งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Colpitts Oscillator Circuits

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Colpitts Oscillator Circuits"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Colpitts Oscillator Circuits

2 Colpitts Oscillator Circuits

3 Colpitts Oscillator Circuits

4 Colpitts Oscillator Circuits

5 Colpitts Oscillator Circuits
เมื่อ

6 Colpitts Oscillator Circuits
และ

7 Colpitts Oscillator Circuits

8 Colpitts Oscillator Circuits

9 Colpitts Oscillator Circuits
วิธีทำ จากสูตร

10 Colpitts Oscillator Circuits

11 Colpitts Oscillator Circuits

12 Colpitts Oscillator Circuits

13 Colpitts Oscillator Circuits
Out Put Equivalent Circuit ( Close Loop )

14 Colpitts Oscillator Circuits
กำหนดให้

15 Colpitts Oscillator Circuits

16 Colpitts Oscillator Circuits

17 Colpitts Oscillator Circuits

18 Colpitts Oscillator Circuits
การแปลงวงจร RC อนุกรม เป็น RC ขนาน

19 Colpitts Oscillator Circuits

20 Colpitts Oscillator Circuits

21 Colpitts Oscillator Circuits

22 Colpitts Oscillator Circuits

23 Colpitts Oscillator Circuits

24 Colpitts Oscillator Circuits

25 Colpitts Oscillator Circuits

26 Colpitts Oscillator Circuits

27 Colpitts Oscillator Circuits

28 Colpitts Oscillator Circuits

29 Colpitts Oscillator Circuits

30 Colpitts Oscillator Circuits

31 Colpitts Oscillator Circuits

32 Colpitts Oscillator Circuits

33 Colpitts Oscillator Circuits

34 Colpitts Oscillator Circuits

35 Colpitts Oscillator Circuits
จากสูตร Loop Gain =

36 Colpitts Oscillator Circuits

37 Colpitts Oscillator Circuits
Loop Gain ดังนั้น จึงสรุปว่า วงจรนี้ Oscillate แน่นอน เพราะค่า Loop gain มีค่ามากกว่า 1

38 Clapp Oscillator Circuits

39 Clapp Oscillator Circuits

40 Clapp Oscillator Circuits
รูปแสดงวงจร Clapp Oscillator ; 1.89 MHz


ดาวน์โหลด ppt Colpitts Oscillator Circuits

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google