งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ร้อยละของผู้ป่วยในที่ RW<0.5(ไม่รวมRW_LR<0.5)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ร้อยละของผู้ป่วยในที่ RW<0.5(ไม่รวมRW_LR<0.5)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ร้อยละของผู้ป่วยในที่ RW<0.5(ไม่รวมRW_LR<0.5)
สรุปรายเขต เขตบริการสุขภาพ อัตราการครองเตียง CMI ร้อยละของผู้ป่วยในที่ RW<0.5(ไม่รวมRW_LR<0.5) แพทย์ แพทย์เฉพาะทาง พยาบาล(ขรก.) พยาบาล(ลจ.) OP_visit / ปชก. IP_visit / ปชก. ผ่าตัด ราย/ปี 1 80.67 1.08 37.12 1,289 710 7,704 1,993 2.57 0.1250 106,044 2 99.97 1.11 37.82 732 422 4,366 1,074 2.27 0.1489 61,512 3 83.37 1.01 40.42 575 296 3,609 566 2.20 0.1187 45,127 4 83.09 1.09 39.10 939 590 6,394 851 1.99 0.0821 59,696 5 78.39 1.04 43.04 1,168 702 6,932 1,218 2.46 0.1263 86,078 6 82.61 40.74 698 6,264 1,175 1.85 0.0977 80,458 7 87.98 1.00 40.38 894 437 4,829 1,632 2.14 0.1198 77,373 8 83.62 0.94 42.12 842 410 5,147 1,616 1.91 0.1075 85,023 9 90.04 40.96 1,165 629 5,972 1,843 1.90 0.1129 109,564 10 88.67 37.51 762 390 4,696 1,512 2.03 0.1093 78,475 11 84.76 0.92 46.13 933 510 5,848 1,303 2.40 0.1393 74,910 12 90.93 0.87 46.30 982 516 8,657 587 2.09 0.1213 69,272 ประเทศ 85.38 1.02 41.06 11,449 6,310 70,418 15,370 2.13 0.1144 933,532

2 เขต 2 จังหวัดตาก ชื่อหน่วยงานบริการสุขภาพ จังหวัดตาก 494,469 1,010
ประเภท Service Plan ประชากร จำนวน เตียงจริง อัตราการครองเตียง CMI ร้อยละของผู้ป่วยในที่ RW<0.5(ไม่รวมRW_LR<0.5) แพทย์ แพทย์เฉพาะทาง พยาบาล(ขรก.) พยาบาล(ลจ.) OP_visit / ปชก. IP_visit / ปชก. ผ่าตัด ราย/ปี จังหวัดตาก 494,469 1,010 89.51 0.89 39.85 120 79 766 173 2.62 0.1617 9,848 รพ.สมเด็จพระเจ้าตาก สินมหาราช S 100,511 310 102.67 1.09 35.00 44 38 245 30 3.03 0.2446 4,316 รพ.แม่สอด 113,217 365 85.96 1.21 29.41 53 41 273 64 3.23 0.1981 3,751 รพ.ท่าสองยาง M2 63,932 ไม่มีข้อมูล 0.58 45.54 5 32 20 324 รพ.อุ้มผาง 29,043 60 89.42 0.74 44.96 7 35 14 2.58 0.1600 725 รพ.บ้านตาก F2 45,429 43.02 0.53 53.11 2 56 3 2.24 0.0604 รพ.สามเงา 32,176 75.00 0.66 44.66 2.50 0.0628 18 รพ.แม่ระมาด 48,536 100 0.63 47.64 17 510 รพ.พบพระ 61,625 100.35 0.49 52.02 31 22 1.16 0.0866 163

