งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เปรียบเทียบจำนวนประชากรทั้งหมดจากฐาน DBPop Original กับจำนวนประชากรทั้งหมดที่จังหวัดถือเป็นเป้าหมาย จำนวน (คน) 98.08% 100.02% จังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เปรียบเทียบจำนวนประชากรทั้งหมดจากฐาน DBPop Original กับจำนวนประชากรทั้งหมดที่จังหวัดถือเป็นเป้าหมาย จำนวน (คน) 98.08% 100.02% จังหวัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เปรียบเทียบจำนวนประชากรทั้งหมดจากฐาน DBPop Original กับจำนวนประชากรทั้งหมดที่จังหวัดถือเป็นเป้าหมาย
จำนวน (คน) 98.08% 100.02% จังหวัด

2 เปรียบเทียบร้อยละประชากร 0-1 ปี ทั้งหมดจากฐาน DBPop Original กับร้อยละประชากร 0-1 ปี ที่จังหวัดถือเป็นเป้าหมาย จำนวน (คน) 100.63% 98.144% 99.97% จังหวัด

3 เปรียบเทียบร้อยละประชากร 0-2 ปี ทั้งหมดจากฐาน DBPop Original กับร้อยประชากร 0-2 ปี ที่จังหวัดถือเป็นเป้าหมาย จำนวน (คน) 99.03% 94.22% 100.15% 100.01% จังหวัด

4 เปรียบเทียบร้อยละประชากร 0-3 ปี ทั้งหมดจากฐาน DBPop Original กับร้อยละประชากร 0-3 ปี ที่จังหวัดถือเป็นเป้าหมาย จำนวน (คน) 98.75% 92.92% 100.12% 99.93% จังหวัด

5 เปรียบเทียบร้อยละประชากร 0-5 ปี ทั้งหมดจากฐาน DBPop Original กับร้อยละประชากร 0-5 ปี ที่จังหวัดถือเป็นเป้าหมาย จำนวน (คน) 98.56% 91.92% 100.08% 99.95% จังหวัด

6 เปรียบเทียบร้อยละประชากร 3-5 ปี ทั้งหมดจากฐาน DBPop Original กับร้อยละประชากร 3-5 ปี ที่จังหวัดถือเป็นเป้าหมาย จำนวน (คน) 98.17% 89.85% 100.00% 100.00% จังหวัด

7 เปรียบเทียบร้อยละประชากร 6-12 ปี ทั้งหมดจากฐาน DBPop Original กับร้อยละประชากร 6-12 ปี ที่จังหวัดถือเป็นเป้าหมาย จำนวน (คน) 98.35% 90.76% 99.98% 99.87% จังหวัด

8 เปรียบเทียบร้อยละประชากรวัยเรียน (5-14 ปี) ทั้งหมดจากฐาน DBPop Original กับร้อยละประชากรวัยเรียน (5-14 ปี) ที่จังหวัดถือเป็นเป้าหมาย จำนวน (คน) 98.33% 90.51% 100.03% 100.00% จังหวัด

9 เปรียบเทียบร้อยละประชากรวัยรุ่น (15-21 ปี) ทั้งหมดจากฐาน DBPop Original กับร้อยละประชากร วัยรุ่น (15-21 ปี) ที่จังหวัดถือเป็นเป้าหมาย จำนวน (คน) 97.82% 100.01% 89.84% 100.00% จังหวัด

10 เปรียบเทียบร้อยละประชากร 15 ปีขึ้นไป ทั้งหมดจากฐาน DBPop Original กับร้อยละประชากร 15 ปีขึ้นไป ที่จังหวัดถือเป็นเป้าหมาย จำนวน (คน) 98.30% 100.41% 93.43% 100.00% จังหวัด

11 เปรียบเทียบร้อยละประชากร ปี ทั้งหมดจากฐาน DBPop Original กับร้อยละประชากร ปี ที่จังหวัดถือเป็นเป้าหมาย จำนวน (คน) 97.46% 100.00% 91.04% 100.01% จังหวัด

12 เปรียบเทียบร้อยละประชากร ปี ทั้งหมดจากฐาน DBPop Original กับร้อยละประชากร ปี ที่จังหวัดถือเป็นเป้าหมาย 99.83% จำนวน (คน) 103.99% 99.99% 100.00% จังหวัด

13 เปรียบเทียบร้อยละประชากร ปี ทั้งหมดจากฐาน DBPop Original กับร้อยละประชากร ปี ที่จังหวัดถือเป็นเป้าหมาย จำนวน (คน) 98.21% 99.99% 93.87% 100.00% จังหวัด

14 เปรียบเทียบร้อยละประชากร 60 ปีขึ้นไป ทั้งหมดจากฐาน DBPop Original กับร้อยละประชากร 60 ปีขึ้นไป ที่จังหวัดถือเป็นเป้าหมาย จำนวน (คน) 100.17% 99.99% 99.98% 98.36% จังหวัด

15 เปรียบเทียบร้อยละประชากรสิทธิ์ประกันสังคม ทั้งหมดจากฐาน DBPop Original กับร้อยละประชากรสิทธิ์ประกันสังคม ที่จังหวัดถือเป็นเป้าหมาย จำนวน (คน) 96.06% 100.00% 90.16% 99.99% จังหวัด

16 เปรียบเทียบร้อยละประชากรสิทธิ์ข้าราชการ ทั้งหมดจากฐาน DBPop Original กับร้อยละประชากรสิทธิ์ข้าราชการ ที่จังหวัดถือเป็นเป้าหมาย 100.17% จำนวน (คน) 100.00% 100.00% 99.93% จังหวัด

17

18

19 ร้อยละของประชากรเป้าหมาย จำแนกตามกลุ่มอายุ สิทธิ์ประกันสังคม และสิทธิ์ข้าราชการ

20 ร้อยละของประชากรเป้าหมาย จำแนกตามกลุ่มอายุ สิทธิ์ประกันสังคม และสิทธิ์ข้าราชการ

21 ร้อยละของประชากรเป้าหมาย จำแนกตามกลุ่มอายุ สิทธิ์ประกันสังคม และสิทธิ์ข้าราชการ

22 ร้อยละของประชากรเป้าหมาย จำแนกตามกลุ่มอายุ สิทธิ์ประกันสังคม และสิทธิ์ข้าราชการ

23 ร้อยละของประชากรเป้าหมาย จำแนกตามกลุ่มอายุ สิทธิ์ประกันสังคม และสิทธิ์ข้าราชการ

24 ร้อยละของประชากรเป้าหมาย จำแนกตามกลุ่มอายุ สิทธิ์ประกันสังคม และสิทธิ์ข้าราชการ

25 ร้อยละของประชากรเป้าหมาย จำแนกตามกลุ่มอายุ สิทธิ์ประกันสังคม และสิทธิ์ข้าราชการ

26 ร้อยละของประชากรเป้าหมาย จำแนกตามกลุ่มอายุ สิทธิ์ประกันสังคม และสิทธิ์ข้าราชการ

27 ร้อยละของประชากรเป้าหมาย จำแนกตามกลุ่มอายุ สิทธิ์ประกันสังคม และสิทธิ์ข้าราชการ


ดาวน์โหลด ppt เปรียบเทียบจำนวนประชากรทั้งหมดจากฐาน DBPop Original กับจำนวนประชากรทั้งหมดที่จังหวัดถือเป็นเป้าหมาย จำนวน (คน) 98.08% 100.02% จังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google