งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Practical with Flowchart

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Practical with Flowchart"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Practical with Flowchart
วรวิทย์ พูลสวัสดิ์

2 แนะนำ Function เพิ่มเติม - Random
Random : เป็น Function ที่ให้สุ่มให้ค่าตัวเลข รูปแบบของตัวเลขขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่ใช้งาน เช่นใน Excel เป็นทศนิยม6 หลักที่มีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 ใช้ฟังก์ชั่น rand() การใช้งานอาจต้องนำค่าที่ได้มาทำการแปลง

3 แนะนำ Function เพิ่มเติม - Modulus
Modulus หรือ Mod เป็นการหาเศษที่เป็นจำนวนเต็มจากการหาร อาจใช้เป็นฟังก์ชั่น Mod เช่นใน Excel หรืออาจใช้เป็น Operation โดยใช้เครื่องหมาย % ในภาษา C เช่น X = 9 % 4 ; ผลการ Modulus เช่น 9 % 4 = 1 ใน excel เขียน mod(9,4)

4 แนะนำ Function เพิ่มเติม – round / truncate
Truncate หรือ Trunc เป็นฟังก์ชั่นที่ช่วยในการปัดเศษทิ้ง ไม่ว่าจะเกิน 0.5 หรือไม่

5 จงพิจารณา Flowchart ต่อไปนี้
เมื่อแสดงผล ค่า X จะเป็นค่าใดได้บ้าง 89 7

6 ประกันสังคม

7 การวนรอบ : iteration (loop) :
การเขียนคล้ายการทำ condition เพียงแต่มีจุดเชื่อมต่อก่อนมราจะมีการทดสอบเงื่อนไข การทำงานต้องตัดสินใจ/วางแผน ให้ได้ว่า จะใช้เงื่อนไขใดเพื่อจบการวนรอบ

8 สูตรคูณ (Multiply Table)

9 หาผลรวม จำกัดจำนวนตัวแปร
ข้อจำกัด คืออะไร?

10 หาผลรวม วนรอบรับค่า

11 เปรียบเทียบการทำงาน

12 หาผลรวม วนรอบรับค่า แบบผู้ใช้เลือกจำนวนครั้งการวนรอบ
หาผลรวม วนรอบรับค่า แบบผู้ใช้เลือกจำนวนครั้งการวนรอบ

13 หาผลรวม แบบมี Array

14 Question?


ดาวน์โหลด ppt Practical with Flowchart

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google