งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาขาหัวใจ ปัญหากิจกรรมสถานบริการ 1. STEMIยาละลายลิ่มเลือดพจก. 2. NSTEMIตรวจ ECHO CARDIOGRAPHY และทำการตรวจสวนหัวใจ พจก. 3. CARDIAC ARRHYTHMIA และ VHD ได้รับยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาขาหัวใจ ปัญหากิจกรรมสถานบริการ 1. STEMIยาละลายลิ่มเลือดพจก. 2. NSTEMIตรวจ ECHO CARDIOGRAPHY และทำการตรวจสวนหัวใจ พจก. 3. CARDIAC ARRHYTHMIA และ VHD ได้รับยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาขาหัวใจ ปัญหากิจกรรมสถานบริการ 1. STEMIยาละลายลิ่มเลือดพจก. 2. NSTEMIตรวจ ECHO CARDIOGRAPHY และทำการตรวจสวนหัวใจ พจก. 3. CARDIAC ARRHYTHMIA และ VHD ได้รับยา ANTICOAGULANT(WARFARIN) พจก. 4. ประชาชนขาดความรู้ให้ความรู้เรื่องยาและการปฏิบัติตัวสสจ.(เภสัชฯ)

2 สาขาจิตเวช ปัญหากิจกรรมสถานบริการ ความแออัดของ ผู้รับบริการใน รพท. - จัดทำคู่มือการดูแลและส่งต่อ - เพิ่มบุคลากรด้านจิตเวช - พัฒนางานที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประเมินพัฒนาการเด็ก 4 โรค คือ ปัญญาอ่อน การบกพร่องการเรียนรู้ สมาธิ สั้น ออทิสติก ต้องได้รับการพัฒนาคน จัดตั้งทีม MCATT พจก. ระบบข้อมูลและการส่ง ต่อยังไม่เชื่อมโยง - ทำฐานข้อมูล - จัดระบบการติดตาม พจก.+ รพช. ด้านการเข้าถึงยาใน รพ. (มียาที่ครบ A-F เฉพาะใน รพท.) -จัดทำบัญชียาจิตเวชพื้นฐาน ที่ รพช.พจก.+ รพช.

3 มะเร็ง ปัญหากิจกรรมสถานบริการ CA Breast- ติดตั้งเครื่อง MAMMOGRAMพจก. - จัดระบบ Fast Tractพจก. - พัฒนาการผ่าตัดแบบเก็บเต้านมพจก. -พัฒนาการผ่าตัดเสริมสร้างเต้านมพจก.+ชะอำ - มีเครื่องผสมยาเคมีบำบัด - ส่งพยาบาลอบรม การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด พจก. - มี Strong opioids ไว้ระงับอาการปวดและจัดทำ Pain Clinicพจก.,ชะอำ - สอนการทำกายภาพบำบัดพจก.,รพช. CA Cx- ติดตั้งเครื่อง colposcope ใน รพ.ที่มี สูติ-แพทย์รพ.ที่มีสูติ-นารี แพทย์ ทุกแห่งใน เพชรบุรี CA CoLon- การตรวจหาเลือดในอุจจาระ - ติดตั้งเครื่อง Colonoscope - รพ.ทุกแห่ง - ทุก รพ. ที่มี ศัลยแพทย์

4 อุบัติเหตุ ปัญหากิจกรรมสถานบริการ ข้อมูล IS ไม่ครบถ้วนพัฒนาข้อมูล IS และ 43 แฟ้มพจก. + รพช. การดูแลผู้ป่วยและ อุปกรณ์เครื่องมือ พัฒนาหอดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ วิกฤติ พจก.

5 ทารกแรกเกิด ปัญหากิจกรรมสถานบริการ 1. ทารกเกิดก่อนกำหนด และเสียชีวิต -พัฒนาคุณภาพด้านบริการ Transport team พจก. + รพช. 2. ทารกน้ำหนักแรกเกิด น้อยกว่า 2500 กรัม - พัฒนาการตรวจ Hearing Screening พจก. - พัฒนาการตรวจ CHD Screening พจก.

6 รายชื่อโรงพยาบาลชุมชน พื้นที่ปกติ 2.2พื้นที่ปกติ 2.1 ชะอำแก่งกระจาน เขาย้อย ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม หนองหญ้าปล้อง เครือข่ายบริการที่ 5 จังหวัดเพชรบุรี


ดาวน์โหลด ppt สาขาหัวใจ ปัญหากิจกรรมสถานบริการ 1. STEMIยาละลายลิ่มเลือดพจก. 2. NSTEMIตรวจ ECHO CARDIOGRAPHY และทำการตรวจสวนหัวใจ พจก. 3. CARDIAC ARRHYTHMIA และ VHD ได้รับยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google