งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการกรมการแพทย์ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แบบเบ็ดเสร็จ ปี 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการกรมการแพทย์ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แบบเบ็ดเสร็จ ปี 2551"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการกรมการแพทย์ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แบบเบ็ดเสร็จ ปี 2551
ดำเนินการวันที่ 28 มีนาคม เมษายน 2551 ณ หอประชุมโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

2 วัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการเชิงรุกด้วยระบบหน่วยเคลื่อนที่ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ และบริการ เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพทางการแพทย์ระดับตติยภูมิสำหรับคนพิการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพตนเอง ตลอดจนการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยแก่ญาติและผู้ดูแลใกล้ชิด เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของผู้พิการและพัฒนารูปแบบบริการให้เหมาะสมกับสภาพปัญหา

3 เป้าหมาย ผู้พิการ ผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม ญาติและผู้ที่ให้การดูแลคนพิการและผู้สูงอายุ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อบรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการแก่บุคลากรสาธารณสุขและอาสาสมัคร

4 กำหนดการดำเนินงาน มีนาคม หน่วยแพทย์มาถึงพร้อมที่โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย - 30 มีนาคม ทดลองใส่แขนเทียม ขาเทียม มีนาคม พิธีเปิดโครงการ มอบอุปกรณ์ให้คนพิการ - บริการตรวจคัดกรองผู้พิการ/ผู้สูงอายุ เขตอำเภอ เมือง, บ้านลาด, บ้านแหลม, เขาย้อย 1 เมษายน บริการตรวจคัดกรองผู้พิการ/ผู้สูงอายุ เขตอำเภอ ชะอำ, ท่ายาง, แก่งกระจาน, หนองหญ้าปล้อง

5 กิจกรรมดำเนินการ บริการฟื้นฟู ฯ แบบเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว ได้แก่ ตรวจประเมินความพิการ กายภาพบำบัด/กิจกรรมบำบัด จดทะเบียนคนพิการ ทำแขน – ขาเทียม อุปกรณ์เสริม -รองเท้าคนพิการ (120) และ ซ่อมแขน-ขาเทียมไม่จำกัด ให้อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ สำหรับคนพิการทุกประเภท รถนั่งคนพิการ (ผู้ใหญ่ เด็ก 20) Wheel walker (10) walker ไม้เท้าแบบต่างๆ ไม้ค้ำยันรักแร้

6 ตรวจวัดการได้ยิน( 150 ต่อวัน) และให้เครื่องช่วยฟังแก่ผู้มีความบกพร่อง ทางการได้ยิน( 75 ต่อวัน)
ตรวจคัดกรอง และรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม ( 150 ต่อวัน) บริการด้านจักษุ วัดความชัดของสายตา ให้แว่นตา คัดกรองเบาหวานเข้าจอประสาทตา ( ตรวจตา แจกแว่น 300 ต่อวัน ) บริการทันตกรรม ขูดหินปูน ถอนฟัน ใส่ฟันเทียมฐานพลาสติกแบบถอดได้ อบรมและให้ความรู้ แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ดูแลคนพิการ วันที่ 28 มีนาคม จำนวน 200 คน

7 สิ่งที่ต้องการสนับสนุนจากอำเภอ/หน่วยงาน
สำรวจคนพิการทุกประเภท และแจ้งยอดที่ต้องการความช่วยเหลือด้านการฟื้นฟูฯ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด กำหนดแนวทางการดำเนินงาน และจัดสวัสดิการคนพิการ ดูแลสถานที่ตั้งโครงการ และอำนวยความสะดวกให้คนพิการมาใช้บริการได้สะดวก

8 ขอสนับสนุนบุคลากรในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล พมจ. จนท
ขอสนับสนุนบุคลากรในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล พมจ. จนท.สธ. โสต คนทำความสะอาด ฯลฯ 5. ช่วยจัดสถานที่ และ จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เต๊นท์ เครื่องเสียง พัดลม เครื่องถ่ายเอกสาร ฉากกั้น เตียงทำกายภาพ ถังขยะใหญ่ เป็นต้น 6. ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการนำพาคนพิการมารับบริการ


ดาวน์โหลด ppt โครงการกรมการแพทย์ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แบบเบ็ดเสร็จ ปี 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google