งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 3"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต1

2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ม.3
41.09 ระดับประเทศ 41.09

3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาม.3
41.42 ระดับประเทศ 41.42

4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษม.3
32.42 ระดับประเทศ 32.42

5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.3
32.66 ระดับประเทศ 32.66

6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม.3
39.44 ระดับประเทศ 39.44

7 ปีการศึกษา 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต 1
ผลการประเมิน O-NET ปีการศึกษา 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต 1

8 O-NETภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

9 O-NETสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

10 O-NETภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 30.68 30.68

11 O-NETคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 36.08 36.08

12 O-NETวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 33.70 33.70 33.70

13 O-NETสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 56.79 56.79

14 O-NET ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 43.22

15 O-NET การงานอาชีพฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 40.02 40.02


ดาวน์โหลด ppt O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google