งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลำดับ ลำดับเลขคณิต ลำดับเรขาคณิต อนุกรม อนุกรมเลขคณิต อนุกรมเรขาคณิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลำดับ ลำดับเลขคณิต ลำดับเรขาคณิต อนุกรม อนุกรมเลขคณิต อนุกรมเรขาคณิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ลำดับ ลำดับเลขคณิต ลำดับเรขาคณิต อนุกรม อนุกรมเลขคณิต อนุกรมเรขาคณิต

3 ความหมายของลำดับ รูปที่ จำนวนจุด

4 ความหมายของลำดับ รูปที่ จำนวนจุด ความสัมพันธ์ระหว่างลำดับที่ของรูปและจำนวนจุดในแต่ละรูปเป็น ฟังก์ชัน โดยที่

5 ความหมายของลำดับ พิจารณา จะสามารถเขียนเป็นความสัมพันธ์ระหว่างลำดับที่ของแต่ละจำนวนกับค่า จำนวนนั้น ๆ ได้ดังนี้ ลำดับที่ จำนวน

6 การหาพจน์ที่ n ของลำดับ จาก จะได้ กำหนดฟังก์ชัน จงหาค่าของ เมื่อ มีค่า เป็น 1, 2, 3, 4 ดังนั้น ค่าของ เมื่อ มีค่าเป็น 1, 2, 3, 4 คือ

7 ความหมายของลำดับ ลำดับ คือฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นจำนวนเต็มบวก ที่เรียงจากน้อย ไปมาก โดยเริ่มตั้งแต่ 1 ลำดับที่มีโดเมนเป็น เรียกว่า ลำดับจำกัด ลำดับที่มีโดเมนเป็น เรียกว่า ลำดับอนันต์ การเขียนลำดับจะเขียนเฉพาะสมาชิกของเรนจ์เรียงกันไป

8 ความหมายของลำดับ ถ้า เป็นลำดับจำกัด จะเขียนแทนด้วย ถ้า เป็นลำดับอนันต์ จะเขียนแทนด้วย พจน์ที่ 1 ของลำดับ พจน์ที่ 2 ของลำดับ พจน์ที่ 3 ของลำดับ พจน์ที่ n ของลำดับ หรือพจน์ทั่วไป

9 ความหมายของลำดับ จากลำดับ จะได้ว่า จากลำดับ จะได้ว่า

10 ความหมายของลำดับ การเขียนลำดับ เช่น เป็นการเขียนแบบแจงพจน์ นอกจากจะเขียนลำดับแบบแจงพจน์ ยังสามารถเขียนในรูปพจน์ทั่วไป โดย อาจจะระบุสมาชิกของโดเมนคู่ไปด้วยก็ได้ เช่น เมื่อ ถ้าไม่ระบุสมาชิกของโดเมน ให้ถือว่าลำดับนั้นเป็นลำดับอนันต์

11 ความหมายของลำดับ การเขียนลำดับในรูปแบบต่าง ๆ

12 การหาพจน์ที่ n ของลำดับ จงหาสี่พจน์แรกของลำดับ จากพจน์ทั่วไป จะได้ ดังนั้น สี่พจน์แรกของลำดับนี้คือ

13 การหาพจน์ที่ n ของลำดับ จงหาสี่พจน์แรกของลำดับ จากพจน์ทั่วไป จะได้ ดังนั้น สี่พจน์แรกของลำดับนี้คือ

14 การหาพจน์ที่ n ของลำดับ จงหาสี่พจน์แรกของลำดับอนันต์ที่ พร้อมทั้งเขียน ลำดับนี้โดยการแจงพจน์ จากพจน์ทั่วไป จะได้ ดังนั้น ลำดับนี้คือ

15 การหาพจน์ที่ n ของลำดับ จงหาสองพจน์ถัดไปของลำดับ พิจารณาความสัมพันธ์ของลำดับ ดังนั้น สองพจน์ถัดไปของลำดับนี้คือ และ

16 การหาพจน์ที่ n ของลำดับ จงหาสองพจน์ถัดไปของลำดับ พิจารณาความสัมพันธ์ของลำดับ ดังนั้น สองพจน์ถัดไปของลำดับนี้คือ และ

17 การหาพจน์ที่ n ของลำดับ จงหาสองพจน์ถัดไปของลำดับ พิจารณาความสัมพันธ์ของลำดับ ดังนั้น สองพจน์ถัดไปของลำดับนี้คือ และ

18 การหาพจน์ที่ n ของลำดับ จงหาสองพจน์ถัดไปของลำดับ พิจารณาความสัมพันธ์ของลำดับ ดังนั้น สองพจน์ถัดไปของลำดับนี้คือ และ

19 การหาพจน์ที่ n ของลำดับ จงหาสองพจน์ถัดไปของลำดับ พิจารณาความสัมพันธ์ของลำดับ ดังนั้น สองพจน์ถัดไปของลำดับนี้คือ และ

20 การหาพจน์ที่ n ของลำดับ จงหาสองพจน์ถัดไปของลำดับ พิจารณาความสัมพันธ์ของลำดับ ดังนั้น สองพจน์ถัดไปของลำดับนี้คือ และ

21 การหาพจน์ทั่วไปของลำดับ จงหาพจน์ทั่วไปของลำดับจำกัด จากลำดับจำกัด ดังนั้น พจน์ทั่วไปของลำดับจำกัดนี้คือ จะได้ว่า เมื่อ

22 การหาพจน์ทั่วไปของลำดับ จงหาพจน์ทั่วไปของลำดับจำกัด จากลำดับจำกัด ดังนั้น พจน์ทั่วไปของลำดับจำกัดนี้คือ จะได้ว่า เมื่อ

23 การหาพจน์ทั่วไปของลำดับ จงหาพจน์ทั่วไปของลำดับจำกัด จากลำดับจำกัด ดังนั้น พจน์ทั่วไปของลำดับจำกัดนี้คือ จะได้ว่า เมื่อ

24 การหาพจน์ทั่วไปของลำดับ จงหาพจน์ทั่วไปของลำดับจำกัด จากลำดับจำกัด ดังนั้น พจน์ทั่วไปของลำดับจำกัดนี้คือ จะได้ว่า เมื่อ

25 การหาพจน์ทั่วไปของลำดับ จงหาพจน์ทั่วไปของลำดับจำกัด จากลำดับจำกัด ดังนั้น พจน์ทั่วไปของลำดับจำกัดนี้คือ จะได้ว่า เมื่อ

26


ดาวน์โหลด ppt ลำดับ ลำดับเลขคณิต ลำดับเรขาคณิต อนุกรม อนุกรมเลขคณิต อนุกรมเรขาคณิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google