งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดัชนีผู้ป่วยในรายเขต ร้อยละของผู้ป่วยในที่ RW<0.5

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดัชนีผู้ป่วยในรายเขต ร้อยละของผู้ป่วยในที่ RW<0.5"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดัชนีผู้ป่วยในรายเขต ร้อยละของผู้ป่วยในที่ RW<0.5
เขตบริการสุขภาพ อัตรา การครองเตียง CMI ร้อยละของผู้ป่วยใน ที่ RW < 0.5 ร้อยละของผู้ป่วยในที่ RW<0.5 (ไม่รวม RW_LR<0.5) 1 80.67 1.08 40.69 37.12 2 99.97 1.11 42.42 37.82 3 83.37 1.01 44.74 40.42 4 83.09 1.09 43.72 39.10 5 78.39 1.04 47.38 43.04 6 82.61 46.75 40.74 7 87.98 1.00 44.26 40.38 8 83.62 0.94 48.29 42.12 9 90.04 45.91 40.96 10 88.67 42.94 37.51 11 84.76 0.92 52.22 46.13 12 90.93 0.87 54.55 46.30 ประเทศ 85.38 1.02 46.27 41.06

2 ชื่อหน่วยงานบริการสุขภาพ
เขต 5 จังหวัดกาญจนบุรี ชื่อหน่วยงานบริการสุขภาพ ประเภท Service Plan จำนวน เตียงจริง ประมาณการณ์ จำนวนเตียง อัตราการครองเตียง CMI ร้อยละของผู้ป่วยใน ที่ RW < 0.5 ที่ RW<0.5 (ไม่รวม RW_LR<0.5) จังหวัดกาญจนบุรี 1,388 85.17 0.88 49.29 43.88 รพ.พหลพลพยุหเสนา S 440 110.52 1.31 31.68 27.45 รพ.มะการักษ์ M1 252 85.08 1.11 42.04 37.54 รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19 M2 151 109 73.74 0.60 56.26 49.47 รพ.ทองผาภูมิ 90 64 126.30 0.54 61.98 53.76 รพ.บ่อพลอย F1 70 61 97.02 58.07 51.53 รพ.ไทรโยค F2 63 41 42.64 0.50 66.77 59.98 รพ.สมเด็จพระปิยะมหาราช 30 16 29.14 0.40 79.04 68.16 รพ.ท่ากระดาน 33 13 25.65 0.57 58.40 52.22 รพ.สังขละบุรี 46 34 63.68 0.45 72.61 59.77 รพ.เจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน 58 59.94 0.48 68.86 65.34 รพ.เลาขวัญ 85.86 68.21 62.09 รพ.ด่านมะขามเตี้ย 39 60.13 0.44 70.83 64.81 รพ.สถานพระบารมี 38 39.39 0.46 70.30 62.94 รพ.ห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พ. 52.36 68.89 66.59 รพ.ศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์ F3 7 20.26 0.49 64.11 56.67

3 เขต 5 จังหวัดนครปฐม ชื่อหน่วยงานบริการสุขภาพ จังหวัดนครปฐม 1,129 96.02
ประเภท Service Plan จำนวน เตียงจริง ประมาณการณ์ จำนวนเตียง อัตราการครองเตียง CMI ร้อยละของผู้ป่วยในที่ RW < 0.5 ร้อยละของผู้ป่วยในที่ RW<0.5(ไม่รวมRW_LR<0.5) จังหวัดนครปฐม 1,129 96.02 1.13 45.82 41.95 รพ.นครปฐม A 670 103.39 1.55 33.18 30.06 รพ.สามพราน M2 120 150 94.44 0.57 62.53 56.67 รพ.กำแพงแสน F1 90 114 162.80 (72 เตียง) 0.54 64.35 59.82 รพ.บางเลน 37 77 56.60 (45 เตียง) 0.53 59.47 54.59 รพ.นครชัยศรี F2 55 54 63.45 0.56 59.50 55.30 รพ.ห้วยพลู 60 51 68.80 64.21 58.84 รพ.ดอนตูม 30 44 90.82 0.44 73.57 67.75 รพ.พุทธมลฑล 34 26 67.70 0.48 66.94 63.04 รพ.หลวงพ่อเปิ่น 33 24 34.77 0.63 55.60 53.48

