งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความจุที่ระดับเก็บกักปกติ 56.741 ล้าน ลบ. ม. ( ระดับ +68.00 ม.- รทก.) ความจุที่ระดับเก็บกักต่ำสุด 1.556 ล้าน ลบ. ม. ( ระดับ +52.00 ม.- รทก.) เกณฑ์การเก็บ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความจุที่ระดับเก็บกักปกติ 56.741 ล้าน ลบ. ม. ( ระดับ +68.00 ม.- รทก.) ความจุที่ระดับเก็บกักต่ำสุด 1.556 ล้าน ลบ. ม. ( ระดับ +52.00 ม.- รทก.) เกณฑ์การเก็บ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความจุที่ระดับเก็บกักปกติ ล้าน ลบ. ม. ( ระดับ ม.- รทก.) ความจุที่ระดับเก็บกักต่ำสุด ล้าน ลบ. ม. ( ระดับ ม.- รทก.) เกณฑ์การเก็บ กักสูงสุด เกณฑ์การเก็บ กักต่ำสุด ปี 55 ปี 57 ปริมาณน้ำ ( ล้าน ลบ. ม.)

2 ความจุที่ระดับเก็บกักปกติ 6.00 ล้าน ลบ. ม. ( ระดับ ม.- รทก.) ความจุที่ระดับเก็บกักต่ำสุด ล้าน ลบ. ม. ( ระดับ ม.- รทก.) เกณฑ์การเก็บ กักสูงสุด เกณฑ์การเก็บ กักต่ำสุด ปี 55 ปี 57 ปริมาณน้ำ ( ล้าน ลบ. ม.) ปี 56

3 ความจุที่ระดับเก็บกักปกติ ล้าน ลบ. ม. ( ระดับ ม.- รทก.) ความจุที่ระดับเก็บกักต่ำสุด ล้าน ลบ. ม. ( ระดับ ม.- รทก.) เกณฑ์การเก็บ กักสูงสุด เกณฑ์การเก็บ กักต่ำสุด ปี 57 ปริมาณน้ำ ( ล้าน ลบ. ม.) เฉลี่ย ปี แผนควบคุม น้ำปี 57


ดาวน์โหลด ppt ความจุที่ระดับเก็บกักปกติ 56.741 ล้าน ลบ. ม. ( ระดับ +68.00 ม.- รทก.) ความจุที่ระดับเก็บกักต่ำสุด 1.556 ล้าน ลบ. ม. ( ระดับ +52.00 ม.- รทก.) เกณฑ์การเก็บ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google