งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณิตคิดเร็วโดยใช้นิ้วมือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณิตคิดเร็วโดยใช้นิ้วมือ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณิตคิดเร็วโดยใช้นิ้วมือ

2 นิ้วมือกับตัวเลข มือขวา มือซ้าย แทน แทน หลักสิบ หลักหน่วย

3 มือซ้ายหลักสิบ มือขวาหลักหน่วย 10 1 20 2 30 3 40 4 5 50

4 มือซ้ายหลักสิบ มือขวาหลักหน่วย 60 6 70 7 80 8 90 9

5 สัญลักษณ์นิ้วมือแทนตัวเลข
00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 22 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 30

6 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

7 70 71 72 73 74 75 76 78 79 77 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

8 มาลองคิดเลขกันเถอะ น้องๆ คิดให้ทัน นะคะ

9 = 27

10 = 11

11 = 65

12 = 2

13 45

14 = 84

15 = 99

16 = 5

17 = 7

18 = 7

19 =

20 = 11

21 = 45

22 = 23

23 = 87

24 =

25 = 11

26 = 34

27 = 67

28 = 13

29 = 87

30 = 79

31 = 11

32 = 77

33 = 5

34 = 13

35 = 11

36 = 6

37 = 2

38 = 6

39 = 8

40 = 8

41 = 9

42 = 12

43 = 79

44 = 68

45 = 88

46 = 10

47 = 30

48 = 75

49 = 10

50 = 93

51 = 51

52 = 90

53 = 1

54 = 27

55 = 15

56 = 7

57 = 25

58 = 71

59 = 31

60 = 48

61 = 74

62 = 22

63 = 57

64 = 23

65 = 55

66 = 35

67 = 46

68 = 45

69 = 40

70 = 12

71 = 46

72 = 50

73 = 70

74 = 87

75 = 30

76 = 78

77 = 44

78 = 50

79 = 9

80 = 36

81 = 15

82 = 5


ดาวน์โหลด ppt คณิตคิดเร็วโดยใช้นิ้วมือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google