งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
เขต 16

2 ประเด็นปัญหา อุบัติเหตุ มะเร็ง โรคหัวใจ ไตวาย จิตเวช

3 แผนพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุ
ประเด็นสุขภาพ วัตถุประสงค์ ทรัพยากร ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ อัตราตายสูง ลด ประเมิน ส่งต่อ ประเมิน ดูแล ผ่าตัด รับการส่งต่อ ครุภัณฑ์ รถส่งต่อ เครื่องมือผ่าตัด เตียงผ่าตัด สถานที่ Ward 30 ห้องผ่าตัด บุคลากร แพทย์ Neurologist 1 คน เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 2 คน ศักยภาพ พยาบาลเฉพาะทางการพยาบาลศัลยกรรมประสาท 1 คน พยาบาลเฉพาะทางการพยาบาลศัลยกรรมประสาท 2 คน พยาบาลเฉพาะทางการพยาบาลศัลยกรรมประสาท 4 คน อัตราป่วยสูง ป้องกันการบาดเจ็บ


ดาวน์โหลด ppt แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google