งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Colpitts Oscillator Circuits. 2 3 4 5 เมื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Colpitts Oscillator Circuits. 2 3 4 5 เมื่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Colpitts Oscillator Circuits

2 2

3 3

4 4

5 5 เมื่อ

6 6 Colpitts Oscillator Circuits และ

7 7 Colpitts Oscillator Circuits

8 8

9 9 วิธีทำ จากสูตร

10 10 Colpitts Oscillator Circuits

11 11 Colpitts Oscillator Circuits

12 12 Colpitts Oscillator Circuits

13 13 Colpitts Oscillator Circuits Out Put Equivalent Circuit ( Close Loop )

14 14 Colpitts Oscillator Circuits กำหนดให้

15 15 Colpitts Oscillator Circuits

16 16 Colpitts Oscillator Circuits

17 17 Colpitts Oscillator Circuits

18 18 Colpitts Oscillator Circuits การแปลงวงจร RC อนุกรม เป็น RC ขนาน

19 19 Colpitts Oscillator Circuits

20 20 Colpitts Oscillator Circuits

21 21 Colpitts Oscillator Circuits

22 22 Colpitts Oscillator Circuits

23 23 Colpitts Oscillator Circuits

24 24 Colpitts Oscillator Circuits

25 25 Colpitts Oscillator Circuits

26 26 Colpitts Oscillator Circuits

27 27 Colpitts Oscillator Circuits

28 28 Colpitts Oscillator Circuits

29 29 Colpitts Oscillator Circuits

30 30 Colpitts Oscillator Circuits

31 31 Colpitts Oscillator Circuits

32 32 Colpitts Oscillator Circuits

33 33 Colpitts Oscillator Circuits

34 34 Colpitts Oscillator Circuits

35 35 Colpitts Oscillator Circuits จากสูตร Loop Gain =

36 36 Colpitts Oscillator Circuits

37 37 Colpitts Oscillator Circuits Loop Gain ดังนั้น จึงสรุปว่า วงจรนี้ Oscillate แน่นอน เพราะค่า Loop gain มีค่า มากกว่า 1

38 38 Clapp Oscillator Circuits

39 39 Clapp Oscillator Circuits

40 40 Clapp Oscillator Circuits รูปแสดงวงจร Clapp Oscillator ; 1.89 MHz


ดาวน์โหลด ppt 1 Colpitts Oscillator Circuits. 2 3 4 5 เมื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google