งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปีการศึกษา 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุทัยธานี เขต 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปีการศึกษา 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุทัยธานี เขต 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปีการศึกษา 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุทัยธานี เขต 1

2 ระดับประเทศ 46.50

3 ระดับประเทศ 34.72

4 30.68 ระดับประเทศ 30.68

5 36.08 ระดับประเทศ 36.08

6 33.70 ระดับประเทศ 33.70

7 56.79 ระดับประเทศ 56.79

8 43.22 ระดับประเทศ 43.22

9 40.02 ระดับประเทศ 40.02

10 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุทัยธานี เขต 1

11 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 41.09 ระดับประเทศ 41.09

12 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 41.42 ระดับประเทศ 41.42

13 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ 32.42 ระดับประเทศ 32.42

14 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 32.66 ระดับประเทศ 32.66

15 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 39.44 ระดับประเทศ 39.44

16 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุทัยธานี เขต 1

17 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประเทศ 41.09 41.09

18 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ระดับประเทศ 41.42 41.42

19 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ 32.42 32.42

20 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประเทศ 32.66 32.66

21 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ 39.44 39.44


ดาวน์โหลด ppt ปีการศึกษา 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุทัยธานี เขต 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google