งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Ch 8 Simple RC and RL Circuits ศึกษาพฤติกรรมของวงจรอย่างง่ายที่ ประกอบไปด้วย วงจร RC และ วงจร RL ผลตอบสนองของวงจรจะมี 2 ส่วน เรียกว่า – ผลตอบสนองธรรมชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Ch 8 Simple RC and RL Circuits ศึกษาพฤติกรรมของวงจรอย่างง่ายที่ ประกอบไปด้วย วงจร RC และ วงจร RL ผลตอบสนองของวงจรจะมี 2 ส่วน เรียกว่า – ผลตอบสนองธรรมชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Ch 8 Simple RC and RL Circuits ศึกษาพฤติกรรมของวงจรอย่างง่ายที่ ประกอบไปด้วย วงจร RC และ วงจร RL ผลตอบสนองของวงจรจะมี 2 ส่วน เรียกว่า – ผลตอบสนองธรรมชาติ (Natural Response) ซึ่งเกิดตามธรรมชาติ ไม่มี แหล่งจ่ายในวงจร และ – ผลตอบสนองบังคับ (Forced Response) ซึ่งได้มาจากแหล่งจ่ายใน วงจร – รวมกันเรียกว่า ผลตอบสนองสมบูรณ์ (Complete Response)

2 Source-Free RC Circuit Natural Response

3 กราฟแสดงผลตอบสนองธรรมชาติ ของวงจร RC

4 Example If the circuit is in dc steady state at t = 0 -, find v for t > 0.

5 the circuit is in dc steady state at t = 0 -, find i for t > 0.

6 Time Constant การบอกคุณลักษณะของวงจรด้วยตัวเลข เดียวที่แสดงความเร็วของการลดลงของ ผลตอบสนองธรรมชาติ ตัวเลขที่กล่าวถึงนี้ คือ ค่าคงที่เวลา สำหรับวงจร RC

7

8 Example Find i for t > 0 if the circuit is in steady state at t = 0 -.

9 Source-Free RL Circuit Natural Response,

10 Example The circuit is in steady state at t = 0 -. Find i and v for t > 0.

11 The circuit is in steady state at t = 0 -. Find v for t > 0.

12 Response to a Constant Forcing Function ผลตอบสนองของวงจรจะประกอบไปด้วย 2 ส่วน ส่วนหนึ่งจะเหมือนกับผลตอบสนองธรรมชาติ อีกส่วนจะมีค่าคงที่เป็นไปตามรูปแบบของฟังก์ชัน บังคับ ศึกษาถึงกรณีที่วงจรของเราถูกต่อเข้ากับแหล่งจ่าย แบบทันทีทันใดโดยใช้สวิทช์ซึ่งเราจะเรียกว่าวงจร ถูกขับด้วยฟังก์ชันบังคับ

13 = Forced Response + Natural Response

14 กราฟแสดงผลตอบสนองสมบูรณ์ของวงจร

15 Example Find v for t > 0 if the circuit is in steady state at t = 0 -.

16

17 Example The circuit is in steady state at t = 0 -. Find i for t > 0.

18 A Shortcut Procedure โดยที่ = ผลตอบสนองสมบูรณ์

19 Example Find v for t > 0 if i(0) = 1 A and v g = 50 V.

20 Find v and i for t > 0 if the circuit is in steady state at t = 0 -.

21 Find i for t > 0 if the circuit is in steady state at t = 0 -.

22 The Unit Step Function

23

24 The Step Response Application of Superposition


ดาวน์โหลด ppt Ch 8 Simple RC and RL Circuits ศึกษาพฤติกรรมของวงจรอย่างง่ายที่ ประกอบไปด้วย วงจร RC และ วงจร RL ผลตอบสนองของวงจรจะมี 2 ส่วน เรียกว่า – ผลตอบสนองธรรมชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google