการทดสอบ ONET ป.6 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2554- 2556

9 ผลการทดสอบ ONET ม.3 ปีการศึกษา 2556
ระดับประเทศ

10 ผลการทดสอบ ONET ม.3 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

11 เปรียบเทียบผลการทดสอบ ONET ม.3
ปีการศึกษา ระดับเขตพื้นที่กับระดับประเทศ

12 เปรียบเทียบผลการทดสอบ ONET ม.3
ปีการศึกษา ระดับเขตพื้นที่กับระดับอื่นๆ

13 เปรียบเทียบผลการทดสอบ ONET ม.3 ระดับเขตพื้นที่
ปีการศึกษา

14 เปรียบเทียบผลการทดสอบ ONET ม.3 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2555- 2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 2555 2556 พัฒนาการ ภาษาไทย 53.18 41.28 -11.90 คณิตศาสตร์ 24.82 22.57 -2.25 วิทยาศาสตร์ 33.00 35.66 2.66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 43.62 38.15 -5.47 ภาษาอังกฤษ 25.69 27.77 2.08 สุขศึกษาและพลศึกษา 55.09 56.45 1.36 ศิลปะ 41.36 42.32 0.96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 45.16 41.22 -3.94

15 เปรียบเทียบผลการทดสอบ ONET ม.3 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2554- 2556

16 ผลการทดสอบ ONET ป.6 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนขนาดเล็ก

17 ผลการทดสอบ ONET ป.6 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนขนาดกลาง

18 ผลการทดสอบ ONET ป.6 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ

19 เปรียบเทียบผลการทดสอบ ONET ป.6
ปีการศึกษา โรงเรียนขนาดเล็กกับระดับประเทศ

20 เปรียบเทียบผลการทดสอบ ONET ป.6
ปีการศึกษา โรงเรียนขนาดกลางกับระดับประเทศ

21 เปรียบเทียบผลการทดสอบ ONET ป.6
ปีการศึกษา โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษกับระดับประเทศ

22 ผลการทดสอบ ONET ม.3 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนขนาดเล็ก

23 ผลการทดสอบ ONET ม.3 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนขนาดกลาง

24 เปรียบเทียบผลการทดสอบ ONET ม.3
ปีการศึกษา โรงเรียนขนาดเล็กกับระดับประเทศ

25 เปรียบเทียบผลการทดสอบ ONET ม.3
ปีการศึกษา โรงเรียนขนาดกลางกับระดับประเทศ

26 เปรียบเทียบผลการทดสอบ ONET ป.6 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนทุกขนาด
ปีการศึกษา โรงเรียนทุกขนาด

27 เปรียบเทียบผลการทดสอบ ONET ม.3 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนทุกขนาด
ปีการศึกษา โรงเรียนทุกขนาด

28 ผลการทดสอบ ONET ป.6 คะแนนสูงสุด/เต็ม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คะแนน รร. ภาษาไทย 94 อนุบาลเชียงราย คณิตศาสตร์ 100 ร่องเผียว บ้านเวียงชัย สันโค้งฯ อนุบาลเชียงราย อนุบาลเวียงชัย วิทยาศาสตร์ 88 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 ภาษาอังกฤษ อนุบาลเมืองเชียงราย สุขศึกษาและพลศึกษา 96 บ้านดู่ฯ ศิลปะ 90 ทุ่งยั้งฯ ป่ารวกฯ สันโค้งฯ อนุบาลเชียงราย การงานอาชีพและเทคโนโลยี 92 สันโค้งฯ อนุบาลเชียงราย

29 ผลการทดสอบ ONET ม.3 คะแนนสูงสุด/เต็ม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คะแนน รร. ภาษาไทย 69.60 แม่ข้าวต้มท่าสุด คณิตศาสตร์ 45.60 บ้านหัวดอย วิทยาศาสตร์ 70 บ้านดู่ฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 72 ชุมชนแม่ข้าวต้มหลวง ภาษาอังกฤษ 50 บ้านดู่ฯ รวมมิตร สุขศึกษาและพลศึกษา 85 บ้านดอน ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

30


ดาวน์โหลด ppt ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google