4 เขต 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ชื่อหน่วยงานบริการสุขภาพ ประเภท Service Plan จำนวน เตียงจริง ประมาณการณ์ จำนวนเตียง อัตราการครองเตียง CMI ร้อยละของผู้ป่วยในที่ RW < 0.5 ร้อยละของผู้ป่วยในที่ RW<0.5(ไม่รวมRW_LR<0.5) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 955 66.93 0.97 51.86 45.98 รพ.ประจวบคีรีขันธ์ S 278 64.66 1.28 43.34 39.12 รพ.หัวหิน 335 166.84 (เตียงจริง 200) 1.59 36.40 30.31 รพ.บางสะพาน M2 90 92 ไม่มีข้อมูล 0.72 57.01 50.79 รพ.กุยบุรี F2 33 48 66.91 0.50 69.83 62.07 รพ.ทับสะแก 60 55 71.94 0.66 58.74 53.95 รพ.บางสะพานน้อย 39 44 77.70 0.46 75.25 67.09 รพ.ปราณบุรี 66 65.44 0.54 65.89 59.08 รพ.สามร้อยยอด 58 0.69 51.81 45.85

5 เขต 5 จังหวัดเพชรบุรี ชื่อหน่วยงานบริการสุขภาพ จังหวัดเพชรบุรี 756
ประเภท Service Plan จำนวน เตียงจริง ประมาณการณ์ จำนวนเตียง อัตราการครองเตียง CMI ร้อยละของผู้ป่วยในที่ RW < 0.5 ร้อยละของผู้ป่วยในที่ RW<0.5(ไม่รวมRW_LR<0.5) จังหวัดเพชรบุรี 756 72.05 0.91 51.75 47.27 รพ.พระจอมเกล้า S 453 85.54 1.19 42.97 40.01 รพ.ชะอำ M2 90 75 46.01 0.49 66.03 59.18 รพ.ท่ายาง F1 60 95 58.37 0.53 64.68 57.59 รพ.เขาย้อย F2 32 42 55.55 0.61 52.55 48.80 รพ.หนองหญ้าปล้อง 30 17 40.22 63.16 55.92 รพ.บ้านลาด 56 62.93 0.55 62.64 55.96 รพ.บ้านแหลม 65 59.44 61.22 56.89 รพ.แก่งกระจาน 31 45.74 0.48 68.72 59.76

6 เขต 5 จังหวัดราชบุรี ชื่อหน่วยงานบริการสุขภาพ จังหวัดราชบุรี 2,093
ประเภท Service Plan จำนวน เตียงจริง ประมาณการณ์ จำนวนเตียง อัตราการครองเตียง CMI ร้อยละของผู้ป่วยในที่ RW < 0.5 ร้อยละของผู้ป่วยในที่ RW<0.5(ไม่รวมRW_LR<0.5) จังหวัดราชบุรี 2,093 72.01 1.16 44.34 40.83 รพ.ราชบุรี A 855 85.01 1.60 32.66 30.88 รพ.บ้านโป่ง S 350 66.60 0.94 50.55 46.37 รพ.ดำเนินสะดวก M1 272 60.26 0.97 49.08 44.69 รพ.โพธาราม 340 61.06 1.20 39.09 35.16 รพ.สมเด็จพระยุพราชจอมบึง F1 60 67 56.08 0.50 64.06 52.25 รพ.สวนผึ้ง F2 42 64 98.10 67.94 58.96 รพ.บางแพ 48 49 55.20 0.56 59.83 59.55 รพ.เจ็ดเสมียน 36 16 25.24 0.61 66.74 65.11 รพ.ปากท่อ 72 59.41 0.53 60.30 57.54 รพ.วัดเพลง 30 14 42.04 0.58 61.47 60.23

