งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Practical with Flowchart วรวิทย์ พูลสวัสดิ์. แนะนำ Function เพิ่มเติม - Random  Random : เป็น Function ที่ให้สุ่มให้ ค่าตัวเลข  รูปแบบของตัวเลขขึ้นอยู่กับโปรแกรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Practical with Flowchart วรวิทย์ พูลสวัสดิ์. แนะนำ Function เพิ่มเติม - Random  Random : เป็น Function ที่ให้สุ่มให้ ค่าตัวเลข  รูปแบบของตัวเลขขึ้นอยู่กับโปรแกรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Practical with Flowchart วรวิทย์ พูลสวัสดิ์

2 แนะนำ Function เพิ่มเติม - Random  Random : เป็น Function ที่ให้สุ่มให้ ค่าตัวเลข  รูปแบบของตัวเลขขึ้นอยู่กับโปรแกรม ที่ใช้งาน  เช่นใน Excel เป็นทศนิยม 6 หลักที่มี ค่าระหว่าง 0 ถึง 1 ใช้ฟังก์ชั่น rand()  การใช้งานอาจต้องนำค่าที่ได้มาทำ การแปลง

3 แนะนำ Function เพิ่มเติม - Modulus  Modulus หรือ Mod เป็นการหาเศษที่เป็น จำนวนเต็มจากการหาร  อาจใช้เป็นฟังก์ชั่น Mod เช่นใน Excel  หรืออาจใช้เป็น Operation โดยใช้เครื่องหมาย % ในภาษา C เช่น X = 9 % 4 ;  ผลการ Modulus เช่น 9 % 4 = 1  ใน excel เขียน mod(9,4)

4 แนะนำ Function เพิ่มเติม – round / truncate  Round เป็นฟังก์ชั่นที่ช่วยในการปัดเศษ โดย ที่หากเศษเกิน 0.5 จะบวกค่าเป็น 1  Truncate หรือ Trunc เป็นฟังก์ชั่นที่ช่วยใน การปัดเศษทิ้ง ไม่ว่าจะเกิน 0.5 หรือไม่

5 จงพิจารณา Flowchart ต่อไปนี้  เมื่อแสดงผล ค่า X จะเป็นค่าใด ได้บ้าง 0.887287 88.7287 89 7

6 ประกันสังคม

7 การวนรอบ : iteration (loop) : การเขียนคล้ายการทำ condition เพียงแต่มีจุดเชื่อมต่อก่อนมราจะมีการทดสอบ เงื่อนไข การทำงานต้องตัดสินใจ / วางแผน ให้ได้ว่า จะใช้เงื่อนไขใดเพื่อจบการวนรอบ

8 สูตรคูณ (Multiply Table)

9 หาผลรวม จำกัดจำนวนตัวแปร  ข้อจำกัด คืออะไร ?

10 หาผลรวม วนรอบรับค่า

11 เปรียบเทียบการทำงาน

12 หาผลรวม วนรอบรับค่า แบบผู้ใช้เลือกจำนวนครั้งการวนรอบ

13 หาผลรวม แบบมี Array

14 Question?


ดาวน์โหลด ppt Practical with Flowchart วรวิทย์ พูลสวัสดิ์. แนะนำ Function เพิ่มเติม - Random  Random : เป็น Function ที่ให้สุ่มให้ ค่าตัวเลข  รูปแบบของตัวเลขขึ้นอยู่กับโปรแกรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google