งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรม หัดพิมพ์ดีด (Hudpim Typing Tutor) น. ส. ไพรินทร์ อิ่มประสงค์ 50104010132 B08.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรม หัดพิมพ์ดีด (Hudpim Typing Tutor) น. ส. ไพรินทร์ อิ่มประสงค์ 50104010132 B08."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรม หัดพิมพ์ดีด (Hudpim Typing Tutor) น. ส. ไพรินทร์ อิ่มประสงค์ 50104010132 B08

2 เหตุผลที่สนใจ ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ หนึ่งในทักษะที่ถือว่าเป็นพื้นฐานสำหรับ คอมพิวเตอร์เลยก็คือ ทักษะการพิมพ์ และ ทักษะนี้หากได้รับการฝึกฝนตั้งแต่เด็กก็จะเป็น การดียิ่งขึ้น โปรแกรมนี้ถูกออกแบบมาให้แม้แต่ เด็กก็รู้สึกสนุกไปกับการหัดพิมพ์ ซึ่งหากเด็ก รู้สึกสนุกแล้ว ก็จะทำให้ฝึกทักษะได้ง่ายขึ้น ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ หนึ่งในทักษะที่ถือว่าเป็นพื้นฐานสำหรับ คอมพิวเตอร์เลยก็คือ ทักษะการพิมพ์ และ ทักษะนี้หากได้รับการฝึกฝนตั้งแต่เด็กก็จะเป็น การดียิ่งขึ้น โปรแกรมนี้ถูกออกแบบมาให้แม้แต่ เด็กก็รู้สึกสนุกไปกับการหัดพิมพ์ ซึ่งหากเด็ก รู้สึกสนุกแล้ว ก็จะทำให้ฝึกทักษะได้ง่ายขึ้น

3 ความสามารถของโปรแกรม เพิ่มประสิทธิภาพการพิมพ์ดีดอย่างได้ผลด้วย ตนเอง ฝึกพิมพ์ได้ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ด้วยบทเรียนแบบฝึกหัด และบท ทดสอบที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังบรรจุเกมไว้ ถึง 3 เกมส์ เพิ่มประสิทธิภาพการพิมพ์ดีดอย่างได้ผลด้วย ตนเอง ฝึกพิมพ์ได้ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ด้วยบทเรียนแบบฝึกหัด และบท ทดสอบที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังบรรจุเกมไว้ ถึง 3 เกมส์ ด้วยบทเรียน แบบฝึกหัด และบททดสอบที่ หลากหลาย มีลำดับขั้น สำหรับการฝึกฝน อย่าง เป็นขั้นตอน หัดพิมพ์ดีดจึงเป็น โปรแกรมที่มี ประสิทธิผล ในการพัฒนาการพิมพ์อย่างแท้จริง ด้วยบทเรียน แบบฝึกหัด และบททดสอบที่ หลากหลาย มีลำดับขั้น สำหรับการฝึกฝน อย่าง เป็นขั้นตอน หัดพิมพ์ดีดจึงเป็น โปรแกรมที่มี ประสิทธิผล ในการพัฒนาการพิมพ์อย่างแท้จริง

4 ประเภทของซอฟต์แวร์ : Commercial Software ประเภทของซอฟต์แวร์ : Commercial Software สามารถสั่งซื้อได้ทาง http://www.thaiware.com/main/info.php?id= 6337 สามารถสั่งซื้อได้ทาง http://www.thaiware.com/main/info.php?id= 6337 http://www.thaiware.com/main/info.php?id= 6337 http://www.thaiware.com/main/info.php?id= 6337


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรม หัดพิมพ์ดีด (Hudpim Typing Tutor) น. ส. ไพรินทร์ อิ่มประสงค์ 50104010132 B08.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google