งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Ch 8 Simple RC and RL Circuits

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Ch 8 Simple RC and RL Circuits"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Ch 8 Simple RC and RL Circuits
ศึกษาพฤติกรรมของวงจรอย่างง่ายที่ประกอบไปด้วย วงจร RC และ วงจร RL ผลตอบสนองของวงจรจะมี 2 ส่วน เรียกว่า ผลตอบสนองธรรมชาติ (Natural Response) ซึ่งเกิดตามธรรมชาติ ไม่มีแหล่งจ่ายในวงจร และ ผลตอบสนองบังคับ (Forced Response) ซึ่งได้มาจากแหล่งจ่ายในวงจร รวมกันเรียกว่า ผลตอบสนองสมบูรณ์ (Complete Response)

2 Source-Free RC Circuit
Natural Response

3 กราฟแสดงผลตอบสนองธรรมชาติของวงจร RC

4 Example If the circuit is in dc steady state at t = 0-,
find v for t > 0.

5 the circuit is in dc steady state at t = 0-,
find i for t > 0.

6 Time Constant การบอกคุณลักษณะของวงจรด้วยตัวเลขเดียวที่แสดงความเร็วของการลดลงของผลตอบสนองธรรมชาติ ตัวเลขที่กล่าวถึงนี้คือ ค่าคงที่เวลา สำหรับวงจร RC

7

8 Example Find i for t > 0 if the circuit is in steady state at t = 0-.

9 Source-Free RL Circuit
, Natural Response

10 Example The circuit is in steady state at t = 0-. Find i and v for t > 0.

11 The circuit is in steady state at t = 0-. Find v for t > 0.

12 a Constant Forcing Function
Response to a Constant Forcing Function ศึกษาถึงกรณีที่วงจรของเราถูกต่อเข้ากับแหล่งจ่ายแบบทันทีทันใดโดยใช้สวิทช์ซึ่งเราจะเรียกว่าวงจรถูกขับด้วยฟังก์ชันบังคับ ผลตอบสนองของวงจรจะประกอบไปด้วย 2 ส่วน ส่วนหนึ่งจะเหมือนกับผลตอบสนองธรรมชาติ อีกส่วนจะมีค่าคงที่เป็นไปตามรูปแบบของฟังก์ชันบังคับ

13 = Forced Response + Natural Response

14 กราฟแสดงผลตอบสนองสมบูรณ์ของวงจร

15 Example Find v for t > 0 if the circuit is in steady state at t = 0-.

16

17 Example The circuit is in steady state at t = 0-. Find i for t > 0.

18 A Shortcut Procedure โดยที่ = ผลตอบสนองสมบูรณ์

19 Example Find v for t > 0 if i(0) = 1 A and vg = 50 V.

20 Find v and i for t > 0 if the circuit is in steady state at t = 0-.

21 Find i for t > 0 if the circuit is in steady state at t = 0-.

22 The Unit Step Function

23

24 The Step Response Application of Superposition


ดาวน์โหลด ppt Ch 8 Simple RC and RL Circuits

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google