งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้าแบ่ง ออกเป็นกี่ชนิด ? R1R1R1R1 R2R2R2R2 R3R3R3R3 V1V1V1V1 V2V2V2V2 V3V3V3V3 ETETETET ITITITIT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้าแบ่ง ออกเป็นกี่ชนิด ? R1R1R1R1 R2R2R2R2 R3R3R3R3 V1V1V1V1 V2V2V2V2 V3V3V3V3 ETETETET ITITITIT."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้าแบ่ง ออกเป็นกี่ชนิด ?

4 R1R1R1R1 R2R2R2R2 R3R3R3R3 V1V1V1V1 V2V2V2V2 V3V3V3V3 ETETETET ITITITIT

5 V1V1V1V1 R1R1R1R1 R3R3R3R3 R2R2R2R2 V L2 R L1 ETETETET V2V2V2V2 V L1 R L2

6

7 R1R1R1R1 R2R2R2R2 R3R3R3R3 V1V1V1V1 V2V2V2V2 V3V3V3V3 ETETETET ITITITIT

8 จากสมการกฎของโอห์ม V T =I T x R T และ I T =E T / R T และ R T =R 1 + R 2 + R 3 แทนค่า R T I T =E T / (R 1 + R 2 + R 3 ) I T =E T / (R 1 + R 2 + R 3 )

9 แทนค่า I T V 1 =E T x R 1 (R 1 + R 2 + R 3 ) (R 1 + R 2 + R 3 ) หรือ V 1 =E T x R 1 ( RT ) ( RT )ในทำนองเดียวกัน V 2 =E T x R 2 ( R T ) ( R T ) ( ต่อ )

10 R X =V X x R X ( E T ) ( E T ) V x คือค่าแรงดันไฟฟ้าใด ๆ ที่ต้องการ แบ่งแรงดันไฟฟ้า (V) E T คือค่าแรงดันไฟฟ้าที่แหล่งจ่าย ไฟฟ้า (V) R x คือค่าความต้านทานไฟฟ้าใด ๆ ที่ ใช้แบ่งแรงดันไฟฟ้า (  ) R T คือค่าความต้านทานไฟฟ้ารวมของ วงจรไฟฟ้า (V)

11 V1V1V1V1 R1R1R1R1 R3R3R3R3 R2R2R2R2 V L2 R L1 ETETETET V2V2V2V2 V L1 R L2

12 เมื่อกำหนดให้ R L คือค่าแรงดันไฟฟ้าที่ ภาระไฟฟ้า R TL คือค่าความต้านทาน รวมของ R 3 ขนานกับ R L หรือ R TL =R 3 // R L

13 ( ต่อ ) จากสมการกฎของโอห์ม V L =I T x R TL และ I T =E T / R T และ R T =R 1 + R 2 + R TL แทนค่า R T I T = E T / (R 1 + R 2 + R TL ) แทนค่า I T V L =E T x R TL (R 1 + R 2 + R TL ) (R 1 + R 2 + R TL )

14 V L =E T x R TL ( R T ) ( R T )

15 แสดงลักษณะวงจรแบ่ง กระแสไฟฟ้าไหล

16 วงจรแบ่ง กระแสไฟฟ้า คือ

17

18 จากสมการกฎของโอห์ม I1 = ET x R1 ET = IT x RT และ RT = (R1 x R2 ) / (R1 + R2 ) แทนค่า RT ET = IT x (R1 x R2 ) / (R1 + R2 )

19 ( ต่อ ) แทนค่า ET I1 = [IT x (R1 x R2 ) / (R1 + R2 )] / R1 I1 =[ IT x (R1 x R2 ) / (R1 + R2 ) ]

20 I 1 =I T x (R 2 ) R 1 + R 2 I 2 =I T x (R 1 ) R 1 + R 2

21 โรงเรียนฐาน เทคโนโลยี โดย แผนก อิเล็กทรอนิกส์


ดาวน์โหลด ppt วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้าแบ่ง ออกเป็นกี่ชนิด ? R1R1R1R1 R2R2R2R2 R3R3R3R3 V1V1V1V1 V2V2V2V2 V3V3V3V3 ETETETET ITITITIT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google