3 เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก ชื่อหน่วยงานบริการสุขภาพ จังหวัดพิษณุโลก 854,372
ประเภท Service Plan ประชากร จำนวน เตียงจริง อัตราการครองเตียง CMI ร้อยละของผู้ป่วยในที่ RW<0.5(ไม่รวมRW_LR<0.5) แพทย์ แพทย์เฉพาะทาง พยาบาล(ขรก.) พยาบาล(ลจ.) OP_visit / ปชก. IP_visit / ปชก. ผ่าตัด ราย/ปี จังหวัดพิษณุโลก 854,372 1,197 104.24 1.42 33.46 252 150 1,087 348 2.12 0.1243 18,374 รพ.พุทธชินราช A 280,922 840 109.80 1.93 23.91 193 144 690 237 2.81 0.2033 17,120 รพ.สมเด็จพระยุพราช นครไทย M2 86,163 90 ไม่มีข้อมูล 0.79 41.03 10 1 58 30 596 รพ.ชาติตระการ F2 40,432 38 48.76 0.51 56.63 6 36 17 1.97 0.0617 41 รพ.บางระกำ 94,578 95.52 0.61 47.75 51 9 1.32 0.0395 210 รพ.บางกระทุ่ม 48,390 35 74.63 0.58 50.62 50 1.98 0.0632 รพ.พรหมพิราม 87,739 0.68 44.38 8 52 12 56 รพ.วัดโบสถ์ 37,573 0.60 51.54 46 54 รพ.วังทอง 120,513 68 85.66 0.55 51.58 2 71 11 1.26 0.0523 รพ.เนินมะปราง 58,062 0.57 49.03 5 33 13

4 เขต 2 จังหวัดเพชรบูรณ์ ชื่อหน่วยงานบริการสุขภาพ จังหวัดเพชรบูรณ์
ประเภท Service Plan ประชากร จำนวน เตียงจริง อัตราการครองเตียง CMI ร้อยละของผู้ป่วยในที่ RW<0.5(ไม่รวมRW_LR<0.5) แพทย์ แพทย์เฉพาะทาง พยาบาล(ขรก.) พยาบาล(ลจ.) OP_visit / ปชก. IP_visit / ปชก. ผ่าตัด ราย/ปี จังหวัดเพชรบูรณ์ 993,702 1,430 105.30 0.92 42.13 135 65 901 295 1.69 0.1354 14,498 รพ.เพชรบูรณ์ S 210,420 509 101.43 1.39 33.98 48 41 339 75 2.00 0.1913 11,059 รพ.หล่มสัก M2 157,595 246 ไม่มีข้อมูล 0.78 41.10 20 6 128 45 602 รพ.วิเชียรบุรี 132,572 200 0.80 43.23 24 9 84 52 1,302 รพ.หนองไผ่ F1 113,164 60 160.08 0.61 49.52 1 61 30 1.25 0.0794 369 รพ.สมเด็จพระยุพราช หล่มเก่า 66,800 94 0.59 48.87 12 3 83 21 470 รพ.ชนแดน F2 79,679 74 0.60 49.76 7 47 208 รพ.ศรีเทพ 70,472 55 81.35 45.76 34 16 1.51 0.0584 156 รพ.บึงสามพัน 71,770 96 0.65 50.86 5 11 146 รพ.วังโป่ง 37,584 0.64 45.99 4 33 รพ.เขาค้อ 36,043 40 48.24 36 8 141 รพ.น้ำหนาว F3 17,603 0.56 52.45 2 10

5 เขต 2 จังหวัดสุโขทัย ชื่อหน่วยงานบริการสุขภาพ จังหวัดสุโขทัย 602,601
ประเภท Service Plan ประชากร จำนวน เตียงจริง อัตราการครองเตียง CMI ร้อยละของผู้ป่วยในที่ RW<0.5(ไม่รวมRW_LR<0.5) แพทย์ แพทย์เฉพาะทาง พยาบาล(ขรก.) พยาบาล(ลจ.) OP_visit / ปชก. IP_visit / ปชก. ผ่าตัด ราย/ปี จังหวัดสุโขทัย 602,601 1,037 ไม่มีข้อมูล 0.88 41.81 92 54 860 93 8,673 รพ.สุโขทัย S 105,715 320 1.10 36.41 31 22 257 3,831 รพ.ศรีสังวรสุโขทัย M1 71,913 307 1.14 31.41 33 24 223 23 4,106 รพ.สวรรคโลก M2 86,059 120 0.71 43.64 6 4 102 7 604 รพ.บ้านด่านลานหอย F2 47,206 30 0.54 56.39 3 48 1 8 รพ.คีรีมาศ 56,560 74 0.64 49.25 42 10 28 รพ.กงไกรลาศ 64,719 0.51 57.26 5 12 รพ.ศรีสัชนาลัย 93,729 78 0.55 53.23 2 67 38 รพ.ศรีนคร 26,607 0.59 54.64 26 รพ.ทุ่งเสลี่ยม 50,093 45 0.52 51.04 36 20