7 เขต 5 จังหวัดสมุทรสงคราม
ชื่อหน่วยงานบริการสุขภาพ ประเภท Service Plan จำนวน เตียงจริง ประมาณการณ์ จำนวนเตียง อัตราการครองเตียง CMI ร้อยละของผู้ป่วยในที่ RW < 0.5 ร้อยละของผู้ป่วยในที่ RW<0.5(ไม่รวมRW_LR<0.5) จังหวัดสมุทรสงคราม 432 85.60 1.06 46.62 44.18 รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า S 311 1.19 43.17 40.47 รพ.นภาลัย F1 85 49 ไม่มีข้อมูล 0.72 49.77 48.25 รพ.อัมพวา F2 36 52 0.48 70.66 69.05

8 เขต 5 จังหวัดสมุทรสาคร ชื่อหน่วยงานบริการสุขภาพ จังหวัดสมุทรสาคร 857
ประเภท Service Plan จำนวน เตียงจริง ประมาณการณ์ จำนวนเตียง อัตราการครองเตียง CMI ร้อยละของผู้ป่วยในที่ RW < 0.5 ร้อยละของผู้ป่วยในที่ RW<0.5(ไม่รวมRW_LR<0.5) จังหวัดสมุทรสาคร 857 81.37 1.18 45.38 40.17 รพ.สมุทรสาคร A 605 81.28 1.13 47.98 43.20 รพ.กระทุ่มแบน M1 252 81.59 1.30 38.81 32.50

9 เขต 5 จังหวัดสุพรรณบุรี
ชื่อหน่วยงานบริการสุขภาพ ประเภท Service Plan จำนวน เตียงจริง ประมาณการณ์ จำนวนเตียง อัตราการครองเตียง CMI ร้อยละของผู้ป่วยในที่ RW < 0.5 ร้อยละของผู้ป่วยในที่ RW<0.5(ไม่รวมRW_LR<0.5) จังหวัดสุพรรณบุรี 1,673 71.50 1.08 45.55 42.01 รพ.เจ้าพระยายมราช A 680 93.84 1.59 33.22 31.23 รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17 M1 302 83.23 1.10 46.20 43.34 รพ.อู่ทอง M2 150 141 67.31 0.84 54.03 48.81 รพ.ด่านช้าง F1 106 92 63.66 0.60 62.52 52.47 รพ.เดิมบางนางบวช F2 120 68.74 0.92 34.41 31.78 รพ.บางปลาม้า 60 90 69.17 0.62 55.11 51.49 รพ.ศรีประจันต์ 67 74 65.90 0.66 58.87 55.93 รพ.ดอนเจดีย์ 68 58 83.08 58.92 54.55 รพ.สามชุก 64 50.87 0.73 56.17 51.71 รพ.หนองหญ้าไซ 47 53.17 0.57 59.17 56.15

10 แหล่งข้อมูล 1. ข้อมูลผู้ป่วยในรายบุคคลปีงบประมาณ 2555 จาก สำนักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ (UC) , สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (ข้าราชการ) ข้อมูล ณ มิถุนายน 2556 ใช้ DRG grouper V5.0 2. ข้อมูลประชากรกลางปี จากฐานทะเบียนราษฎร์ มหาดไทย ปี 2555 3. ข้อมูลอัตราการครองเตียงจากระบบรายงาน 0110 รง.5 ปีงบประมาณ 2556 ข้อมูล ณ 25 ตุลาคม 2556 (จำนวนโรงพยาบาลที่ส่งข้อมูล 692 แห่ง จาก 838 แห่ง คิดเป็น %) 4. ข้อมูลเตียงจริง จากการสำรวจในระบบโปรแกรมเฉพาะกิจของ สบรส. ณ 30 กันยายน 2556 (จำนวนโรงพยาบาลที่ส่งข้อมูล 641 แห่ง จาก 838 แห่ง คิดเป็น %) สำหรับโรงพยาบาลที่ไม่ส่งข้อมูล ใช้จำนวนเตียงจาก สนย. 5. ประมาณการณ์จำนวนเตียง เป็นการคำนวณโดยใช้เครื่องมือของ โครงการประเมิน เทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ที่ใช้หลักการคำนวณจาก ข้อมูล ประชากรแยกเพศตามอายุ , ข้อมูลการส่งต่อ , ข้อมูลการรับไว้เป็นผู้ป่วยใน รายอายุแยกเพศ


ดาวน์โหลด ppt ดัชนีผู้ป่วยในรายเขต ร้อยละของผู้ป่วยในที่ RW<0.5

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google