งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้าและ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้าและ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้าและ
บทที่ 5 เรื่อง วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้าและ วงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า

2 วงจรแบ่งแรงดันเป็นอย่างไร?

3 วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้าแบ่งออกเป็นกี่ชนิด?
1. วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้าชนิดไม่มีภาระ แบ่งออกได้เป็น 2 ชนิดคือ 2. วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า ชนิดมีภาระ

4 1. วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้าชนิดไม่มีภาระ
R1 R2 R3 V1 V2 V3 ET IT

5 2. วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า ชนิดมีภาระ
V1 R1 R3 R2 VL2 RL1 ET V2 VL1 RL2

6 เหมือนหรือต่างกันอย่างไร ?
วงจรทั้ง 2 วงจร เหมือนหรือต่างกันอย่างไร ?

7 1. วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้าชนิดไม่มีภาระ
R1 R2 R3 V1 V2 V3 ET IT

8 1. วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้าชนิดไม่มีภาระ
จากสมการกฎของโอห์ม VT = IT x RT และ IT = ET / RT และ RT = R1 + R2 + R3 แทนค่า RT IT = ET / (R1 + R2 + R3)

9 (ต่อ) แทนค่า IT V1 = ET x R1 (R1 + R2 + R3) หรือ V1 = ET x R1 ( RT )
ในทำนองเดียวกัน V2 = ET x R2

10 สรุปสูตร วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้าชนิดไม่มีภาระ
RX = VX x RX ( ET ) Vx คือค่าแรงดันไฟฟ้าใด ๆ ที่ต้องการแบ่งแรงดันไฟฟ้า (V) ET คือค่าแรงดันไฟฟ้าที่แหล่งจ่ายไฟฟ้า (V) Rx คือค่าความต้านทานไฟฟ้าใด ๆ ที่ใช้แบ่งแรงดันไฟฟ้า () RT คือค่าความต้านทานไฟฟ้ารวมของวงจรไฟฟ้า (V)

11 2. วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า ชนิดมีภาระ
V1 R1 R3 R2 VL2 RL1 ET V2 VL1 RL2

12 2. วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า ชนิดมีภาระ
เมื่อกำหนดให้ RL คือค่าแรงดันไฟฟ้าที่ภาระไฟฟ้า RTL คือค่าความต้านทานรวมของ R3 ขนานกับ RL หรือ RTL = R3 // RL

13 (ต่อ) จากสมการกฎของโอห์ม VL = IT x RTL และ IT = ET / RT
และ RT = R1 + R2 + RTL แทนค่า RT IT = ET / (R1 + R2 + RTL) แทนค่า IT VL = ET x RTL (R1 + R2 + RTL)

14 สรุปสูตร วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้าชนิดมีภาระ
VL = ET x RTL ( RT )

15 วงจรแบ่งกระแสเป็นอย่างไร?
แสดงลักษณะวงจรแบ่งกระแสไฟฟ้าไหล

16 วงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า คือ
วงจรไฟฟ้ามีสาขาย่อยเพิ่มขึ้น กระแสไฟฟ้าที่แหล่งจ่ายไฟฟ้าก็จะถูกแบ่งออกเป็นหลาย ๆ ส่วน ตามสาขาย่อยของตัวต้านทานไฟฟ้าที่ต่ออยู่ในวงจรไฟฟ้านั้น

17 วงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า

18 วงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า จากสมการกฎของโอห์ม I1 = ET x R1 ET = IT x RT
และ RT = (R1 x R2 ) / (R1 + R2 ) แทนค่า RT ET = IT x (R1 x R2 ) / (R1 + R2 )

19 (ต่อ) แทนค่า ET I1 = [IT x (R1 x R2 ) / (R1 + R2 )] / R1

20 สรุปสูตร วงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า
I1 = IT x (R2) R1 + R2 I2 = IT x (R1) R1 + R2

21 โรงเรียนฐานเทคโนโลยี โดย แผนก อิเล็กทรอนิกส์
จบการนำเสนอ โรงเรียนฐานเทคโนโลยี โดย แผนก อิเล็กทรอนิกส์


ดาวน์โหลด ppt วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้าและ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google