6 เขต 2 จังหวัดอุตรดิตถ์ ชื่อหน่วยงานบริการสุขภาพ จังหวัดอุตรดิตถ์
ประเภท Service Plan ประชากร จำนวน เตียงจริง อัตราการ ครองเตียง CMI ร้อยละของผู้ป่วยในที่ RW<0.5(ไม่รวมRW_LR<0.5) แพทย์ แพทย์เฉพาะทาง พยาบาล(ขรก.) พยาบาล(ลจ.) OP_visit / ปชก. IP_visit / ปชก. ผ่าตัด ราย/ปี จังหวัดอุตรดิตถ์ 461,294 881 102.11 1.44 30.61 133 74 752 165 3.11 0.2168 10,119 รพ.อุตรดิตถ์ A 150,878 591 106.31 1.81 21.99 104 474 112 3.45 0.2795 10,023 รพ.น้ำปาด F1 32,598 30 84.37 0.62 48.33 4 11 2.55 0.0952 27 รพ.ตรอน F2 34,832 35 46.39 0.58 52.22 3 42 2 2.19 0.0591 รพ.ท่าปลา 48,441 32 ไม่มีข้อมูล 0.55 51.93 38 5 16 รพ.ฟากท่า 14,823 0.56 51.57 21 รพ.บ้านโคก 14,354 56.63 13 10 รพ.พิชัย 76,975 60 53.46 6 48 8 17 รพ.ลับแล 55,822 49.07 40 รพ.ทองแสนขัน 32,571 0.68 42.13 9

7 เขต 2 ชื่อหน่วยงานบริการสุขภาพ รพ.ท่าสองยาง M2 63,932 44 ไม่มีข้อมูล
ประเภท Service Plan ประชากร จำนวน เตียงจริง อัตราการ ครองเตียง CMI ร้อยละของผู้ป่วยในที่ RW<0.5(ไม่รวมRW_LR<0.5) แพทย์ แพทย์เฉพาะทาง พยาบาล(ขรก.) พยาบาล(ลจ.) OP_visit / ปชก. IP_visit / ปชก. ผ่าตัด ราย/ปี รพ.ท่าสองยาง M2 63,932 44 ไม่มีข้อมูล 0.58 45.54 5 32 20 324 รพ.อุ้มผาง 29,043 60 89.42 0.74 44.96 7 35 14 2.58 0.1600 725 รพ.หล่มสัก 157,595 246 0.78 41.10 6 128 45 ไม่มี ข้อมูล 602 รพ.วิเชียรบุรี 132,572 200 0.80 43.23 24 9 84 52 1,302 รพ.สวรรคโลก 86,059 120 0.71 43.64 4 102 604 รพ.สมเด็จพระยุพราช นครไทย 86,163 90 0.79 41.03 10 1 58 30 596 รพ.ศรีสังวรสุโขทัย M1 71,913 307 1.14 31.41 33 223 23 4,106 รพ.สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า F1 66,800 94 0.59 48.87 12 3 83 21

8 แหล่งข้อมูล 1. ข้อมูลผู้ป่วยในรายบุคคลปีงบประมาณ 2555 จาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC) , สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (ข้าราชการ) ข้อมูล ณ มิถุนายน 2556 ใช้ DRG grouper V5.0 2. ข้อมูลประชากรกลางปี จากฐานทะเบียนราษฎร์ มหาดไทย ปี 2555 3. ข้อมูลผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน อัตราการครองเตียง จากระบบรายงาน 0110 รง.5 ปีงบประมาณ 2556 ข้อมูล ณ 25 ตุลาคม 2556 (จำนวนโรงพยาบาลที่ส่งข้อมูล 692 แห่ง จาก 838 แห่ง คิดเป็น %) 4. ข้อมูลเตียงจริง จากการสำรวจในระบบโปรแกรมเฉพาะกิจของ สบรส. ณ 30 กันยายน 2556 (จำนวนโรงพยาบาลที่ส่งข้อมูล 641 แห่ง จาก 838 แห่ง คิดเป็น %) สำหรับ โรงพยาบาลที่ไม่ส่งข้อมูล ใช้จำนวนเตียงจาก สนย. 5. ข้อมูลจำนวนผู้ป่วยผ่าตัดจากระบบรายงานดัชนีชี้วัดข้อมูลงานบริการสุขภาพรายบุคคล ปีงบประมาณ 2555 6. ข้อมูลจำนวนแพทย์ พยาบาล จากกลุ่มบริหารงานบุคคล ปี 2555


ดาวน์โหลด ppt ร้อยละของผู้ป่วยในที่ RW<0.5(ไม่รวมRW_LR<0.5)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google