งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดสรรบุคลากรทางการแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดสรรบุคลากรทางการแพทย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดสรรบุคลากรทางการแพทย์
กลุ่มที่ 1 การจัดสรรบุคลากรทางการแพทย์

2 ด้านระบบบริการ การจัดสรรบุคลากรทางการแพทย์ที่เหมาะสมในโรงพยาบาลทหารบกแต่ละระดับ เช่น โรงพยาบาลระดับใดควรมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาใด จำนวนเท่าใด

3 รพ.ขนาด 30 เตียง แพทย์ 2 คน (med,GP) อัตราอนุมัติ 2 คน
ทันตแพทย์ 1 คน อัตราอนุมัติ 1 คน พยาบาล 10 คน อัตราอนุมัติ 10 คน เภสัชกร 1 คน อัตราอนุมัติ 1 คน เทคนิคการแพทย์ 1 คน อัตราอนุมัติ 1 คน

4 รพ.ขนาด 60 เตียง แพทย์ 4 คน ไม่รวมผู้อำนวยการ (med,surg,PED,family med) ทันตแพทย์ 1 คน ต้องการ 2 คน พยาบาล 14 คน ต้องการ 18 คน เภสัชกร 1 คน ต้องการ 3 คน เทคนิคการแพทย์ 1 คน ต้องการ 2 คน

5 รพ.ขนาด 150 เตียง แพทย์ 22 คน ต้องการ 25 คน
แพทย์ 22 คน ต้องการ 25 คน MED 4 คน, SURG 3 คน, สูติ 2 คน, ped 2 คน ortho 3 คน, วิสัญญี 1 คน, รังสีแพทย์ 1 คน, ENT 1 คน, EYE 1 คน, เวชศาสตร์ครอบครัว 1 คน, GP 3 คน ทันตแพทย์ 2 คน ต้องการ 3 คน พยาบาล 40 คน ต้องการ 60 คน เภสัชกร 3 คน ต้องการ 6 คน เทคนิคการแพทย์ 3 คน ต้องการ 7 คน

6 ทันตแพทย์ 6 คน ต้องการ 10 คน พยาบาล 82 คน ต้องการ 160 คน
รพ.ขนาด 400 เตียง แพทย์ 52 คน ต้องการ 60 คน ทันตแพทย์ 6 คน ต้องการ 10 คน พยาบาล 82 คน ต้องการ 160 คน เภสัชกร 9 คน ต้องการ 29 คน เทคนิคการแพทย์ 9 คน ต้องการ 14 คน

7 Question / Answer


ดาวน์โหลด ppt การจัดสรรบุคลากรทางการแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google