งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

VD D คีย์ สวิทช์ องค์ประกอบการทำงานเบื้องต้นของไอซีไมโครคอมพิวเตอร์ OS C2 RS T VS S 5 V 4 MHz 5 V.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "VD D คีย์ สวิทช์ องค์ประกอบการทำงานเบื้องต้นของไอซีไมโครคอมพิวเตอร์ OS C2 RS T VS S 5 V 4 MHz 5 V."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 VD D คีย์ สวิทช์ องค์ประกอบการทำงานเบื้องต้นของไอซีไมโครคอมพิวเตอร์ OS C2 RS T VS S 5 V 4 MHz 5 V

2 1. ไอซีไมโครคอมพิวเตอร์จะต้องได้รับ ไฟเลี้ยง 5 V ให้กับตัว ไมโครคอมพิวเตอร์ที่ขา 1 (VDD) องค์ประกอบพื้นฐานของไอซีไมโครคอมพิวเตอร์ 2. จะต้องมีแรงดันไฟ 5 V มาทำการรีเซ็ท ตัวไอซีไมโครคอมพิวเตอร์ ทุกครั้งที่ทำการเปิดเครื่อง เพื่อเป็นการ จัดระบบเตรียมการทำงานของไอซี ไมโครคอมพิวเตอร์ 3. จะต้องมีหน่วยออสซิลเลเตอร์ 4 MHz เพื่อทำหน้าที่เป็นวงจรสร้างความถี่ สำหรับ ระบบแยกข้อมูลด้วยฐานเวลา หากส่วนนี้ไม่ สามารถผลิตความถี่ได้ การจัดการข้อมูลก็ ไม่สามารถเกิดขึ้นได้

3 4. ต้องมีส่วนระบบกราวด์ของตัวไอซี ไมโครคอมพิวเตอร์ 5. ต้องมีหน่วยคีย์สวิทช์สำหรับป้อนข้อมูลเข้า ที่ตัวไอซีไมโคร คอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นการจัดระบบการ สั่งงานของไอซี ไมโครคอมพิวเตอร์

4 ระบบของไอซีไมโครคอมพิวเตอร์ เนื่องจากหน่วยความจำภายในของไอซี ไมโครคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยความจำ เฉพาะที่ออกแบบมาจากโรงงาน ซึ่ง ผู้ใช้งานไม่สามารถสร้างโปรแกรมใหม่ๆ ได้ จึงต้องมีการเอาหน่วยความจำ ภายนอกมาต่อพ่วงไว้อีกชั้นหนึ่ง เพื่อใช้ ประโยชน์ในการโปรแกรมช่อง โปรแกรม ระดับแสง สี เสียง โดยหน่วยความจำเป็น หน่วยความจำที่ไม่ต้องมีการจ่ายไฟ ตลอดเวลา แม้จะตัดไฟทิ้งไปแล้วความจำ ต่างๆก็ยังคงอยู่ เราเรียกหน่วยความจำนี้ ว่า ไดนามิคแรม โดยเขียนบล๊อก ไดอะแกรมระบบไอซีไมโครคอมฯดังนี้

5 ไอซี หน่วยความ จำ IC902 ไอซีไมโคร คอมฯ IC901 input/out put บล๊อกไดอะแกรมระบบของไอซีไมโครคอมพิวเตอร์

6 ระบบการออนสกรีน

7


ดาวน์โหลด ppt VD D คีย์ สวิทช์ องค์ประกอบการทำงานเบื้องต้นของไอซีไมโครคอมพิวเตอร์ OS C2 RS T VS S 5 V 4 MHz 5 V.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google